A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Seth: Duše a její potenciál

3. června 2013 v 17:05 | Seth |  Pravda o člověku

Jste přesvědčeni, že máte pouze jednu formu, kterou vnímáte - fyzickou.

Myslíte si, že můžete být v jeden okamžik pouze na jednom fyzickém místě. Ve skutečnosti se projevujete v různých dalších formách, které nejste schopni vnímat.

Hlavní smysl existence spojujete se svým fyzickým tělem. Fyzická forma je výsledek koncentrované energie, struktura způsobená emocionálními a myšlenkovými představami. Svoji roli také hraje intenzita. Pokud cítíte velkou touhu být někde jinde, vaše pseudofyzická forma, identická s fyzickou podobou, se ocitne na místě, po kterém prahnete, aniž byste si to vědomě přiznali. Tyto představy dokáží vnímat lidé, kteří používají vnitřní smysly.

Jakákoli intenzivní duševní činnost, myšlenka, emoce, nevytváří pouze fyzickou nebo pseudofyzickou realitu, ale nese také do jisté míry stopy osobnosti, která ji původně vytvořila.

Těchto skrytých forem existuje nekonečné množství. Představte si je jako duchy nebo stíny. Jsou to formy, které se ještě plně neprojevují ve fyzické podobě, ale přesto existují.

Každý jedinec vysílá své repliky, i když stupeň materializace se podstatně liší. Některé formy jsou reálnější, než ostatní. Koexistují s fyzickými objekty a formami, nebo jsou navrstvené na ně. Dochází i k jejich vzájemnému působení, které se však vymyká fyzickému vnímání.

Přejete si ocitnout se na vzdáleném místě, které dobře znáte. Pokud bude vaše touha dostatečně silná, přitáhne větší energii a část vašeho vědomí dostane formu, takže na okamžik ve svém vlastním pokoji ucítíte vůni místa, na kterém pseudofyzicky stojíte.

Rozsah vašeho vnímání se různí. Vaše fyzická forma je výsledkem soustředění obrovské emocionální energie. Tato energie vaše fyzické tělo nejen vytváří, ale také udržuje.

Fyzická forma není stabilní záležitost, ačkoli se vám jako taková může jevit.
Prochází neustálými změnami v souvislosti s charakterem energie a její intenzitou.
Neustále bliká, rozsvěcuje se a zhasíná. (Dle jistých zdrojů několika-tisíckrát za sekundu.)

Vaše hmotné tělo fyzicky "existuje" stejnou dobu, jako "neexistuje". (sinusovka?)
(A je "ve fázi" s okolní projekcí našeho světa? Jinak bychom zmizeli z něj?)

Podle intenzity vašich emocí vytváříte formy mimo vaše fyzické tělo, jejich trvání však záleží na intenzitě dané emoce.

Váš okolní prostor je naplněn vznikajícími formami, které se vymykají klasické struktuře hmoty, kterou vnímáte.

Vnímáte realitu teprve až dosáhne určitého "stupně intenzity", když se změní v hmotu.
Ale existují i jiné reality.

Existují také roviny reality, které jsou "relativně platnější", než ty vaše. Váš fyzický stůl by se v nich stal jenom stínem. Váš systém reality není vytvořen nejintenzivnějšími zdroji energie.

Je to pouze systém, na který jste naladěni, a jako takový jej také vnímáte. Ostatní části vašeho já, které si nyní neuvědomujete, existují zároveň v jiných systémech reality, kde se vědomí učí vnímat silnější a koncentrovanější energii a vytvářet "formy" jiného charakteru.

Váš názor na prostor je velmi zkreslený. Je to podle vás prázdné místo. Přitom je naplněn něčím, co vaše fyzické smysly nedokáží vnímat. Za určitých podmínek se do jisté míry dokážete na tyto jevy naladit, ale jen velmi zřídka.

Znovu se zamyslete nad svou částí, kterou posíláte třeba na pobřeží oceánu nebo jiné vám příjemné místo. Ačkoli není vybavena fyzickými smysly, je schopna vnímat. Promítáte ji nevědomě ale přirozeně. Její forma je vytvořena intenzivní emocionální touhou (potenciálem srdce). Tato představa (myšlenka, touha) pak následuje svá vlastní pravidla reality a je dokonce vybavena i vědomím, i když na nižším stupni, než to vaše.

Stejně tak jste vysíláni vaším super-já, jehož jste součástí, do vaší fyzické reality, po které tolik touží. Nejste ale jeho loutkou. Jdete svou vlastní cestou rozvoje. Nikdy nemůžete být pohlceni tímto super-já. Stáváte se samostatnou existencí a sami vysíláte své podoby.

Vědomá realita je otevřený systém a existuje nekonečné množství způsobů její materializace. Stejně nekonečné jsou i možnosti rozvoje každé osobnosti.

Vaše současná osobnost je nesmrtelná, nezmizí vaší fyzickou smrtí, ale naopak roste a rozvíjí se. Váš život tedy nepostrádá smysl a nejste ztraceni.

Existuje nekonečné množství typů a druhů forem existence. Energie promítaná vaším super-já, paprsek identity, jehož výsledkem je vaše fyzické početí a narození, ta jedinečná hnací síla, má mnoho společného s duší, jak o ní uvažujete vy, ale to je pouze jedna část pravdy.

Vy existujete a rozvíjíte se jako jedinec, osobnost, ale vaše duše je věčná a má nekonečné možnosti, které nikdy nemohou být vyjádřeny skrze jednu osobnost.

Soustředěním velmi silné intenzivní emoce můžete vytvořit formu a promítnout ji do jiné osobnosti, která ji bude vnímat. To lze provést vědomě i nevědomě, což je důležité. Nehovoříme zde o tzv. astrální formě, což je něco zcela jiného. Fyzické tělo je materializace astrální formy. Ta neopouští tělo ani na okamžik.

Nesoustředíte se pouze na své fyzické tělo, ale na určitou frekvenci událostí, které interpretujete jako časově posloupné. Všechny historické události a všechna reinkarnační já však existují souběžně v jednom okamžiku a ve stejně platné formě! Vy však nejste na tyto frekvence naladěni. (Jako nyní existuje v rádiu celá stupnice živých rádií, ale ladíte poslech na jedno jediné a nevnímáte paralelně jiné stanice.)

Podle pravidel hry, která jste přijali, věříte, že minulost, ne však budoucnost, můžete vnímat. Mohli byste také psát historii budoucnosti, pokud byste přistoupili na jiná pravidla hry.

Všechny roviny reality mají svá pravidla hry. Po své fyzické smrti budete svobodnější, co se schopností vnímání týče. Budoucnost vám bude stejně jasná jako minulost.

Je to však mnohem složitější, protože neexistuje pouze jedna minulost. Vy považujete za skutečné jen některé druhy událostí a ostatní ignorujete. Vnímáte pouze jednu pravděpodobnou minulost a ty ostatní se vymykají vašemu chápání. Vyberete - li si jeden druh událostí, těch se držíte a považujete je za jediné možné. Je to ale jen vzorek zvolený z nekonečného množství událostí. Stejně tak existují možné budoucí a možné přítomné události. Ve skutečnosti výrazy "minulost", "přítomnost" nebo "budoucnost" nemají žádný význam. Jsou stejně bezvýznamná, jako slova "ego", "vědomí", nebo "nevědomí".

Jste součástí dalších nezávislých já, která se soustředí na svoji vlastní realitu a mezi nimiž je vzájemný vztah. Díky nim není vaše zkušenost omezena pouze na fyzické smysly. Dokážete vnímat poznání, které přináleží ostatním samostatným já. Je ve vašich možnostech soustředit svoji pozornost mimo fyzickou realitu a naučit se nové metody vnímání, kterými rozšíříte svůj pohled na realitu a obohatíte svou omezenou zkušenost.

Vaše vědomí, proud myšlenek, představ a dojmů, je pouze část daleko hlubší řeky vědomí, která představuje vaši skutečnou existenci.

Do ostatních rovin reality jste stejně aktivně zapojeni jako do té, na kterou v současnosti soustředíte veškerou pozornost. Koncentrujete se na své fyzické tělo a fyzické prostředí, tedy na proud vědomí, který s tím souvisí. Ostatní proudy vědomí související s jinými formami vašeho já nevnímáte. Tělo je pouze jeden projev vaší identity. Na jiných rovinách reality máte jinou formu.

V podstatě nejste odříznuti od ostatních proudů vědomí, pouze od nich odvracíte svou pozornost stejně jako od událostí, kterých jste součástí. Uvažujete - li o svém proudu vědomí jako o samozřejmosti, pak se můžete naučit vidět i za něj - na ty ostatní, které spočívají v jiných rovinách reality. "Problém" je ve vašem já, které znáte. Neuvědomujete si, jak daleko je od vaší pravé identity.

Při některé tvůrčí činnosti se můžete i nechtěně naladit na jeden z proudů vědomí, který vám otevírá dveře do jiných rovin reality, ve kterých spočívá vaše další já - i v jiném historickém období.

Začněte si uvědomovat i jiné roviny reality, než kterou jste znali dosud a využívat schopnosti, o kterých jste nevěděli.

Všechna vaše ostatní já existují nezávisle na tom, zda spíte, nebo bdíte. Při plném vědomí je nevnímáte. Ve snu si je uvědomujete častěji, bohužel jen v poslední fázi. Tato intenzivní psychologická a psychická zkušenost je zamaskována tak, že si po probuzení nic nepamatujete, nebo vám v paměti zůstane jen poslední fáze snu.

Ve velmi hlubokém spánku, který se vědcům zatím nepodařilo prozkoumat, dochází ke kontaktu s pravou identitou a realitami, ve kterých existuje.

I ve stavu hlubokého spánku plníte svoje úkoly a práci, které mohou nebo nemusí souviset s vašimi pozemskými zájmy. Ve snu můžete dělat cokoli, cestovat, zabíjet, hrát si. Jste vysoce aktivní. Ve stavu bdělosti odpočíváte jistým způsobem daleko efektivněji než v nevědomém spánku. Ve spánku si více uvědomujete svoji realitu, jste svobodnější ve využití svých schopností, které ve dne ignorujete, nebo popíráte.

Ve spánku velmi často vědomí opouští tělo. Jste schopni komunikovat s lidmi na jiných rovinách reality, než která je vám známá. Z nekonečného množství pravděpodobností zvolíte události, které převedete do fyzické podoby. Určitými duševními schopnostmi je promítáte do hmotné podoby. Tyto informace jsou přístupné všem ostatním já vaší identity, která spočívají v naprosto odlišných realitách a od kterých přijímáte informace o jiných rovinách reality. Neztrácíte kontakt se svým bdělým stavem, jen se na něj nesoustředíte a odvracíte pozornost jinam. Ve dne se tento proces obrací.

Podíváte - li se na své běžné já z jiné roviny reality, bude se vám zdát podivné a zvláštní, jako se fyzické osobnosti jeví spící já. Hranice mezi nimi jsou pouze zdánlivé, záleží na vašem stupni vývoje.

Mnoho lidí podniká výlety do jiných realit. Plave, jak se říká, jinými proudy vědomí ve stavu bdělosti.

Všechny proudy vědomí, symbolické řeky psychologické a psychické zkušenosti, jsou propojeny kanály a cestami, kterými lze proniknout z mé reality třeba do té vaší. Začnete - li objevovat jedno vědomí, objevíte všechna. 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama