close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Červenec 2013

Programování Monarch

29. července 2013 v 9:23 | wertyz |  Přichází NWO ?


O těchto věcech se veřejně nemluví, je to hnus. Přidal jsem to na web, abyste mohli objevit i takovouto pozemskou realitu a byli opatrnější - i na to, co necháváte sledovat doma své děti za zahraniční pohádky a kreslené filmy!
Pozor na podprahové ovládání a programování, viz níže!

Ačkoliv nebyla nikdy žádným činitelem existence programování Monarch přiznána, významní badatelé systematické využití traumatu na subjektech za účelem ovládání mysli dokumentovali. Někteří, kteří přežili, s pomocí oddaných terapeutů, se byli schopni deprogramovat a před kamerou říct hrůzostrašné detaily jejich utrpení.
Otroci Monarch jsou využivání organizacemi hlavně na provedení operací pomocí obětních beránků vytrénovaných k určitým úkolům, kteří se neptají na rozkazy, kteří si své akce nepamatují, a jestli budou odhaleni, spáchají sebevraždu. Jsou perfektními obětními beránky na velké vraždy (jako třeba Sirhan Sirhan), ideální kandidáti na prostituci, sexuální otroctví a snuff porno. Jsou také perfektními loutkami pro zábavní průmysl.
"Teď můžu říct, že programování rituálním zneužíváním je rozšířené, je systematické, je velmi organizované z vysoce ezoterických informací, které nejsou nikde publikovány, nebyly v žádné knize nebo pořadu, našli jsme to všude po této zemi a minimálně v jedné zahraniční zemi.
Lidé říkají "Jaký to má účel?" Myslím, že chtějí armádu Madžúských kandidátů, 10 tisíc mentálních robotů, kteří udělají prostituci, dětské porno, pašují drogy, zbraně, dělají snuff filmy, všechny druhy lukrativních věcí a plní jejich rozkazy a megalomani nahoře věří, že vytvoří Satanistický řád, který ovládne svět." (D. Corydon Hammond, Ph.D)
Programátoři Monarch způsobují intenzivní trauma skrz využití elektrošoků, mučení, sexuálního zneužívání a psychologických her k jejich odloučení od reality - odpověď některých lidí, kteří čelí nesnesitelné bolesti. Schopnost odloučení subjektu je hlavní požadavek a je snadno k nalezení u dětí z rodin s více-generačním zneužíváním. Mentální odloučení povoluje manipulátorům vytvořit osoby v mysli subjektu, které můžou být naprogramovány a spuštěny kdykoliv.
"Ovládání mysli na bázi traumatu může být definováno jako systematické mučení, které zablokuje kapacitu zpracovávání vědomí oběti (skrz bolest, teror, drogy, iluze, odepírání smyslů, smyslové povzbuzování, odepírání kyslíku, zimu, horko, otáčení, mozkové stimulace a často hranice smrti) a pak použijí návrhy a/nebo klasické a operační podmiňování (v souladu s dobře vytvořenými základy chování) k implantování myšlenek, příkazů a vnímání v podvědomí mysli, často do nově vytvořených identit vyvolaných traumatem pro rozdělení identit, to donutí oběť dělat, cítit, myslet nebo vnmat účely programátora. Cílem oběti je následovat příkazy bez vědomí, včetně provádění činů i při porušování morálních zásad oběti, duchovních přesvědčení a vůle.
Instalace programování záleží na způsobilosti oběti se rozdělit, což povoluje vytvoření nových osobností k "zadržování" a "skrývání" programování. Disociativní děti jsou hlavními kandidáty na programování." (Ellen P. Lacter, Ph.D., The Relationship Between Mind Control Programming and Ritual Abuse)
Ovládání mysli Monarch je tajně používáno spoustou skupin a organizací k různým účelům. Podle Fritze Springmeiera jsou tyto skupiny známy jako "Síť" a forma páteře Nového světového řádu.

Původ jména
Ovládání mysli Monarch je pojmenováno po motýlovi monarchovi- hmyz, který svůj život začne jako červ (to představuje nevyvinutý potencionál) a po kuklení (programování) je narozen znovu jako krásný motýl (otrok Monarch). Některé charakteristiky specifické monarchovi jsou také přirovnatelné k ovládání mysli.
"Jeden z hlavních důvodů pojmenování se týkal motýla Monarcha. Monarcha zjistí, kde byl narozen (své kořeny) a pošle tuto znalost skrz genetiku svým potomkům (z generace na generaci). Tohle bylo jedno z klíčových zvířat, který vědci vybrali, ta vědomost může být zaslána geneticky. Program Monarch je založen na cílech Iluminátů a nacistů k vytvoření nadřazené rasy skrz genetiku. Jestli může být znalost poslána geneticky, tak je důležité, jak rodiče zjistí, že můžou poslat správné znalosti do těch obětí vybraných pro ovládání mysli Monarch." (Ibid)

"Když osoba prochází traumatem způsobeným elektrošoky, tak je zaznamenán pocit povznešení; jak se pohybuje nebo vznáší jako motýl. Je tu také symbolická reprezentace náležicí k transformaci nebo metamorfóze tohoto krásného hmyzu: od housenky ke kukle (období klidu, nečinnosti) k motýlovi (nové stvoření), který se vrátí ke svým počátečním bodům. Takový je vzorec migrování, který dělá tento druh unikátním." (Ron Patton, Project Monarch)
Metody
Oběť/přeživší je programátorem/manipulátorem nazvaná otrokem, ten je (manipulátor) vnímán jako "mistr" nebo "bůh". Asi 75% jsou ženy, protože mají vyšší toleranci k bolesti a více sklonu k rozdělení, než muži. Manipulátoři Monarch se snaží rozdělit psychiku svého subjektu a oddělit další osobnost pomocí traumatu.
Tady je částečný list form mučení:
1. Sexuální zneužívání a mučení
2. Věznění v bednách, klecích, rakvích atd., nebo pohřbení (často s otvorem nebo vzduchové trubice pro kyslík)
3. Uvazování lany, řetězy, pouty atd.
4. Skoro utopení
5. Extrémy horka a mrazu, včetně ponoření do ledové vody a hořících chemikálií
6. Stahování kůže (jen vrchní vrstvy kůže jsou odstraněny za účelem přežití)
7. Otáčení
8. Oslepující světlo
9. Elektrické šoky
10. Nucené přijímání tělních tekutin a hmoty útočníka, jako krev, moč, výkaly, maso atd.
11. Zavěšení v bolestivé pozici nebo hlavou dolů
12. Hlad a žízeň
13. Odepírání spánku
14. Útlak činkami a stroji
15. Potlačování smyslů
16. Drogy k vytvoření iluze, zmatení a amnézie, často podávané injekcí nebo intravenózně
17. Vdechnutí nebo požití toxických chemikálií k vytvoření bolesti nebo nemoci, včetně látek na chemoterapii
18. Naražená nebo vykloubená ramena
19. Použití hadů, pavouků, červů, krys a dalších zvířat ke strachu a znechucení
20. Zkušenosti na hraně života, často zadušení ze škrcení nebo topení s okamžitou resuscitací
22. Donucení k provedení nebo k pozorování zneužívání, mučení a obětování lidí a zvířat, obvykle noži
23. Nucená účast v dětském pornu a prostituci
24. Znásilnění, aby byla těhotná; plod je pak potracen pro rituální využití nebo je dítě bráno na obětování nebo zotročení
25. Duchovní zneužívání ke způsobení pocitu posedlosti, obtěžováním a ovládáním vnitřně duchy nebo démony
26. Znesvěcení žido-křesťanských vír a formy úctívání; obětavost satanovy a dalším bohům
27. Týrání a iluze k přesvědčení obětí, že Bůh je zlý, jako třeba obvinění, že ji Bůh znásilnil
28. Operace k mučení, experimentování nebo způsobení vnímání fyzických nebo duchovních bomb nebo implantátů
29. Výhružky ublížení rodině, přátelům, milovaným a dalším obětem k donucení k poddajnosti
30. Využití iluze a virtuální reality ke zmatení a vytvoření neuvěrohodného odhalení.

"Základy pro úspěšné programování Monarch jsou různé osobnosti, nebo části osobnosti zvané "altery", ty můžou být vytvořeny tak, aby se neznali, ale převzali v jiný čas celé tělo. Zdi amnézie, které jsou vytvořené traumatem, jsou ochranným štítem tajemství, které chrání zneužívače od prozrazení a zabraňuje přední osobnosti, která ovládá tělo, poznat systém svých alterů, který používají. Štít tajemství umožňuje členům kultu žít a pracovat okolo dalších lidí a zůstat tak úplně nezpozorovaní. Přední altery můžou být úžasní křesťané a hluboké altery můžou být horší typy satanistických zrůd představující efekr Dr.Jekylla/Mr.Hydea. V sázce je udržení tajnosti zpravodajské agentury nebo okultní skupiny, která ovládá otroka. Úspěšnost tohoto programování je vysoká, ale když selže, je selhání nahrazeno smrtí. Každé trauma a mučení slouží k jistému účelu. Velké experimentování a výzkum prověřovalo, co se dá dělat. Byla vytvořena schémata ukazující, kolik mučení přidá tělesné hmotnosti a v jakém věku to zvládne bez smrti." (Springmeier, op. cit)
"Díky několinásobnému traumatu způsobenému elektrošoky, sexuálním zenužíváním a dalším metodám, se mysl rozdělí do alternativních osobností z jádra. Dříve to bylo referováno jako Mnohočetná porucha osobnosti, v současnosti je to Disociativní porucha identity a ta je základem pro programování Monarch. Další podmiňování mysli oběti je rozšířeno hypnotismem, násilným svazováním, změny k potěšení a k bolesti, odepírání jídla, vody, spánku a smyslů různými drogami, které změní jisté mozkové funkce." (Patton, op. cit)
Odloučení je dosaženo traumatizováním subjektu, využíváním systematického zneužívání a hrůzných rituálů. Jak se osobnost v jádru rozdělí, vytvoří se "vnitřní slovo" a osobnosti můžou být naprogramovány nástroji jako je muzika, filmy (zvláště z produkce Disney) a pohádkami. Tyto vizuální a zvukové nástroje pomůžou rozšířit proces programování pomocí obrázků, symbolů, významů a konceptů. Vytvořené osobnosti můžou být pak přístupné použitím slova nebo symbolu naprogramovaném v psychice subjektu. Nejčastější obrázky viděné otroky ovládání mysli jsou stromy, kabalistické stromy života, nekonečné smyčky, starodávné symboly a dopisy, pavoučí sítě, zrcadla, rozbité sklo, masky, zámky, bludiště, démoni, motýli, přesýpací hodiny, hodiny a roboti. Tyto symboly jsou často vložené v populárních kulturních filmech a videiích ze dvou důvodů: snížit citlivost většiny populace, k využití podprahového a neuro-linguistického programování a k vytvoření specifických spouštěčů a klíčů pro základy programování vysoce vnímavých dětí Monarch. Některé z filmů využité při programování Monarch jsou Čaroděj ze země Oz, Alenka v Říši divů, Pinoccio a Spící kráska.

Film Čaroděj ze země Oz je manipulátory Monarch využíván k naprogramování svých otroků- Symboly a znamení ve filmu se staly spouštěči myslí otroků, čímž manipulátorům zjednodušili přístup do mysli oběti. V populární kultuře se za odkazy programování Monarch často využívají věci podobné Čaroději ze země Oz nebo Alence v Říši divů.

V každém případě, je otrokovi dána jistá interpretace příběhového děje filmu k rozšíření programování. Například, otrok sledující Čaroděj ze země Oz je naučen, že "někde za duhou" je "šťastné místo", kam traumatizovaní otroci musí utéct před nesnesitelnou bolestí. Použitím filmu, programátoři povzbudí otroky k odchodu "někam za duchu" a odloučí, efektivně rozdělí jejich mysli od jejich těla.
"Jak bylo zmíněno dříve, hypnotista zjistí, že jdou děti zhypnotizovat jednoduššeji, když ví, jak tu u malých dětí jde. Jedna z efektivních metod pro malé děti je "Představ si, jak sleduješ oblíbený televizní pořad". Proto jsou filmy od Disney a další pořady pro programátory důležité. Jsou perfektním hypnotizujícím nástrojem k odloučení mysli dítěte správným směrem. Programátoři používali filmy od prvního dne, aby děti naučili hypnotické scénáře. Pro děti musí být součástí hypnotického procesu. Jestli hypnotista dovolí dítěti, aby si vymyslelo vlastní obrázek, hypnotické vnuknutí bude silnější. Místo toho, aby dítěti řekl barvu psa se programátor dítěte zeptá. Tady knihy a filmy pomáhají v řízení své mysli dítěte správným směrem. Když hypnotista k dítěti mluví, musí to udělat s jistou opatrností, aby nezměnil tón svého hlasu a měl jemný přenos. Většina filmů Disney je využívána k programovacím důvodům. Některé z nich jsou speciálně vytvořené k ovládání mysli." (Springmeier, op. cit)
Úrovně programování Monarch
Úrovně programování Monarch určí funkci otroka a jsou pojmenované po mozových vlnách EEG spojených s nimi.
Typy mozkových vln v EEG
Monitorování mozku přes lebku

ALFA. Je považováno za "obecné" či běžné programování v základním ovládání osobnosti a je charakterizováno extrémním pocitem zadržování paměti, zvýšenou fyzickou silou a ostrostí zraku. Programování Alfa je dosahováno pomocí rozdělení osobnosti oběti, jehož důsledkem je v podstatě oddělení levé a pravé mozkové hemisféry, čímž je umožněno, aby byly později L a P programově spojeny prostřednictvím stimulace nervových drah.

BETA je reforováno sexuálnímu programování (sexuální otroci). Toto programování zničí všechny naučené morální principy a stimuluje primitivní sexuální instinkt, zbavuje zábran. Z této úrovně můžou vzniknout "kočičí" osobnosti. Sexuální kočičí programování je nejjasnější druh programování u některých ženských celebrit, modelek, herček a zpěvaček. V populární kultuře vyznačují kočičí vzory sexuální programování.

DELTA je známa jako zabijácké programování a byla původně vytvořena pro výcvik zvláštních agentů nebo elitních vojáků (Delta Force, First Earth Battalion, Mossad, atd.) v tajných operacích. Subjekty jsou zbaveny strachu a jsou velmi systematičtí v provádění svých úkolů. Sebedestrukce nebo sebevražda jsou na této úrovni možné.

THÉTA je považováno za "psychické" programování. Příslušníci pokrevních svazků (pocházející z mnohageneračních satanistických rodin) jsou určeni k tomu, aby vykazovali větší sklony k telepatickým schopnostem než ti, kdo k pokrevním svazkům nepříslušejí. Ovšem v důsledku evidentního ohraničení těchto schopností byly vyvíjeny a používány různé formy elektronických systémů pro ovládání mysli, především biomedicínská telemetrická zařízení pro použití u lidí (mozkové implantáty), lasery s řízenou energií využívající mikrovlny nebo elektromagnetismus. Existují zprávy, že tyto přístroje jsou používány v kombinaci s vysoce pokročilými počítači a náročnými satelitními monitorovacími systémy.


Šokující čísla vydaná britskou policí ukazují, že se loni každý sexuální útok na dítě v Británii odehrál každých 20 minut, což je 444 útoků za týden.
Asi 23 tisíc dětí se stalo obětí sexuálních útoků v Anglii a ve Walesu během let 2010/11 a méně jak 10% případů skončilo usvědčením, uvedla britská média.
Podle čísel bylo celkem 4973 obětí pod 10 let, včetně 1472 mladších šesti let.
A šestkrát tolik případů bylo ve srovnání s chlapci hlášeno na dívkách.
Minulý rok bylo 54982 sexuálních zločinů, z toho 23097 na dětech.
Většina dětí byla v letech 11-17 let, 8749 bylo v letech 13-15.

Téměř dva a půl miliónu osob je denně oběťmi obchodníků s lidmi ve světě. Čtyři pětiny z nich jsou zneužíváni jako sexuální otroci, informoval podle britského deníku Daily Telegraph tento týden šéf úřadu OSN pro boj s drogami a zločinem (UNODC) Jurij Fedotov.
"V každou chvíli trpí 2,4 miliónu lidí bídou tohoto ponižujícího zločinu," prohlásil na newyorské konferenci Fedotov. Boj proti obchodníkům s lidmi je podle něj "výzvou mimořádných rozměrů". Statistiky jeho úřadu uvádějí, že pouze jedna oběť ze sta se dočká záchrany. Dvě třetiny obětí tvoří ženy.
Před obchodem s lidmi varovala také komisařka OSN pro práva žen Michelle Bacheletová. "Je to jeden z nejrychleji rostoucích a lukrativních zločinů," řekla. Fedotov k tomu doplnil, že obchodníci s lidmi si ročně přijdou na více než 32 miliard dolarů (zhruba 600 miliard korun).
Vše je jinak než nás učili

27. července 2013 v 18:26 | youtube |  FILMY
Níže uvedené video je s českými titulky - popisy i slovy. 50minut stojí za to!

Je to široký přehled, co vše nás učili a dosud učí na školách jinak, v oblasti historie, ale i fyziky!

Je to směs několika nejčastějších konspiračních témat, pěkný souhrn myšlenek na úvod pro někoho "ještě nepolíbeného" vyšší Pravdou o naší "realitě". Já jsem tam také ale našel ještě spoustu zajímavých detailů u několika témat, o kterých jsem předtím nevěděl, takže doporučuji i těm kteří už o těchto tématech něco vědí!

Témata například:
Kdo vládne světu - seznam členů Elity
Tajemství okolo pádu budov WTC 11/9
Chemtrails, mnoho záběrů a vysvětlení, jak záměrně zatěžuje krajinu a zdraví
Haarp - umělé ovládání počasí
Otvory na pólech a zákaz pilotům
Teorie a důkazy pro dutou zemi
Jak je to s Měsícem a se Sluncem
Mimozemšťané - některé detaily okolo šediváků a stříbrňáků
Mimozemské technologie na Zemi - technologická zkáza
Ufo plavidla a technologie
Hot spot - žhavý bod v našem srdci
Potraviny, sladidla a škodliviny
Chlor a fluor
Škodlivost VF polí prokázána 1 část

24. července 2013 v 7:26 | Karel Marha, Ing. Jan Musil, Hana Tuhá |  Elektrosmog

Napadlo vás, že používání mobilních telefonů, bezdrátových zařízení, wifi a jiných datových sítí a bydlení poblíž vysílačů mobilních operátorů vám poškozuje zdraví?

Věřili byste, že se v dnešní době tyto životně důležité informace stále tají?
Že vlivné společnosti finančně ovlivňují aktuální výzkumy a stanovování norem?

Napadlo by vás, že již před mnoha desítkami let byl opakovaně laboratorně i v praxi prokázán škodlivý účinek elektromagnetických polí - i o vysokých frekvencích?

Nahlédněme společně do jedné z mnoha publikací, které již v roce 1968 shrnují závažná zjištění a mnohé výsledky škodlivosti vysokofrekvenčních polí!


Elektromagnetické vlny, objevené r. 1888 Heinrichem Hertzem nalezly i přes skeptickou předpověď svého objevitele velmi široké uplatnění v praxi. Píše se rok 1963 a v důsledku obrovského počtu generátorů instalovaných v mnohých vyspělých státech se stávají trvalou a stále rostoucí složkou životního prostředí. Jejich šíření vyvolává rostoucí zájem nejen techniků a fyziků, ale i chemiků, biologů a lékařů, kteří se všichni zajímají o to, zda i elektromagnetické vlny o větší vlnové délce nevyvolávají nežádoucí chemické a biologické změny, jaké jsou známy u ionizujícího záření. Vraťme se ale k počátkům výzkumů.

První experimentální práce z oblasti výzkumu vlivu elektromagnetických vln o vysoké frekvenci (VF) na živou i neživou hmotu jsou známy již z konce předminulého století, kdy roku 1895 pozoroval Danilevskij vliv těchto polí na nervosvalový preparát.
Od té doby počet prací neustále vzrůstal až k prvnímu vrcholu zájmu o tuto problematiku v letech 1930 - 1940. V tomto období bylo vykonáno mnoho cenné práce, zvláště ve výzkumu vlivu na fyzikálně - chemické vlastnosti látek a některé jednodušší biologické systémy.

Druhá světová válka násilně narušila rozvíjející se experimentální práci některých laboratoří a ve většině těchto průzkumů nebylo po roce 1945 pokračováno a tak mnohá pokusná zjištění upadla v zapomnění, nebo byla znovu "objevena" až později. Větší zájem o vliv VF polí byl následně vyvolán zjištěním, že zvířata i rostliny hynou v elektromagnetickém poli určité minimální výkonové hustoty a díky stížnostem pracovníků u radiokomunikačních stanic (radarů) na různé subjektivní potíže. Zájem řady laboratoří podpořil stoupající počet exponovaných pracovníků a také zjištění netepelných efektů VF pole na organismus.

Ve Spojených státech začal širší výzkum od roku 1957 - pod patronací ministerstva obrany a byl koordinován výzkumnou laboratoří pracovního lékařství na mysu Kennedy, zřízenou jako součást pokusné raketové základny. Z tohoto důvodu nebylo možné očekávat, že budou všechny výsledky publikovány. Přesto v té době bylo publikováno téměř 1000 prací. Mimo Sovětský svaz a Spojené státy se výzkumem zabývaly i Polsko, Itálie a Anglie - problematikou účinků VF pole na biologický systém.

Také v ČSSR se množily práce se zaměřením na vliv a škodlivost VF polí. V Ústavu hygieny práce a chorob z povolání v Praze bylo zřízeno speciální oddělení vysoké frekvence, které se od počátku 1961 zabývalo výhradně otázkou primárních účinků elektromagnetického pole na organismus a ochranou lidí před těmito vlivy. Klinickou problematiku s tím spojenou pak začala řešit skupina pracovníků z Ústavu hygieny práce a chorob z povolání a Kliniky chorob z povolání v Bratislavě.

Jedním ze zaměření výzkumu bylo i působení a výskyt sekundárního vyzařování v důsledku přítomnosti vodivých předmětů v blízkém okolí, čímž se celková expozice daného prostředí ještě zvyšuje a může přicházet v úvahu i tam, kde nepřichází v úvahu přímé ozáření. Například do místnosti, která nemá okna ve směru k vysílači, se může vyskytovat silné VF pole - zvláště tehdy, pokud je lineární rozměr sekundárního zářiče blízký násobku poloviny vlnové délky kmitů vyráběných blízkým VF zdrojem. Přitom v pásmech velmi vysokých frekvencí dochází snadněji především k odrazům a je nutné si uvědomit, že neodrážejí jen ideální vodivé předměty (např. telefonní vedení), ale i další včetně nejrůznějších dielektrik (člověk, stromy a jiné).

Při sledování chování živé tkáně v elektromagnetickém poli jsou z jejích elektrických vlastností nejdůležitější komplexní dielektrická konstanta, komplexní magnetická permeabilita a vodivost. Hodnoty pro různé tkáně jako vliv kmitočtu, lze nalézt v nejrůznějších pracích i s metodikou měření.

Organismus má jako celek schopnost udržovat do jisté míry rovnováhu. Ta je však limitována časově (organismus je schopen se bránit jen po určitou dobu) a také podle intenzity působení a velikosti vysunutí z rovnováhy. Vzhledem k tomu, že i poměrně malé funkční celky organismu jsou složeny z mnoha buněk s různými elektrickými vlastnostmi a citlivostí, je vyvolávána různá změna velikostí i znaménka potenciálu vnitřního náboje, pozorovatelná ve zhoršení zdraví a vitality jednotlivců.

Při působení vysokofrekvenčních polí dochází v organismu ke změnám v rozložení řady molekul uvnitř i vně každé buňky. Při nižším působení se projevuje určitá reversibilita příznaků poškození - do určitého stupně, dokud nenastane zhroucení celé části organismu.

Nejvodivějšími částmi organismu jsou krevní a nervový systém. Na těchto drahách se přenáší a projevuje VF proud (vyvolaný indukcí a vedením) nejvíce. K největším změnám dochází dále u tkání, jejichž buňky mají největší asymetrické zkreslení a jsou citlivé na vybočení z normálního stavu - především buňky nervové soustavy. Vlivem VF se mění vlastnosti i chování buněk a jde - li o buňky řídící, přenášejí se změny na řízené další orgány.

Prof. Rejzin v laboratoři zjistil, že VF pole účinkuje na nervosvalový preparát i mimo ozařovanou oblast. Připisuje to tzv. difúzi pole tkání, což není nic jiného než vedení. Vlastní elektromagnetická indukce na vodivých drahách v organismu se dnes využívá i k měření průtoku krve. Indukci a vedení VF pole v organismu prokázaly např. pokusy, kdy byla umístěna hlava krysy v silném poli VF generátoru (f např. 1 MHz), aby v něm právě ještě svítila doutnavka. Podélná osa těla pokusného zvířete byla umístěna ve směru šíření pole, takže ocas krysy byl již ve velmi slabém poli, neschopném doutnavku (výboj) zapálit. Přesto vlivem vedení doutnavka při přiložení ke špičce ocasu krysy svítila.

Podle Tarusova dochází díky polovodivému charakteru buněk ke změně náboje buňky ve VF poli a tuto změnu se podařilo změřit. VF pole způsobuje elektronegativitu nervu. Tyto práce upadly v zapomnění, možná záměrně. Následovaly pokusy, prokazující schopnost organismu jako detektoru elektromagnetických vln. Konec konců, citlivějším lidem na vědomé úrovni vadily i zářivky a jejich nízkofrekvenční i vysokofrekvenční pole a v dnešní době zahlceného prostředí vysílači mobilních a jiných operátorů se objevuje stále více zdravotních potíží a příznaků u vzrůstající skupiny obyvatel.

Prahové hodnoty VF polí jsou jiné při podráždění a jiné pro působení na centrální nervový systém. To potvrdily výsledky pokusů, kdy se krysám podával psychoton, a intenzita polí, nutná k usmrcení, byla následně významně nižší. Vlivem VF polí dochází k posunu pracovního bodu na charakteristice buňky a změnu schopnosti, přenášet řídící signály v organismu.

Nejzávažnější vliv polí o velmi vysokých frekvencích je pozorován u očí, reprodukční tkáně, nervový a srdečně cévní systém. Nejznámějším efektem při pohlcování VF energie v biologickém materiálu je jeho ohřev, celkové zvýšení tělesné teploty - četní autoři sledovali vlivy VF na teplotu kůže a podkožních tkání, na teplotu svalů a na teplotu oka. Při delší expozici mají největší teplotu hluboko uložené svaly a stoupá také teplota vnitřních orgánů a teplota krve.

Při aplikaci pole velkých intenzit (40 - 100 mW/cm2) jsou značně poškozovány cévy a vznikají výlevy ve vnitřních orgánech. Mohou však být poškozeny některé další orgány, aniž se celý organismus příliš ohřál. To se stává zejména v případech, kdy některé části organismu jeví tzv. rozměrovou rezonanci. Pokud totiž některá část objektu, na nějž dopadají elektromagnetické vlny, rozměrově odpovídá vlnové délce (nebo násobkům její poloviny), vzniká v tomto místě stojaté vlnění. Koncentraci VF energie často působí také implantovaný kov.

Subjektivní potíže lidí vyskytujících se ve VF poli:

Pracovníci si stěžují na bolesti hlavy a očí spojené se slzením, na únavu spojenou s celkovou slabostí a závratěmi při delším stání. V noci mají neklidný a povrchní spánek, jsou ospalí ve dne, mají proměnlivou náladu, mnohdy podráždění až nesnášenliví s pocitem strachu. Někdy pociťují nervové napětí, duševní skleslost spojenou s útlumem intelektuálních funkcí, hlavně snížením paměti.

Při delším působení se objevuje vyslovená lenost a neschopnost rozhodování. Dále tahavý pocit v kůži hlavy a na čele, vypadávání vlasů (často také v prostředí zářivkového osvětlení, kde se projevují i vyšší harmonické kmity), bolesti ve svalech a v srdeční krajině, spojené s bušením srdce, a dušnost, často i obtíže ve sféře pohlavního života.

Při větších expozicích je vypozorováno lehké chvění víček, jazyka a prstů, zvýšená potivost končetin, dermografismus (psaní po kůži) a lámání nehtů. Jednorázové ozáření dle intenzity způsobuje pokles odolnosti organismu až vyčerpání u starších lidí. Ženy jsou obecně citlivější a je vypozorováno snížení tvorby mléka u kojících matek - to vše ve větší blízkosti a působení vysílačů, v době před 1963, kdy byly vysílací výkony výrazně nižší a v mnoha tisíckrát nižším zastoupení v krajině kdy ještě neexistovaly vysílače mobilních operátorů!

Vliv na oči

Byl prokázán opakovaně při pokusech na zvířatech (!), zkoumáním oteplení oka a rozdělení teplot. Bylo zjištěno, že teplota stoupá rychleji než výkonová hustota. Při tomto oteplení dochází k různému stupni poškození oka, vedoucímu až k zákalu čočky a rohovky. Zákal vznikne ihned při dostatečně velké výkonové hustotě i při jednorázovém ozáření. Ale i při ozáření nižšími intenzitami, při kterých není oko bezprostředně poškozeno, se může vyvinout katarakta (zákal čočky) za 1-60 dnů po expozici. Takto může také být oko poškozeno při opakovaném ozařování podprahovými intenzitami.

Vliv na lidské oči (poškození) se projevuje především u velmi vysokých frekvencí, zvláště u obsluh radarů ve vojenských i jiných oblastech. V řadě případů byla popsána jednostranná i oboustranná katarakta. Sovětští odborníci upozornili, že ke vzniku zákalu u lidí stačí chromatické ozáření intenzitami řádově v mW/cm2.

U těchto lidí lze pozorovat prvně slzení a únavu očí spojenou se změnami vidění, snížení citlivosti k barevnému světlu, a defekty v pozorování bílých objektů. Při těchto výzkumech autoři používali projekční perimetr. Byla také zjištěna změna nitroočního tlaku při chromatickém působení centimetrových vln. Při podprahových intenzitách bylo pozorováno snížení obsahu vitamínu C v čočce a v tekutině přední komory.
V modelových pokusech pro sledování rozložení teploty uvnitř oka ozařovaného VVF polem, se používá jako konstrukční materiál např. 30% želatina, nebo pěnový polystyren. Bylo vysloveno několik názorů na příčinu poškození oka.

Při větších intenzitách záření jde především o tepelná poškození, spojená s koagulací proteinů v čočce, při malých intenzitách o poruchu metabolických procesů. Velká úloha je připisována glutathionu. Také poškození tkáňového dýchání a oxidoredukčních soustav může vést k vývoji zákalu.

Nervová soustava

Subjektivní potíže osob vyskytujících se ve VF poli jsou převážně nervového charakteru. Při klinických a laboratorních studiích účinků VF polí na lidský organismus byly sledovány změny aktivity centrální nervové soustavy (CNS) jak u velkých, tak u poměrně malých intenzit polí. Tyto změny byly zjištěny vyhodnocováním EEG u osob většinou dlouhodobě pracujících ve VF a VVF polích - v té době.

Při dnešních hodnotách záření mnoha a mnoha různých polí v různých pásmech najednou, jejichž hodnoty za tu dobu narostly o několik řádů výše (tj. několika tisíckrát až několika - stotisíckrát) je nutné sledovat změny i pomocí EEG u široké veřejnosti, zejména u té v dosahu působení mobilních a jiných datových vysílačů.

Komplex změn nervových funkcí vyplývajících z poruchy CNS vlivem VF a VVF polí malých intenzit byl charakterizován jako syndrom astenického typu. V době těchto studií byl již popsán i těžký neurotický syndrom s dalšími funkčními odchylkami u člověka pracujícího deset let v poli krátkovlnného generátoru.

Při vyšších intenzitách VF a VVF pole je astenický syndrom provázen nejčastěji poruchami kardiovaskulární vegetativní regulace. Funkční změny byly popsány i u lidí systematicky ozařovaných VF polem s vlnovou délkou desítek až stovek metrů. I zde byly pozorovány nejčastější neurotické příznaky, označované jako "krátkovlnná kocovina".

Zajímavé, ale drastické byly pokusy, při nichž bylo popsáno záření lidského mozku při ozařování hlavy silným vysílačem. Bylo mimo jiné pozorováno, že je možno silným VF polem vyvolat i halucinace a mimovolné pohybové reakce. Obvykle mají funkční změny reversibilní charakter a po odstranění VF pole dochází k návratu normálního stavu, ale v individuálních případech měly změny i progresivní charakter.

Vlivem elektromagnetických polí se značně mění také celkové chování zvířat. Je pozorován neklid, vzrušení, zvýšená pohybová aktivita a často se klidná zvířata stávají až nepochopitelně agresivními. Při menších intenzitách lze pozorovat i ospalost živočichů. Když si uvědomíme podobnou podstatu buněčných organismů člověka, i co se týká biochemických a jiných přírodních procesů, je logické, že tato pozorování lze vztáhnout i na chování a nemocnost a mnohé další příznaky také u lidí.

Reflexní činnost

Při ozáření hlavy slepice VF polem se dostavila strnulost, zvíře nepřijímalo vodu ani potravu a bylo-li postaveno, stojí, dokud nepadne únavou. Mnohými pokusy byl sledován vliv na reflexní činnost zvířat. U psů bylo zjištěno, že již malé intenzity, které ještě nevyvolají přímý nepokoj zvířete, zvyšují jak podmíněné tak i nepodmíněné reflexy. Při větších intenzitách se výrazně snížila nebo i vymizela podmíněně reflexní činnost, nebo se prodloužila doba k vypracování reflexu.

Byla pozorována např. ztráta všech naučených schopností psa s policejním výcvikem, který se asi půl roku pohyboval v prostoru se silným VF polem.

U lidí stejně jako u zvířat, byly EEG metodou pozorovány změny elektrické aktivity mozku při ozařování VF polem a změny mezineuronových spojů. Byla pozorována degenerace neuronů mozkové kůry i basálních ganglií, mostu, prodloužené míchy, v některých případech i mozečku a historické a chemické změny v okolí nervových vláken.

Podobné účinky jako cm vlny vyvolávají i podstatně nižší kmitočty. Reakce mozkové kůry na VF pole je stejná jako při působení bromidů nebo kofeinu. Byl sledován i funkční stav a změny dráždivosti nervosvalového preparátu ve VF polích, vliv VF pole na reobasi a chronaxii jak u zvířat, tak u lidí a byly popsány rozdílné účinky nepřetržitého i pulzního pole a ovlivnění výsledků bromidy a kofeinem.

Ve VF poli je narušena reaktivita celé nervové soustavy. Je snížena citlivost na dotyk a snížen i pocit bolesti. Analgetické účinky VF pole jsou vysvětlovány potlačením vodivosti sensitivního nervu. Řada prací zkoumala vliv VF pole na práh podnětu a latentní periodu míšních nervů.

Oslabení receptorů sluchu a čichu: Při působení VF pole na zvukový analyzátor (rozpoznávací centrum zvuků) se snižovala již při malých dávkách dráždivost při současném prodloužení doby latence. Mění se i prostorové vnímání zvuku. Citlivost se snižuje i při působení VF polí na čichový analyzátor. Snížení citlivosti čichu může být jedním z ranných klíčových příznaků působení u zdravých lidí. Při působení větších intenzit VVF polí dochází k poškození interoreceptorického aparátu.Pokračování - viz část 2 v této sekci :-)


Škodlivost VF polí prokázána 2

24. července 2013 v 7:21 | Karel Marha, Ing. Jan Musil, Hana Tuhá |  Elektrosmog

pokračování po článku 1


Sluneční světlo pro zdraví

24. července 2013 v 7:09 | net |  Zdravě jíst a žít

Také patříte mezi ty, kterým tolik slunečního žáru už doslova "leze krkem"? Zrovna prožíváme doslova tropické letná týdny v červenci 2013 kdy teploty přesahují 30°C a kdy se každý snaží schovávat na zastávkách, v tramvajích a všude do stínu. Patřím mezi ty, kteří taková horka, kdy ani v noci barák nevychladne a nedá se usnout, nenávidí.

Možná vás potěší zajímavé informace o tom, jak je sluneční světlo zdravé...

Následný článek mi poslala kamarádka, nebyl uvedený zdroj, tak prostě "z netu" :-)


Šokující pravda o rakovině

17. července 2013 v 16:33 | david icke |  Zdravě jíst a žít

16.04.2013
Je smutnou skutečností, že již v roce 1969 během svého veřejného vystoupení na mýtinku (mýtink s "ý" uvádí článek) s lékaři v Pittsburghu hovořil dr. Richard Day, ředitel organizace "Plánovaného rodičovství", která se zabývá mimo jiné i problematikou eugeniky a která je řízena klanem Rockefellerů, o nadcházející transformaci globální společnosti. Tento člověk požádal lékaře, aby si zapnuli své diktafony a dělali si poznámky, zatímco četl dlouhý seznam plánovaných akcí, které by měly trvale změnit naši globální společnost. Speciální důraz pak byl kladen na projekty sociálního inženýrství.

Ovšem ne každý z přítomných lékařů si nechal tyto otřesné informace pouze pro sebe, a tak dnes po mnoho desítkách let máme možnost slyšet tato neuvěřitelná fakta.

Nyní o 40 let později můžeme na vlastní oči vidět, jak přesné byly předpovědi dr. Richarda Daye. A proč zmiňuji tuto skutečnost?

Protože na konferenci v roce 1969 dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto: "V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny. Veškeré další informace k této věci naleznete v Rockefellerově nadaci."

Zároveň ale uvedl, že vzhledem k populační explozi není nejmenší zájem léčit jedince postižené tímto smrtelným onemocněním.

Day přímo uvedl, že pokud lidé pomalu umírají na rakovinu nebo nějakou jinou stejně nebezpečnou nemoc, může to zpomalit tempo populačního růstu.

Zdá se, že tito lidé vůbec nemají Duši.


Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Vlastně proč léčit skutečně a pravdivě takové onemocnění, když mohou z důvěřivých lidí vytáhnout neuvěřitelné množství peněz v boji proti symptomům této nemoci.

V tomto případě není nutné sdělovat důvěřivým lidem, že jedy obsažené v chemoterapii mohou zabíjet jak rakovinné, tak i zdravé buňky, což má v mnoha případech za následek urychlení smrti.

Myslím, že uvažujete velmi správně - tady nejde snad ani o peníze, ale elita chce prostě snížit populaci, a proto je nezbytné, aby lidé trpěli a umírali předčasně.

A pokud se lékaři náhle otevírá nějaký efektivní způsob léčby rakoviny, pak se prakticky okamžitě stává obětí nevybíravého útoku různorodých zdravotnických institucí a dalších oficiálních struktur "systému moci". Například Ital dr. Tullio Simoncini.

Tak dlouho se stavěl proti globálním mocenským strukturám, až ho začaly pronásledovat ze všech stran, až nakonec skončil na dobu tří let ve vězení. A to z toho důvodu, že začal úspěšně léčit lidi v poslední fázi rakoviny. Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané "candida" (kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu, ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory).

K této věci se vyjadřuje i můj přítel dr. Mike Lambert z "Shen Clinic":
"Různorodé plísně a houby, především však typu candida, žijí v těle hostitele. Tento organismus, stejně jako jiní paraziti, pro své přežití potřebuje hostitele. Odpadní produkty kvasinek oslabují imunitní systém a vedou k tomu, že se člověk cítí špatně, a to jak psychicky, tak i fyzicky."

Tullio Simoncini říká, že rakovinu způsobuje rozvoj houby "candida" s tím, že tradiční vysvětlení tohoto onemocnění je zcela mylné.

On sám jako odborník v oboru onkologie a metabolických poruch šel proti intelektuální konformitě tradiční medicíny a proti tradičním metodám "léčení". Prostě se rozhodl říci svým pacientům pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze naučené během studií medicíny. V podstatě od chvíle, kdy se začal věnovat lékařské praxi, si dnes a denně uvědomoval, jak lidé postižení tímto onemocněním trpí. "V dětském onkologickém oddělení, kde jsem pracoval, postupně všechny děti zemřely. Svým způsobem jsem tušil, že jim k tomu dopomohlo velkým dílem i ozařování a chemoterapie". Touha pomáhat pacientům ho vedla k hledání nových způsobů, jak tuto nemoc léčit.

Proto se Simoncini rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor tvoří. Všechny zhoubné novotvary měly bílou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu candida.

Dále si položil otázku:
"To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné dělení buněk, může být nějakým procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?

Pokud vyjdeme z výše uvedených předpokladů, dostaneme se k těmto bodům:
  1. Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie.
  2. V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil.
  3. Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci.

Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou. Všeobecně se také má za to, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání.

Ovšem Simoncini uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida. Houba může zničit buňky normálně fungujícího imunitního systému. Imunitní systém je klíčem buněčné regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře naplánovanou válku proti imunitnímu systému.

Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní systém. Plán globálního vládnoucího systému je prostý snížit lidskou populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka.

Pokud někde nestačí rozvrácený imunitní systém, tak dílo dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Nejúčinnější metody jak zničit buňky v těle. Většina moderních "léků" na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé. Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak. Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Fragmenty imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání. Rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti časovanou bombou. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času.

Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění. Aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě oslabován. Když Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění, začal hledat účinné fungicidní léky.

Jenomže se zároveň ukázalo, že antifungální léky nefungují, jak by měly. Candida rychle mutuje a umí se účinným způsobem přizpůsobit danému léčivu. Lékař nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Z nějakého důvodu se houba nedokáže přizpůsobit prostředí, které aktivuje jmenovaná látka.

Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného, který byl vstřikován přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu. Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1983 dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů nepotvrdilo přítomnost rakoviny.

Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem. Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví v naději, že budou zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo Simonciniho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejenže neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci ve smyslu toho, že léčil pacienty neschváleným postupem.

A jsme u podstaty věci. Takže my, lidé, se prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice.

Masmédia (vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem) zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. A vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor vyfasoval tři roky "na tvrdo". Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je "bláznivý" a "nebezpečný". V době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou smrtí "osvědčenou" a "bezpečnou" chemoterapií.

Naštěstí se Tullio Simoncini nenechal zastrašit. Poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci. Jeho speciální metoda prý slaví velké úspěchy. V některých případech trvá procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti. Zde je internetová stránka dr. Tullia Simoncini: http://www.curenaturalicancro.com/ Stisknutím záložky "contact" je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí.

Pojďme se však vrátit k našemu tématu. Není to totiž zdaleka všechno. Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym "CYP1B1". Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce. "CYP1B1" mění chemickou strukturu látky zvané "salvestrol", která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede "salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch zdravých.

"CYP1B1" je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se "salvestrolem", který je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří tak látku, která působí pouze na rakovinové buňky".

Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!!

Zároveň je důležité vědět, že "salvestrol" vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin. Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji salvestrol proti danému parazitu působí.

Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek.

Ale přesně toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem velmi dobře vědí. A proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit:
  1. Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodních řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly.
  2. Prakticky všechny fungicidy blokují produkci "CYP1B1".

Proto, pokud budete jíst chemicky zpracované ovoce a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků.

Myslíte si, že se to všechno děje náhodou?
Podívejte se, jak všechny indicie do sebe přesně zapadají.
Myslíte, že Tullia Simonciniho chtěli zlikvidovat náhodou?

Vládnoucí systém našeho světa chce, aby lidé umírali na rakovinu, a to bez jakékoliv účinné pomoci (možná, že existují světlé výjimky). Možná, že to nyní zní neuvěřitelně, ale přijde doba, kdy tyto skutečnosti vyplují na povrch.

A ještě jedna důležitá informace na závěr:
"Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém oxidativním stresu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle!!"

16.04.2013
autor: David Icke