A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Seth: Způsob vnímání duše

3. června 2013 v 16:31 | Seth |  Pravda o člověku

Duši nevlastníte, duše jste vy sami, lépe zní slovo podstata. Duše je živá citlivá a vnímavá. Vytváří hmotu a svět který znáte. Duše neboli podstata existuje v jiných dimenzích, kde naplnění nesouvisí s žádným cílem, duchovním ani jiným.

Všichni hrajete hru, kde egoistické vědomé já předstírá, že nezná své skutečné vnitřní já.
Váš názor na podstatu je velmi omezený.

Tělo jste si sami vytvořili skrz naskrz ze živé hmoty. I jeho nejmenší částice má vědomí.
Vaše podstata je neomezená, není ohraničena ničím, co by omezovalo její svobodu.

Podstata je koncentrovaná energie, kterou si těžko dokážete představit. Má neomezené možnosti a přitom si musí zachovat při vytváření svých vlastních světů svoji identitu. Nese tíhu všech svých existencí. Skrývá možnosti které jsou mimo vaše chápání.

Duše - vaše vyšší já, vám našeptává v každém okamžiku.

Nezapomínej při svém malování na lehkost ruky. Pamatuj si že všechno je jenom hra, jinak ztratíš jasnost barev a obraz bude šedý a temný.

Duše je prostá a jasná za fasádou, kterou vidíte.

Tělo je v neustálém pohybu, i když je vnímáte například sedící v křesle v klidu.
Vozík si vozíčkář vymýšlí sám a s ním i svá omezení.

Vaše názory jsou stále velmi omezené, protože si ani zdaleka neuvědomujete všechny dimenze své reality.

Lpíte na podobnostech a stereotypech svého chování na kterých stavíte teorii, že vaše mysl se musí chovat podle předem daných pravidel a vzorů. To vám brání ve vnímání vašeho já takového, jaké opravdu je. Stejně zkreslený pohled máte i na svoji duši.

Pamatujte si že vy jste duše. Ta ve vás právě nyní vnímá a tvoří. Duše je vaše součást a je nezničitelná. Vaše osobnost - vaše já, nebude nikdy zničena, je to část duše. Zahrnuje moudrost a poznání ze zkušeností osobností jednotlivých životů. K těmto informacím máte přístup v případě, že porozumíte pravému charakteru reality.

Osobnosti (z pohledu jedné společné duše napříč inkarnacemi a skutečnosti že čas a posloupnost až tak neexistuje) existují nezávisle na sobě a jsou součástí duše a každá z nich má svobodu tvořit a rozvíjet se. Duše se rozvíjí díky zkušenostem všech osobností (loutek souběžně "žijících" v jednotlivých časoprostorech), které ji spoluvytvářejí.

Ve skutečnosti neexistují žádné uzavřené systémy.

Fyzické smysly do velké míry omezují váš pohled na skutečnost. Rozhodli jste se soustředit pouze na "fyzické" dějiště, ale vědomí se nikdy nemůže stát uzavřeným systémem.

Všechny bariéry, které jej omezují, jsou iluze. Ani duše není uzavřený systém.

Obáváte se, že ztratíte své jistoty nebo identitu, proto odmítáte myšlenku, že duše je otevřený duchovní systém, zdroj tvořivosti proudící všemi směry. A to je váš hlavní problém.
Jediným předpokladem pro intuitivní pochopení duše je touha dosáhnout jej.

Zkusme jednoduché účinné cvičení:

Zavřete oči a pokuste se v sobě najít zdroj energie a života. Jakmile jej objevíte, soustřeďte se na sílu proudící ven skrze vaše fyzické tělo, prsty u nohou, kůži a póry do všech směrů přičemž vy zůstáváte jediným epicentrem záření. Představte si paprsky pronikající listy a oblaky nad vámi do celého vesmíru.

Není to pouze symbolické cvičení. Pomáháte si fantazií, ale je založeno na skutečné realitě. Produkty vašeho vědomí a tvůrčí energie duše se rozpínají podobným způsobem.

Pokud lpíte na svých omezených názorech na svoji realitu, nemůžete prakticky nikdy využít většinu schopností, které vlastníte. Svými zkreslenými a pokřivenými názory na duši se odřezáváte od zdroje svého bytí a kreativity.

Informace přijímané skrze mimosmyslové vnímání odráží pravou skutečnost.

Vy vytváříte fyzické tělo a fyzický svět, který vás obklopuje. Lze říci, že fyzický svět je formován fyzickými smysly, protože vás nutí vnímat určitou energii ve fyzické podobě a realitě přisuzují vysoce specializovanou strukturu. Pokud používáte fyzické smysly, nejste jimi schopni vnímat realitu jinak.

Fyzické vnímání nijak neomezuje přirozené vnímání vnitřního já. To je součást vaší duše a uvědomuje si svůj vztah k ní. Ve skutečnosti jsou jedno, neexistují žádné hranice, nebo omezení a nebo vymezení, ani začátek ani konec.

Výrazy vytvářejí hranice, které ve skutečnosti neexistují. Pokud chceme něco popsat, definovat, už vytváříme určitá omezení.

Vnímáte výhradně skrze své fyzické smysly a vytváříte egoistický pohled na realitu. Vaše egoistické já je však připraveno přijímat také nefyzickou existenci.

Každý nový vjem, každá nová zkušenost mění svého příjemce, proto se mění i duše jako příjemce. Ve skutečnosti neexistují žádné pevné hranice mezi příjemcem a vnímaným objektem. Ve většině případů je vnímaný objekt jen prodloužením příjemce.

Může se vám to zdát podivné, ale veškerá vaše činnost je pouze duševní záležitostí. Je to velmi zjednodušené vysvětlení, ale vaše myšlenky vytváří realitu. Jako autor myšlenky vnímáte objekt a nechápete, jak vaše myšlenka souvisí se zdánlivě oddělenou věcí.

Ve vaší rovině reality se myšlenky mění ve fyzické objekty. Na jiných stupních existence nabývají naprosto odlišné podoby. Vaše fyzické prostředí je tedy pouhá realizace myšlenek a očekávání.

Poznání, že celý svět je pouze myšlenkou, vám pomůže změnit své prostředí a okolnosti.

Dokud nepochopíte pravou podstatu duše a neuvědomíte si, že svoji fyzickou realitu vytváříte svými myšlenkami a pocity, zůstanete bezmocní a neschopní ji změnit.

Duše přijímá všechny zkušenosti přímo. Vy je vnímáte jako zabalené do fyzické hmoty. Obal považujete za zkušenost samotnou. Ani vás nenapadne nahlédnout dovnitř.

Svět který znáte, je jedna nekonečná materializace přijatá vědomím, a jako taková tedy platná. Duše však nemusí dodržovat zákony a principy, které jsou součástí fyzické reality. Je nezávislá na fyzickém vnímání. Vnímání duše je za fyzickými událostmi. Nezávisí na čase. Čas je jenom fyzický klam, iluze, která ve fyzické realitě neexistuje.

Proces vnímání duše probíhá i v tomto okamžiku, kdy čtete tento text. Zkušenost v rámci vašeho systému je naopak závislá na fyzické formě a tělesných smyslech.

V dostatečně hlubokém spánku je vnímání duše relativně neomezené. Pijete z čisté studny poznání. Komunikujete s podstatou svého bytí, se zdrojem své kreativní energie.

Poznání existuje "věčně" a nemá svoji fyzickou formu, kterou potřebujete k jejímu pochopení.

Fyzická existence je pouze jeden způsob, kterým se duše projevuje. Duše vytváří svět, který obýváte. Je zdrojem veškerých aktivit, které mohou znamenat rozvoj a představit nové formy vědomí. Jednoduše řečeno, neustále formujete svoji duši, stejně tak jako duše neustále formuje vás.

Je to pole koncentrované činnosti, zdroj možností, které hledají uplatnění, seskupení nefyzického vědomí, které si uvědomuje svoji identitu.

Duše přetváří všechny části vašeho já a dodává jim identitu, která je vám vlastní. Z psychologického pohledu je duše primární identita, souhrn mnoha individuálních vědomí. Je to neomezené já, které se projevuje v mnoha formách a způsobech a přesto si udržuje svoji identitu, své "jáství". Duše, neboli podstata, se neustále rozvíjí a roste, má nekonečné možnosti. Duše není uzavřený systém.

Vaše definice sebe sama jsou velmi omezené a stejně limitované, jako vaše názory na duši. Obáváte se o svoji fyzickou identitu a ze strachu, že si nedokážete udržet a zachovat své já, omezujete rozsah svého vnímání. Duše se nebojí o svou identitu. Je si jista sama sebou. Neustále hledá a objevuje. Neobává se že bude zničena - ani nemůže.

Jakmile pochopíte pravý charakter své identity, rozplynou se vaše obavy z telepatie a z toho, že vaše identita bude smetena a přehlušena myšlenkami a názory ostatních.

Duše je cestovatel, ale je to také tvůrce všech vašich zkušeností a cílů. Vytváří svět takový, jaký je.

Vědomí není ve své podstatě založeno na protikladech dobra a zla, kterými se na Zemi tolik zabýváte. Stejně tak ani duše. To ale neznamená, že ve vašem a v některých dalších systémech problém dobra a zla neexistuje. Duše si příliš dobře uvědomuje, že dobro a zlo jsou pouze dva různé projevy jedné reality.

Nemusíte nic hledat ve smyslu duchovního nebo psychologického sebeobjevování. V tomto smyslu není co najít. Duše není ztracená, to vy jste se "ztratili".


 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama