A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Programování Monarch

29. července 2013 v 9:23 | wertyz |  Přichází NWO ?


O těchto věcech se veřejně nemluví, je to hnus. Přidal jsem to na web, abyste mohli objevit i takovouto pozemskou realitu a byli opatrnější - i na to, co necháváte sledovat doma své děti za zahraniční pohádky a kreslené filmy!
Pozor na podprahové ovládání a programování, viz níže!

Ačkoliv nebyla nikdy žádným činitelem existence programování Monarch přiznána, významní badatelé systematické využití traumatu na subjektech za účelem ovládání mysli dokumentovali. Někteří, kteří přežili, s pomocí oddaných terapeutů, se byli schopni deprogramovat a před kamerou říct hrůzostrašné detaily jejich utrpení.
Otroci Monarch jsou využivání organizacemi hlavně na provedení operací pomocí obětních beránků vytrénovaných k určitým úkolům, kteří se neptají na rozkazy, kteří si své akce nepamatují, a jestli budou odhaleni, spáchají sebevraždu. Jsou perfektními obětními beránky na velké vraždy (jako třeba Sirhan Sirhan), ideální kandidáti na prostituci, sexuální otroctví a snuff porno. Jsou také perfektními loutkami pro zábavní průmysl.
"Teď můžu říct, že programování rituálním zneužíváním je rozšířené, je systematické, je velmi organizované z vysoce ezoterických informací, které nejsou nikde publikovány, nebyly v žádné knize nebo pořadu, našli jsme to všude po této zemi a minimálně v jedné zahraniční zemi.
Lidé říkají "Jaký to má účel?" Myslím, že chtějí armádu Madžúských kandidátů, 10 tisíc mentálních robotů, kteří udělají prostituci, dětské porno, pašují drogy, zbraně, dělají snuff filmy, všechny druhy lukrativních věcí a plní jejich rozkazy a megalomani nahoře věří, že vytvoří Satanistický řád, který ovládne svět." (D. Corydon Hammond, Ph.D)
Programátoři Monarch způsobují intenzivní trauma skrz využití elektrošoků, mučení, sexuálního zneužívání a psychologických her k jejich odloučení od reality - odpověď některých lidí, kteří čelí nesnesitelné bolesti. Schopnost odloučení subjektu je hlavní požadavek a je snadno k nalezení u dětí z rodin s více-generačním zneužíváním. Mentální odloučení povoluje manipulátorům vytvořit osoby v mysli subjektu, které můžou být naprogramovány a spuštěny kdykoliv.
"Ovládání mysli na bázi traumatu může být definováno jako systematické mučení, které zablokuje kapacitu zpracovávání vědomí oběti (skrz bolest, teror, drogy, iluze, odepírání smyslů, smyslové povzbuzování, odepírání kyslíku, zimu, horko, otáčení, mozkové stimulace a často hranice smrti) a pak použijí návrhy a/nebo klasické a operační podmiňování (v souladu s dobře vytvořenými základy chování) k implantování myšlenek, příkazů a vnímání v podvědomí mysli, často do nově vytvořených identit vyvolaných traumatem pro rozdělení identit, to donutí oběť dělat, cítit, myslet nebo vnmat účely programátora. Cílem oběti je následovat příkazy bez vědomí, včetně provádění činů i při porušování morálních zásad oběti, duchovních přesvědčení a vůle.
Instalace programování záleží na způsobilosti oběti se rozdělit, což povoluje vytvoření nových osobností k "zadržování" a "skrývání" programování. Disociativní děti jsou hlavními kandidáty na programování." (Ellen P. Lacter, Ph.D., The Relationship Between Mind Control Programming and Ritual Abuse)
Ovládání mysli Monarch je tajně používáno spoustou skupin a organizací k různým účelům. Podle Fritze Springmeiera jsou tyto skupiny známy jako "Síť" a forma páteře Nového světového řádu.

Původ jména
Ovládání mysli Monarch je pojmenováno po motýlovi monarchovi- hmyz, který svůj život začne jako červ (to představuje nevyvinutý potencionál) a po kuklení (programování) je narozen znovu jako krásný motýl (otrok Monarch). Některé charakteristiky specifické monarchovi jsou také přirovnatelné k ovládání mysli.
"Jeden z hlavních důvodů pojmenování se týkal motýla Monarcha. Monarcha zjistí, kde byl narozen (své kořeny) a pošle tuto znalost skrz genetiku svým potomkům (z generace na generaci). Tohle bylo jedno z klíčových zvířat, který vědci vybrali, ta vědomost může být zaslána geneticky. Program Monarch je založen na cílech Iluminátů a nacistů k vytvoření nadřazené rasy skrz genetiku. Jestli může být znalost poslána geneticky, tak je důležité, jak rodiče zjistí, že můžou poslat správné znalosti do těch obětí vybraných pro ovládání mysli Monarch." (Ibid)

"Když osoba prochází traumatem způsobeným elektrošoky, tak je zaznamenán pocit povznešení; jak se pohybuje nebo vznáší jako motýl. Je tu také symbolická reprezentace náležicí k transformaci nebo metamorfóze tohoto krásného hmyzu: od housenky ke kukle (období klidu, nečinnosti) k motýlovi (nové stvoření), který se vrátí ke svým počátečním bodům. Takový je vzorec migrování, který dělá tento druh unikátním." (Ron Patton, Project Monarch)
Metody
Oběť/přeživší je programátorem/manipulátorem nazvaná otrokem, ten je (manipulátor) vnímán jako "mistr" nebo "bůh". Asi 75% jsou ženy, protože mají vyšší toleranci k bolesti a více sklonu k rozdělení, než muži. Manipulátoři Monarch se snaží rozdělit psychiku svého subjektu a oddělit další osobnost pomocí traumatu.
Tady je částečný list form mučení:
1. Sexuální zneužívání a mučení
2. Věznění v bednách, klecích, rakvích atd., nebo pohřbení (často s otvorem nebo vzduchové trubice pro kyslík)
3. Uvazování lany, řetězy, pouty atd.
4. Skoro utopení
5. Extrémy horka a mrazu, včetně ponoření do ledové vody a hořících chemikálií
6. Stahování kůže (jen vrchní vrstvy kůže jsou odstraněny za účelem přežití)
7. Otáčení
8. Oslepující světlo
9. Elektrické šoky
10. Nucené přijímání tělních tekutin a hmoty útočníka, jako krev, moč, výkaly, maso atd.
11. Zavěšení v bolestivé pozici nebo hlavou dolů
12. Hlad a žízeň
13. Odepírání spánku
14. Útlak činkami a stroji
15. Potlačování smyslů
16. Drogy k vytvoření iluze, zmatení a amnézie, často podávané injekcí nebo intravenózně
17. Vdechnutí nebo požití toxických chemikálií k vytvoření bolesti nebo nemoci, včetně látek na chemoterapii
18. Naražená nebo vykloubená ramena
19. Použití hadů, pavouků, červů, krys a dalších zvířat ke strachu a znechucení
20. Zkušenosti na hraně života, často zadušení ze škrcení nebo topení s okamžitou resuscitací
22. Donucení k provedení nebo k pozorování zneužívání, mučení a obětování lidí a zvířat, obvykle noži
23. Nucená účast v dětském pornu a prostituci
24. Znásilnění, aby byla těhotná; plod je pak potracen pro rituální využití nebo je dítě bráno na obětování nebo zotročení
25. Duchovní zneužívání ke způsobení pocitu posedlosti, obtěžováním a ovládáním vnitřně duchy nebo démony
26. Znesvěcení žido-křesťanských vír a formy úctívání; obětavost satanovy a dalším bohům
27. Týrání a iluze k přesvědčení obětí, že Bůh je zlý, jako třeba obvinění, že ji Bůh znásilnil
28. Operace k mučení, experimentování nebo způsobení vnímání fyzických nebo duchovních bomb nebo implantátů
29. Výhružky ublížení rodině, přátelům, milovaným a dalším obětem k donucení k poddajnosti
30. Využití iluze a virtuální reality ke zmatení a vytvoření neuvěrohodného odhalení.

"Základy pro úspěšné programování Monarch jsou různé osobnosti, nebo části osobnosti zvané "altery", ty můžou být vytvořeny tak, aby se neznali, ale převzali v jiný čas celé tělo. Zdi amnézie, které jsou vytvořené traumatem, jsou ochranným štítem tajemství, které chrání zneužívače od prozrazení a zabraňuje přední osobnosti, která ovládá tělo, poznat systém svých alterů, který používají. Štít tajemství umožňuje členům kultu žít a pracovat okolo dalších lidí a zůstat tak úplně nezpozorovaní. Přední altery můžou být úžasní křesťané a hluboké altery můžou být horší typy satanistických zrůd představující efekr Dr.Jekylla/Mr.Hydea. V sázce je udržení tajnosti zpravodajské agentury nebo okultní skupiny, která ovládá otroka. Úspěšnost tohoto programování je vysoká, ale když selže, je selhání nahrazeno smrtí. Každé trauma a mučení slouží k jistému účelu. Velké experimentování a výzkum prověřovalo, co se dá dělat. Byla vytvořena schémata ukazující, kolik mučení přidá tělesné hmotnosti a v jakém věku to zvládne bez smrti." (Springmeier, op. cit)
"Díky několinásobnému traumatu způsobenému elektrošoky, sexuálním zenužíváním a dalším metodám, se mysl rozdělí do alternativních osobností z jádra. Dříve to bylo referováno jako Mnohočetná porucha osobnosti, v současnosti je to Disociativní porucha identity a ta je základem pro programování Monarch. Další podmiňování mysli oběti je rozšířeno hypnotismem, násilným svazováním, změny k potěšení a k bolesti, odepírání jídla, vody, spánku a smyslů různými drogami, které změní jisté mozkové funkce." (Patton, op. cit)
Odloučení je dosaženo traumatizováním subjektu, využíváním systematického zneužívání a hrůzných rituálů. Jak se osobnost v jádru rozdělí, vytvoří se "vnitřní slovo" a osobnosti můžou být naprogramovány nástroji jako je muzika, filmy (zvláště z produkce Disney) a pohádkami. Tyto vizuální a zvukové nástroje pomůžou rozšířit proces programování pomocí obrázků, symbolů, významů a konceptů. Vytvořené osobnosti můžou být pak přístupné použitím slova nebo symbolu naprogramovaném v psychice subjektu. Nejčastější obrázky viděné otroky ovládání mysli jsou stromy, kabalistické stromy života, nekonečné smyčky, starodávné symboly a dopisy, pavoučí sítě, zrcadla, rozbité sklo, masky, zámky, bludiště, démoni, motýli, přesýpací hodiny, hodiny a roboti. Tyto symboly jsou často vložené v populárních kulturních filmech a videiích ze dvou důvodů: snížit citlivost většiny populace, k využití podprahového a neuro-linguistického programování a k vytvoření specifických spouštěčů a klíčů pro základy programování vysoce vnímavých dětí Monarch. Některé z filmů využité při programování Monarch jsou Čaroděj ze země Oz, Alenka v Říši divů, Pinoccio a Spící kráska.

Film Čaroděj ze země Oz je manipulátory Monarch využíván k naprogramování svých otroků- Symboly a znamení ve filmu se staly spouštěči myslí otroků, čímž manipulátorům zjednodušili přístup do mysli oběti. V populární kultuře se za odkazy programování Monarch často využívají věci podobné Čaroději ze země Oz nebo Alence v Říši divů.

V každém případě, je otrokovi dána jistá interpretace příběhového děje filmu k rozšíření programování. Například, otrok sledující Čaroděj ze země Oz je naučen, že "někde za duhou" je "šťastné místo", kam traumatizovaní otroci musí utéct před nesnesitelnou bolestí. Použitím filmu, programátoři povzbudí otroky k odchodu "někam za duchu" a odloučí, efektivně rozdělí jejich mysli od jejich těla.
"Jak bylo zmíněno dříve, hypnotista zjistí, že jdou děti zhypnotizovat jednoduššeji, když ví, jak tu u malých dětí jde. Jedna z efektivních metod pro malé děti je "Představ si, jak sleduješ oblíbený televizní pořad". Proto jsou filmy od Disney a další pořady pro programátory důležité. Jsou perfektním hypnotizujícím nástrojem k odloučení mysli dítěte správným směrem. Programátoři používali filmy od prvního dne, aby děti naučili hypnotické scénáře. Pro děti musí být součástí hypnotického procesu. Jestli hypnotista dovolí dítěti, aby si vymyslelo vlastní obrázek, hypnotické vnuknutí bude silnější. Místo toho, aby dítěti řekl barvu psa se programátor dítěte zeptá. Tady knihy a filmy pomáhají v řízení své mysli dítěte správným směrem. Když hypnotista k dítěti mluví, musí to udělat s jistou opatrností, aby nezměnil tón svého hlasu a měl jemný přenos. Většina filmů Disney je využívána k programovacím důvodům. Některé z nich jsou speciálně vytvořené k ovládání mysli." (Springmeier, op. cit)
Úrovně programování Monarch
Úrovně programování Monarch určí funkci otroka a jsou pojmenované po mozových vlnách EEG spojených s nimi.
Typy mozkových vln v EEG
Monitorování mozku přes lebku

ALFA. Je považováno za "obecné" či běžné programování v základním ovládání osobnosti a je charakterizováno extrémním pocitem zadržování paměti, zvýšenou fyzickou silou a ostrostí zraku. Programování Alfa je dosahováno pomocí rozdělení osobnosti oběti, jehož důsledkem je v podstatě oddělení levé a pravé mozkové hemisféry, čímž je umožněno, aby byly později L a P programově spojeny prostřednictvím stimulace nervových drah.

BETA je reforováno sexuálnímu programování (sexuální otroci). Toto programování zničí všechny naučené morální principy a stimuluje primitivní sexuální instinkt, zbavuje zábran. Z této úrovně můžou vzniknout "kočičí" osobnosti. Sexuální kočičí programování je nejjasnější druh programování u některých ženských celebrit, modelek, herček a zpěvaček. V populární kultuře vyznačují kočičí vzory sexuální programování.

DELTA je známa jako zabijácké programování a byla původně vytvořena pro výcvik zvláštních agentů nebo elitních vojáků (Delta Force, First Earth Battalion, Mossad, atd.) v tajných operacích. Subjekty jsou zbaveny strachu a jsou velmi systematičtí v provádění svých úkolů. Sebedestrukce nebo sebevražda jsou na této úrovni možné.

THÉTA je považováno za "psychické" programování. Příslušníci pokrevních svazků (pocházející z mnohageneračních satanistických rodin) jsou určeni k tomu, aby vykazovali větší sklony k telepatickým schopnostem než ti, kdo k pokrevním svazkům nepříslušejí. Ovšem v důsledku evidentního ohraničení těchto schopností byly vyvíjeny a používány různé formy elektronických systémů pro ovládání mysli, především biomedicínská telemetrická zařízení pro použití u lidí (mozkové implantáty), lasery s řízenou energií využívající mikrovlny nebo elektromagnetismus. Existují zprávy, že tyto přístroje jsou používány v kombinaci s vysoce pokročilými počítači a náročnými satelitními monitorovacími systémy.


Šokující čísla vydaná britskou policí ukazují, že se loni každý sexuální útok na dítě v Británii odehrál každých 20 minut, což je 444 útoků za týden.
Asi 23 tisíc dětí se stalo obětí sexuálních útoků v Anglii a ve Walesu během let 2010/11 a méně jak 10% případů skončilo usvědčením, uvedla britská média.
Podle čísel bylo celkem 4973 obětí pod 10 let, včetně 1472 mladších šesti let.
A šestkrát tolik případů bylo ve srovnání s chlapci hlášeno na dívkách.
Minulý rok bylo 54982 sexuálních zločinů, z toho 23097 na dětech.
Většina dětí byla v letech 11-17 let, 8749 bylo v letech 13-15.

Téměř dva a půl miliónu osob je denně oběťmi obchodníků s lidmi ve světě. Čtyři pětiny z nich jsou zneužíváni jako sexuální otroci, informoval podle britského deníku Daily Telegraph tento týden šéf úřadu OSN pro boj s drogami a zločinem (UNODC) Jurij Fedotov.
"V každou chvíli trpí 2,4 miliónu lidí bídou tohoto ponižujícího zločinu," prohlásil na newyorské konferenci Fedotov. Boj proti obchodníkům s lidmi je podle něj "výzvou mimořádných rozměrů". Statistiky jeho úřadu uvádějí, že pouze jedna oběť ze sta se dočká záchrany. Dvě třetiny obětí tvoří ženy.
Před obchodem s lidmi varovala také komisařka OSN pro práva žen Michelle Bacheletová. "Je to jeden z nejrychleji rostoucích a lukrativních zločinů," řekla. Fedotov k tomu doplnil, že obchodníci s lidmi si ročně přijdou na více než 32 miliard dolarů (zhruba 600 miliard korun).
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama