A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

THOVT - Projekt Lidstvo

5. července 2014 v 18:46 | elf |  Super KNIHY
Tuto knihu velice doporučuji mít svoji a prostudovat důkladně, podtrhat a vracet se ke klíčovým myšlenkám o podstatě života a detailech projektu zvaného Lidstvo, který se na planetě Země zvrhnul s následky až do dnešních dní. Thovt vysvětluje, jak se vše stalo a jak v dnešní velice vyjimečné době otevírat a rozšiřovat své vědomí. Vysvětluje klíčové informace a postupy, kterak transformací - Vzestupem planety projít. Tuto knihu rozhodně považuji za jednu ze zásadních knih dnešní doby, otevírající skutečně vědomí. Mimo jiné se také vysvětluje využívání krystalů...


Kdo je bytost Thovt

Bytost Thovt je původcem a zakladatelem nauky hermetismu, otcem okultní moudrosti a astrologie, také objevitelem alchymie. Zosobňovala pro lidstvo Velkého Herma Trismegista a učence bohů starého Egypta.

Bytost Thovt měla schopnost přetrvávat na Zemi celá staletí v těle z masa a kostí bez jakýchkoliv známek stáří či smrti. Mnohokrát se vracel Thovt na planetu Terra (Zemi) a šířil zde pravdu, moudrost a lásku. Jeho učení a spisy měly podpořit vývoj lidstva a napomoci mu vzestoupit do vyšších úrovní bytí.

Mnozí se pokoušeli vysvětlit relikty (pozůstatky) dávných dob, ale od podání k podání se ztrácelo stále více důležitých součástí a pravý význam se postupně vytratil. Svým trojrozměrným náhledem není lidský rozum schopen vysvětlit relikty starých časů.

Thovt se kdysi inkarnoval na planetě Terra, aby zde učil bytosti vesmírné moudrosti. Jeho cílem je až do konce věků podporovat svou nekonečnou láskou a vědomostmi lidskou rasu a bytosti zde inkarnované a nepřetržitě je vést k pravé moudrosti.

Zde na planetě Terra se nacházejí brány a pečetě, propojující různé úrovně bytí. Je to místo, kde každá bytost může zvýšit svoji vibrační frekvenci a proniknout branami do vyšších sfér.

Prostřednictvím slov, která vám zde předávám (Thovt), dokážete postupně chápat souhru okolností, událostí a jevů. Jakmile má slova dosáhnou vašich srdcí, naroste vaše vědomí a otevře se vám možnost nového chápání.

Pravda je jednoduchá a jasná. Není k ní potřeba složitých meditačních cvičení či pravidel. Kosmická moudrost je čistá a zářivá. Ať vás moudrost, kterou zde najdete, osvobodí z pout této roviny bytí a umožní vám vystoupat do vyšších sfér!


Jak vše započalo

Na vaší úrovni bytí byla pravda doslovně a zcela překroucena. Žijete v bludné víře, že lidstvo existuje na planetě Terra jenom několik staletí. Věříte vašim učitelům a dějepiscům, že pocházíte z opic. Jaký to nesmysl!

Myšlení a jednání příliš často přenecháváte druhým. Uspokojujete se nepravdami a zkreslenými představami. Je to pouze dokonale zinscenovaná lež vaší společnosti a těch, kteří vás ovládají. Všichni jste ovládáni někým jiným. Jen několik jedinců z vás se vymanilo z těchto pout, čímž vykročilo k svobodné a naplněné realitě.

Mnohé bytosti planety Terra se pokouší prozkoumat smysl svého bytí, ale v důsledku překroucených historických spisů a nesprávných interpretací to není možné - vždy chybí nějaká rozhodující část vědomostí. Tyto části byly záměrně odstraněny, aby znemožnily z této úrovně bytí cestu zpět.

Váš pohled je omezený neboť nejste schopni myslet a cítit multidimenzionálně a vícerozměrně. Vše navlékáte do kazajky "omezených" slov. Váš způsob nazírání vám stojí v cestě. Hleďte, vnímejte a naslouchejte srdcem. Sám rozum nedovolí poznat pravý smysl srdcem.

Některé bytosti vaší sféry měly odjakživa zájem falšovat pravdu. Jednaly vždy v předstihu, aby vám vědomě ztížily osvícení a dokonalé poznání. Odstranily vše důležité a pozměnily formu. "Mocní" vašeho světa uschovali originály a tajná učení daleko mimo dosah "obyčejných smrtelníků".

Lidský rozum má své hranice. Pro pochopení kosmické a geometrické universální pravdy je potřebný stejně neohraničený duch. Zanechte vašeho "lidského myšlení" a zaktivujte srdce - potom pochopíte. Objevte pravé jádro ve vašem srdci. Tento klíč vám nikdo nevezme. Pokud ho budete používat, poznáte pravdu a všechny nejdůležitější a nejvzácnější moudrosti lidstva. Musíte si však dovolit tuto moudrost najít. Nenechávejte už tuto zodpovědnost na druhých, kdo ji zkoumají svým rozumem. Myšlenky a způsob, jak s moudrostí zacházíte, vás většinou vedou do chaosu, projevujícího se na všech úrovních vašeho bytí.

Kdy přes den soustředěně a v klidu a tichu přemýšlíte? Nejste schopni vaše myšlenky zkoncentrovat a zacílit jedním směrem. Byl vám dán i tento druh myšlení, abyste nemohli poznat pravý význam myšlení a sílu, jež je v tom ukrytá. Duch je nejmocnějším nástrojem. Vždyť vytváří veškerou hmotu a kvalitu bytí každého jedince.

Skutečnost, kterou žijete, je vždy zrcadlem kvality vašich myšlenek. Síla myšlenky stvořila váš svět. Přinesli jste si sem všechny nástroje, potřebné k tomu, abyste vytvářeli skutečnost. Přesto se mnozí z vás rozhodli pro spánek zapomnění, hoví si v něm a spokojili se s ohraničenou realitou a nechce se jim hledat.

Jste ve významném bodu svého vývoje, proto vás prosím: Otevřete svá srdce pravdě. Uvolníte tím netušené možnosti a bez zábran překročíte brány moudrosti, které vás vysvobodí z této úrovně bytí a navrátí vám svobodu.

Jste - li připraveni poznat pravdu, ukáži vám cestu do nové úrovně vědomí, která vás vysvobodí z okovů zotročení.

Kráčejte s radostí, plni jistoty a důvěry. Nepokoušejte se vydat na tuto cestu s přáteli, neboť každý na ni musí vykročit sám (svým srdcem). Samostatně jste vstoupili do této roviny bytí a sami musíte najít i cestu domů!

Můžete se touto pravdou dotknout srdcí vašich blízkých, ale zda ji přijmou a přenesou do svého života, je jejich svobodnou volbou. Je to rozhodnutí každého. Pokud jejich srdce zatím nemohou tuto řeč přijmout, nevnucujte jim tyto znalosti. Tolerujte svobodné rozhodnutí každého, kdo chce jít jinou cestou. Není vaším úkolem někoho obracet, silou přenastavovat jejich srdce. Jakmile budou jejich srdce připravena, pak to pochopí a budou těmto věcem otevřeni.

Všichni se nyní můžete vysvobodit z této úrovně bytí! Jděte za tím, co je pro vás důležité a přestaňte žít život druhých. Máte svobodu volby.

Jste připraveni vysvobodit se z okovů této úrovně bytí? Pokud ano, budu vám svítit na cestu a řeknu vám pravdu o vašem bytí v této dimenzi. Otevřou se vám brány do jiných světů a úrovní bytí. Vysvobodí vás to z okovů, které vám byly kdysi nasazené proto, abyste skutečnost neobjevili. Klíč k ní nosíte v sobě, v srdci. Poznejte sílu a moc vaší pravé duchovní síly, neboť ta je nejmocnějším nástrojem v celém vesmíru. Stačí ho jen použít a brány se otevřou! Ať se tak stane! V hluboké lásce, Thovt.

- tolik ukázka informací do strany 24 této knihy. Nyní, v červnu 2014 byla do češtiny přeložena již další kniha neméně klíčová a také ji rozhodně doporučuji: Thovt - Brány Atlantidy.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama