close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Prosinec 2014

Pozornost mysli

24. prosince 2014 v 9:56 | PCH |  Zvyšujte vibrace

Pozornost mysli (Petr Chobot)

Mysl je to nejcennější, co máme a čím jsme.
Čemu mysl věnuje pozornost, to se stává součástí života myslitele.
Pokud je mysl soustředěna na přežití, na nemoc, na problémy, které nás během života potkávají a prožíváme to tak všichni, pak se to stává ve společnosti normou.
Nemoc - práce - peníze - bydlení - majetek - dostávat - pomluvy.

Vyspělé a inteligentní bytosti ví, že to čemu má mysl věnovat pozornost je především:
Něha - soucit - porozumění - pochopení - intuice - souznění - krása - dávat.

Naučit se tomu je velice jednoduché a snadné. Jde jen o to, soustředit na to svou pozornost.
Vše je jedno a je stvořeno z jediné existující substance, jen se obléká do různých masek. Odtud tedy slovo jednota.
Nejsme lidé - jsme duše. Tedy jemně vibrující substance Bytí, které tvoří vše co existuje.

V jednotě už je všechno. Existuje hojnost, nesmrtelnost, blahobyt, hluboká láska, ale také ubohost, slabost, nedokonalost, bolest. Prostě existuje všechno.
Záleží pouze na tom, na co mysl zaměří pozornost. Jen je třeba si vybrat, co nyní chci, aby bylo součástí mého života. Můžeme si říkat: "Vím, že mám vše, co ke spokojenému a radostnému životu potřebuji. Prožívám štěstí. Miluji a soucítím. A tak to je."

Toto jsou ovšem jen slova. Je třeba se tak naučit žít, aby toto nebyla jen prázdná slova, ale naše skutečná realita.
Slova se mění v realitu, tělo se zbaví blokujících a destruktivních programů a organismus a mysl se uzdraví.

Všechno je možné.

KNIHA Transformace vědomí - Rozhovory s T.K. 1.část ukázek

14. prosince 2014 v 20:01 | Tomáš Keltner |  Super KNIHYVyšla na podzim 2014, Keltner Publishing Také viz www.knihy-keltner.czTato kniha (otištěné rozhovory s autorem, a informace) rozhodně patří mezi ty knihy, které v této době otevírají vědomí i širší veřejnosti.

Lze doporučit pro běžné lidi, kteří zatím netuší a nebo tušit začínají, co je v zákulisí.

Lze doporučit i pro vědomější jedince, aby si např. uvědomili, že i přehnané ulpívání na konspiračních teoriích je opět past systému, který ty konspirace mnohdy sám vytváří, dokonce i proto, aby pak sledoval, jaká témata které lidi zajímají, jaká témata šíří dále. A také zmatení informací a v podstatě dalšího šíření strachu a nejistoty, jsou další taktiky - už tu nepůsobí jen to zlo a války, co nám předkládají ve zprávách, ale ještě navíc je někdo za tím vším, ilumináti, mimozemské entity? - další zátěžové informace pro lidi, kteří už tak jsou systémem dost vylekaní a naučení se bát a mít strach o své holé přežití a existenci, o práci, o zdraví, které nám systém záměrně také poškozuje nejen elektrosmogem, moderními datovými technologiemi a jejich přenosem, ale i plánovaným rozsypem těžkých kovů v podobě chemtrailsových čar po nebi, obsahujících prvky kovů, ale mnohdy i nakažlivé bakterie a jiné lahůdky; mezi tím nás krmí jedovatým cukrem, fluorem, jedovatými léčivy a prášky, které otravují organismus a otupují myšlení, GMO potravinami... Co s tím vším?

Autor Tomáš Keltner prošel velmi zajímavým a náročným výcvikem, tajnými službami, byl bodyguardem mnoha vysoce postavených politiků a stále více mohl pozorovat zákulisí a uvědomovat si, že je hodně věcí "jinak" a pochopit souvislosti. V nejvyšších patrech systému a vybaven informacemi, o kterých běžný smrtelník nemá ponětí, pochopil, že demokracie, svoboda a lidská práva bývají jen prázdnými pojmy."Existují tři zpravodajské moudrosti.

První říká: Nikomu nevěř.

Druhá: Nikdy nevíš všechno.

A třetí: Všechno je jinak."Na stránkách uvedené knihy se postupně odvíjí další klíčové informace pro dnešní život:"Ideální je, když si lidé uvědomí, že nikoho nepotřebují... Z církví se staly korporace, jež mají za cíl hromadit majetek a moc a ovládat. A místo aby pravdu náboženství uchovávalo, dělá pravý opak - informace zkresluje a záměrně dezinformuje....je třeba stavět na vlastní zkušenosti neboli vnitřní pravdivosti...

...nový svět si můžete již vytvořit tady a teď...

...vaším jediným skutečným nepřítelem je váš strach...... Je potřeba jít od nejjednodušších věcí a přinášet rozumu důkazy, protože po prvních krocích je to stále snazší. Je to jako naučit se chodit.

...Nakonec zjistíte, že všechno je připravený a naplánovaný. A že politici nevládnou. Nad nimi je další vrstva, další vrstva a další vrstva, kam se nedá dostat skrz nějakou demokracii, a to jsou ti, kteří vládnou - mezinárodní bankovní kruhy, vlastnící Fedu a podobně. Ale ti taky nejsou ti hlavní, o těch nejdůležitějších nikdy neuslyšíte.

Málo kdo chápe, že většina takzvaně konspiračních teorií má naprosto pravdivý základ. Často tyto teorie tvoří či dotváří sám systém, aby je mohl posléze zesměšnit a odvést pozornost."Autor vzápětí dodává: "To co říkám a píšu, tím jsem si naprosto jistý, protože jsem si to mnohokrát ověřil. Pak je mnohem víc věcí, o kterých ještě nemám odvahu říkat a psát, a to už o nich dávno nepochybuju... prostě někde jste byl, něco jste viděl a slyšel a víte, že nejste blázen.""Nastává doba, kdy je důležité porozumět věcem, o jejichž existenci možná tušíme, ale dlouho jsme je přehlíželi. Je na čase to změnit.""Konspirační teorie jsou produktem systému, který je vytváří ke své potřebě... Je to nejlepší způsob, jak Systém může zjistit, kteří lidé jsou s ním a kteří proti němu. Teď mluvím o tom hlavním systému, "matrixu". Zjistí se to tak, že odpůrci systému "slyší" a reagují na konspirační teorie a jdou za nimi, resp. za těmi, kdo jsou zdroji těchto informací....Člověk, který mluví o konspiracích, to většinou neví. A ty co "vyšly na povrch" ve skutečnosti byly uvolněny a neohrožují Systém. Protože kdyby říkal někdo něco skutečně nebezpečného, měl by nehodu a nikdo by se nikdy nic nedozvěděl.

...Konspirační teorie má vždycky v sobě pravdu, protože pravda je světlem, magnetem pro další lidi, aby k tomu konspiračnímu teoretikovi přišli a naslouchali. V tom je celé to kouzlo. Systém vyplodí konspirační teorii, dá jí takzvaný (reklamní) nosič...

Všechny atributy konspirační teorie ale systém unese.To, co nám Systém dává, už ho neohrožuje.


Pokud má systém nosiče, kteří to šíří, ti lidé se začnou slétávat jako můry ke světlu - lidi, na které by jinak ten Systém obtížně přicházel. Ti lidi se sami projeví od sebe tím, že přijdou na konkrétní webové stránky, diskutují a sympatizují s tím - to všechno má Velký bratr kompletně pod kontrolou, celý náš život je totiž pod kontrolou Systému.

Prodavačce v obchodě je úplně jedno, co se stalo 11. září, ale ta taky neudělá nikdy revoluci a nic proti Systému. Ale ty lidi, co se začínají zajímat, se shlukují. A Systém není hloupý, a tak to přiživuje a přiživuje. A tím, že pronásleduje nosiče, mu přidává ještě na věrohodnosti, protože obecenstvo si říká: No podívejte se, tenhle pán asi říká pravdu, protože mu vyhrožují zabitím a šikanují ho. A když ho dokonce zabijí, tím spíš si lidi řeknou, že znal pravdu......To, co ten Systém dá, ho neohrožuje. To je zásadní, si uvědomit.

...Systému jde o naši pozornost a nasměrovat ji tam, kam chce on. On nám hodí drobky pravdy a informací a my k nim utíkáme. A přehlídneme něco jiného....Americká armáda uvolnila navigační systém GPS v roce 2000. Uvědomte si, jakou technologii musejí mít oni v ruce, když nám dali GPS.... Z vlastní zkušenosti můžu říct, když jsem pracoval v tajné službě, tak jsme v roce 97 nebo 98 od německých kolegů dostali jejich techniku - bylo to pro ně ekonomicky výhodnější, abychom jim nějaké zločince odchytali my. V té době jsem byl v supertajném oddělení, které pracovalo se zařízením, jež umožňovalo bezkontaktní sledování věcí a osob bez přímého kontaktu živého člověka. Ti Němci také říkali, že Američané už měli tuto technologii za druhé světové války na hledání nepřátelských ponorek. Představte si, kde technologicky USA jsou a kde se asi nachází dneska. Takže diskuze o tom, jestli někoho lze nebo nelze sledovat, je naprosto lichá...

Poslední technologický výkřik, se kterým jsem se setkal já, byla technologie, díky níž se paprskem sledovalo okno místnosti, ve které někdo psal na počítači s dnes již historickým CRT monitorem velkým a podle chvění okna to dokázalo dekódovat, co sledovaný píše. Jak se jednotlivá písmenka rozsvěcela na monitoru, ovlivňovalo to frekvenci v místnosti. A ten přístroj to skrze paprsek opřený o sklo dokázal dekódovat a rozlišit od ostatních věcí nebo hovorů v místnosti! A to se bavíme o době před 15 lety. Uvědomte si technologický skok s mobilními telefony od té doby - vůbec si nedělám iluze, že ta technika, kterou má dnes k dispozici Systém a jeho pohůnci, je na nepoměrně vyšší úrovni. Hází nám drobky, abychom si mysleli, že máme prst na tepu doby, ale v žádném případě ho nemáme......Je to celé jen divadlo a hra... Systém to ví a má to vše pod kontrolou......Mocní tohoto světa mají plné ruce práce se zachováním svých pozic a přípravou finální "války", resp. se způsobem jejího vyvolání. Dá se říci, že to co my jsme schopní říkat nebo psát, už ho neohrozí a plány nezmaří. Může to ale umožnit mnoha lidem otevřít oči, takzvaně se probudit.

...V tom hraje velkou roli internet, proto bude podle mě omezen ještě víc než už nyní je. Postupně dojde ke kolapsu těchto technologií a domnívám se, že to bude nikoli zásahem mocných politiků, ale jakoby náhoda, spíše přírodní katastrofa, která znemožní používání elektronických přístrojů tak, jak to známe, stejně jako bude problém s produkty z umělé hmoty. Samozřejmě za tím vším stojí Systém....Systém vyhovuje většině lidí... nesvobodných lidí....je potřeba transformace vědomí aby se lidé odpoutali od toho, co se jim předkládá v televizi.

...je třeba dávat si věci do souvislostí, rozlišovat a hledat pravdu sám, přemýšlet, všímat si detailů. Když mi někdo něco řekne, třeba v televizi, automaticky to nevezmu jako fakt, ale jako jednu z variant - prozkoumám to a uvidím. Je třeba se o tom bavit, aby lidi přestali být ovce a kývat slepě na to, co jim řekne takzvaná autorita, novinářská, politická, učitelská, duchovní, nebo portál shromažďující konspirační teorie....Skrze pochopení těchto systémů se můžeme začít odpoutávat, odpojovat od Systému, což je nevyhnutelný krok... Zápas Systému o každý život, duši... to je ten finální boj, ke kterému brzy dojde. Jeho podoba záleží na úrovni vědomí většiny lidí. K tomu je třeba doplnit, že zde proti sobě nestojí "dobro a zlo", jak se mnozí ezoterici mylně domnívají. Zájmových skupin, ať již pozemských nebo mimozemských, je zde více....Část většiny lidí začne uvažovat jinak a tím mění své vědomí. Tím pak mění i úroveň kolektivního vědomí....Není zpočátku důležité, jak to je. Úplně stačí se otevřít variantě, že je to jinak. Už to nám dává určitou svobodu vnímání.


Toto byly ukázky z první čtvrtiny knihy.
... klikněte na následnou další ukázku myšlenek z druhé čtvrtiny knihy ... Nebo si ji raději rovnou kupte :-)

KNIHA Transformace vědomí - Rozhovory s T.K. 2.část ukázek

14. prosince 2014 v 19:58 | Tomáš Keltner |  Super KNIHY

Dalších několik myšlenek z knihy tomáše Keltnera:

...Smyslem mnoha současných událostí je, vyvolat politický konflikt, který bude mít celoplanetární rozměr. Takové jsou plány mocných. Vedlo by to ke dvěma vytouženým efektům, tzv. redukci počtu obyvatel planety a k novému světovému řádu (NWO), jakési globální vládě.
Variant, jak toho dosáhnout, je více. Další z nich je, fingovaný útok mimozemské civilizace na naši planetu (viz např. článek Připravují se ozbrojené síly USA na "invazi mimozemšťanů?"). Zkušenosti vůdců totiž dokládají, že je třeba mít nepřítele, proti kterému se sešikují lidi, národ, lidská rasa. A jak dostat do jednoho šiku celou planetu? Proti jakému nepříteli? Jedině proti tomu, který přijde zvenčí (anebo zevnitř...) planety. Na tuto variantu jsme cíleně celá desetiletí připravováni zábavním průmyslem.

...Problém je v nízké úrovni našeho vědomí a našeho rozumu...
...Je tu více zájmových skupin... více systémů.

...Není pravda, že v této realitě se vše řídí jen kauzalitou, tedy příčinou a následkem. Zároveň je mylné, vše vnímat jen skrze brýle duality, protikladů. Není zde dobro a zlo. Světlo a tma. Levice a pravice. Buďme vědomější a pohleďme na svět novýma očima a uvidíme, že nejsou jenom dvě zájmové skupiny.

...Jde jim o energii, o vaše duše. Pokud duši dáme nálepku energie, tak různí nejen náboženští pastýři, kteří se živí energií lidských bytostí, tu energii získávají skrze emoce.
...Energoinformační pole, entita, pracuje s energií a informací... jde o silné egregory...

...Pár nejbohatších velkobankéřů, to jsou jen lidské zrůdy v moci démonů. Jde jim jen o peníze a moc. Sami žijí v izolaci a smrtelném strachu. Jsou prokletí a proto trpí. Jediné, co může takový člověk dát, je to, co sám má, tedy bolest, strach a utrpení. To jsou války, které financují a na kterých sami vydělávají. Systém je používá jako úplně stejné loutky jako obyčejné lidi, jen jim dává jiné role v této hře.

Svoboda je uvnitř nás, je na každém, zda ji objeví a projeví, nebo zůstane otrokem.

Necháte - li se ovládat penězi, jste otrok. Peníze neznamenají štěstí. Zároveň ale nejsou ničím špatným (jak se domnívají mnozí pomatení ezoterici, a proto jim peníze chybí).
Peníze jsou jen energie.

...Kdyby svět řídilo jen několik spiklenců, musí to prasknout - je směšný argument. Vždyť ono to prasklo! Proč se lidé neprobudí? Protože mají strach. Ten je v nich udržován rafinovanými metodami. Nejde tu jen o peníze a moc, ale i o slova a jak se používají. Ze slov se stavějí kletby, malé slovní popisy dějů, kterými definujeme svou svobodu, svou realitu. Např. slova "strašně", "hrozně". Tato slova lidi běžně používají - a udržují si jimi v sobě strach.

...Mnohé z toho, co je považováno za výdobytek civilizace, je rafinovaný způsob, jak likvidovat lidi. Např. opalovací krémy, sluneční brýle, očkování, léky, umělohmotné potraviny, mrtvá voda, atd.
...Spolupráce farmaceutického průmyslu s potravinářským vede k tvorbě stravy, která zabíjí.

...Lidé se ovládají skrze strach a emoce. Je jedno jestli se bojíte boha, ďábla, nemocí, hladu, policie, smrti, toho, že nebudete mít na hypotéku, že se něco stane vašim dětem. Jde o to, abyste se báli a žili s tou frekvencí strachu. O zbytek se postarají ti, kteří ovládají. Oni vám řeknou co máte dělat, abyste se nebáli. Například se modlit, platit desátky, neříkat určitá jména, nemyslet. Jíst vitamíny nebo biopotraviny, nejíst maso, vařenou stravu, nebo víte co - nejíst vůbec. No, a mají vás! Jde jen o to, napojit se do vás. Přes co? Přes vaše slabé místo a tím je strach.

...Těch systémů je samozřejmě víc, tak jak je víc realit, tak jak je víc světů. My se nacházíme v některém z nich. ...Mezi světy se dá cestovat a zjistíte, že v nich platí jiné fyzikální zákony, je tam spousta věcí jinak. Systém, ve kterém se nacházíme my, je produktem lidí a bohů, kteří byli zde na této planetě...

Systém má svou hranici, proto je možné z něj vystoupit - do přítomnosti.

Postupně se blížíme k hranici kritického množství (tím jak se probouzí vědomí). Systém potřebuje ke svému životu energii lidí, kterou z nich získává skrze emoce: promítá jim minulost - a ti lidi na ni reagují, nebo virtuální budoucnost - strach přichází pouze z budoucnosti...

...Systém skrze egregory dokáže vnímat a číst naše myšlenky. To si řada lidí neuvědomuje. Zejména ezoterika často "blbne" lidem hlavy různými "ochranami". To je jen hra a kdo to učí, tak je jen nevědomou součástí Systému. To znamená, že je naprosto nesmyslné se zabývat tím, jak se před Systémem ukrýt za nějaké bezpečnostní dveře. Můžeme si myslet, že se ukryjeme před zpravodajskou službou tím, že vyndáme baterii z mobilního telefonu - to by zabralo možná před deseti lety, teď už to nepomáhá. Nebo se můžeme bavit v nějakých heslech, ale Systém je přímo propojený s naším vědomím a pokud vy v hlavě vymyslíte, jak se bránit, Systém může podle svých potřeb tu hru s vámi hrát, ale celé to monitoruje a jenom se dívá, proč nechcete, aby znal nějakou vaši myšlenku. Tak vás nechá v domnění, že on to neví.
...Ukrýt se není možné, jediné místo, ve kterém můžete svobodně existovat, je přítomnost. Být v plném vědomí.

...Technika kterou předkládám je, schopnost odhalit emoci, která přichází. To znamená, ještě dřív, než nás emoce ovlivní, my ji zachytíme. Tato fáze už je na úrovni komunikace s přítomnými bytostmi, na úrovni mimosmyslového komunikování s jemnohmotným světem.
Tato technika, kterou předkládám, vede ke schopnosti nahlížet nebo vnímat jiné, další světy, protože těch světů je celá řada. ...Tím, že budeme procházet emoce, které se staly v minulosti, získáme schopnost víc a víc zachytit emoce, které probíhají v přítomnosti...

...Nejdůležitější je osvobodit se, neboť pak uvidím věci opravdu jak jsou...

Většině lidí se děje v životě to, co si nepřejou. Chyba se stane v tom, že frekvence citu, která projde přes ego a rozum, nevyjde ven v podobě svobodné vůle, ale v těle zůstává a průchodem těla se zhmotňuje (mozek je dokonalý stroj na zhmotňování naší reality, našich přání).

...Existují již prokazatelně přístroje které dokáží jemné frekvence, myšlenky a přání zachytit. Naším přístrojem pro vnímání jemnohmotného světa je naše mimosmyslové vnímání, o které jsme systematicky výchovou a vzděláním připravováni. Každé malé dítě mimosmyslově vnímá.

...Strach je součástí každé emoce... Lidi jsou zlí, protože se bojí.

...manipulace s počasím, respektive pokusy... V Americe, jako ve státě který byl v jistém smyslu nástupcem nacistického Německa, neboť vojenské, intelektuální i vědecké elity přešly pod zpravodajským krytím do Spojených států amerických, dál pokračovala řada experimentů na lidech, s technikou či spolupráce s mimozemskou civilizací (tzv. Operace Paperclip).
Přirovnal bych to třeba k degeneraci šlechty,která se neustále "pářila" mezi sebou.

Vláda každého státu je obrazem lidu té země. A pokud Amerika ze svých lidí udělala jakési bioroboty, tak se samozřejmě podobná frekvence dostává i do jejího managementu. A tak můžeme být svědky věcí, které bychom si před nějakým časem nedokázali ani představit.
Naprosto evidentně se totiž pokouší o tzv. finální krok, rýpnutí do Ruska. Jde o zoufalé zmítání se v křečích umírající Ameriky a umírajících plánů na ovládnutí světa...

...Existují plány, jak se světem nakládat. Tajné řády uchovávají pravdivé informace, narozdíl od náboženství... Jedna židovská sekta, která se jmenuje Katolická církev, nám říká o Ježíšovi, ale nic o Jakubovi, jeho dvojčeti...

...Převrat byl plánovaný u nás tuším na květen 1990, ale to byli jiní mocní, jiní lidé, a tak se Západ rozhodl to celé rozpoutat už 17.listopadu. To jsou věci, které se málo říkají, málo se o nich ví. ...Jsme velmi snadno ovladatelní emocemi a lidmi, o kterých nám řeknou, že jsou našimi vůdci... Proto to říkám aby si lidé uvědomili, že je to složitější a věci mohu být jinak.

...Cesta ale nutně nevede skrze získání maximálního množství informací... to by lidem mohla explodovat hlava... neboť jsou uměle udržováni v Matrixu, umělém světě, kde je jim pomocí CNN a BBC ukazováno, co si mají myslet. Podobně s nimi manipuluje církev...

Zkuste se podívat na ten film znovu a pozorněji.

...Realita má nekonečně mnoho variant, po kterých se pohybujeme.
(To je i aktuální názor kvantových fyziků). ...

...Duše má mnoho vtělení, to znamená, že pracuje se zkušenostmi, dalo by se říct, mnoha rozumů. A může jít o několik vtělení zároveň, nejde to posloupně po ose minulost - přítomnost - budoucnost.

...Je velký rozdíl, jestli spím v místnosti odstíněné od záření, nebo uprostřed velkoměsta. Řada lidí, kteří se dostávají k mimosmyslovému vnímání, prchají z měst... Mnoho citlivých lidí se nedokáže pohybovat po nákupních centrech, přeplněných emocemi, frekvencemi, runami, symboly a nápisy, které nás ovlivňují...

...Mění se pravidla hry. Vědomí lidé postupně ztrácejí strach a tím získávají na síle.

...Princip světla: světlo nebojuje s tmou. Světlo tmu rozpouští. To je základní informace a klíčový zákon této reality. My se vědoměji stáváme tím světlem a ve vědomé přítomnosti tma není. Není dobro a zlo. Spoj ty dva světy a spatříš skutečnost.

Čím víc lidí změní svůj svět (transformují vědomí), tím rychleji to změní i náš společný svět. A to je jediná cesta, cesta lásky.


Tolik pár ukázek z první poloviny knihy. Určitě ji lze doporučit, stejně jako určité Pochopení, jak se dívat na dnešní informace, jak otevřít intuici a více probouzet své vědomí a tvořit sobě a tím pádem i okolí, šťastnější "realitu" :-)

Knihy Tomáše Keltnera o Transformaci vědomí tvoří jeden z klíčových pilířů, jak se orientovat, prokouknout a probudit z okolního Matrixu této doby, přestat být nevědomky ovládán strachy a emocemi a místo toho být vědomější a šťastnější...