A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

KNIHA Transformace vědomí - Rozhovory s T.K. 2.část ukázek

14. prosince 2014 v 19:58 | Tomáš Keltner |  Super KNIHY

Dalších několik myšlenek z knihy tomáše Keltnera:

...Smyslem mnoha současných událostí je, vyvolat politický konflikt, který bude mít celoplanetární rozměr. Takové jsou plány mocných. Vedlo by to ke dvěma vytouženým efektům, tzv. redukci počtu obyvatel planety a k novému světovému řádu (NWO), jakési globální vládě.
Variant, jak toho dosáhnout, je více. Další z nich je, fingovaný útok mimozemské civilizace na naši planetu (viz např. článek Připravují se ozbrojené síly USA na "invazi mimozemšťanů?"). Zkušenosti vůdců totiž dokládají, že je třeba mít nepřítele, proti kterému se sešikují lidi, národ, lidská rasa. A jak dostat do jednoho šiku celou planetu? Proti jakému nepříteli? Jedině proti tomu, který přijde zvenčí (anebo zevnitř...) planety. Na tuto variantu jsme cíleně celá desetiletí připravováni zábavním průmyslem.

...Problém je v nízké úrovni našeho vědomí a našeho rozumu...
...Je tu více zájmových skupin... více systémů.

...Není pravda, že v této realitě se vše řídí jen kauzalitou, tedy příčinou a následkem. Zároveň je mylné, vše vnímat jen skrze brýle duality, protikladů. Není zde dobro a zlo. Světlo a tma. Levice a pravice. Buďme vědomější a pohleďme na svět novýma očima a uvidíme, že nejsou jenom dvě zájmové skupiny.

...Jde jim o energii, o vaše duše. Pokud duši dáme nálepku energie, tak různí nejen náboženští pastýři, kteří se živí energií lidských bytostí, tu energii získávají skrze emoce.
...Energoinformační pole, entita, pracuje s energií a informací... jde o silné egregory...

...Pár nejbohatších velkobankéřů, to jsou jen lidské zrůdy v moci démonů. Jde jim jen o peníze a moc. Sami žijí v izolaci a smrtelném strachu. Jsou prokletí a proto trpí. Jediné, co může takový člověk dát, je to, co sám má, tedy bolest, strach a utrpení. To jsou války, které financují a na kterých sami vydělávají. Systém je používá jako úplně stejné loutky jako obyčejné lidi, jen jim dává jiné role v této hře.

Svoboda je uvnitř nás, je na každém, zda ji objeví a projeví, nebo zůstane otrokem.

Necháte - li se ovládat penězi, jste otrok. Peníze neznamenají štěstí. Zároveň ale nejsou ničím špatným (jak se domnívají mnozí pomatení ezoterici, a proto jim peníze chybí).
Peníze jsou jen energie.

...Kdyby svět řídilo jen několik spiklenců, musí to prasknout - je směšný argument. Vždyť ono to prasklo! Proč se lidé neprobudí? Protože mají strach. Ten je v nich udržován rafinovanými metodami. Nejde tu jen o peníze a moc, ale i o slova a jak se používají. Ze slov se stavějí kletby, malé slovní popisy dějů, kterými definujeme svou svobodu, svou realitu. Např. slova "strašně", "hrozně". Tato slova lidi běžně používají - a udržují si jimi v sobě strach.

...Mnohé z toho, co je považováno za výdobytek civilizace, je rafinovaný způsob, jak likvidovat lidi. Např. opalovací krémy, sluneční brýle, očkování, léky, umělohmotné potraviny, mrtvá voda, atd.
...Spolupráce farmaceutického průmyslu s potravinářským vede k tvorbě stravy, která zabíjí.

...Lidé se ovládají skrze strach a emoce. Je jedno jestli se bojíte boha, ďábla, nemocí, hladu, policie, smrti, toho, že nebudete mít na hypotéku, že se něco stane vašim dětem. Jde o to, abyste se báli a žili s tou frekvencí strachu. O zbytek se postarají ti, kteří ovládají. Oni vám řeknou co máte dělat, abyste se nebáli. Například se modlit, platit desátky, neříkat určitá jména, nemyslet. Jíst vitamíny nebo biopotraviny, nejíst maso, vařenou stravu, nebo víte co - nejíst vůbec. No, a mají vás! Jde jen o to, napojit se do vás. Přes co? Přes vaše slabé místo a tím je strach.

...Těch systémů je samozřejmě víc, tak jak je víc realit, tak jak je víc světů. My se nacházíme v některém z nich. ...Mezi světy se dá cestovat a zjistíte, že v nich platí jiné fyzikální zákony, je tam spousta věcí jinak. Systém, ve kterém se nacházíme my, je produktem lidí a bohů, kteří byli zde na této planetě...

Systém má svou hranici, proto je možné z něj vystoupit - do přítomnosti.

Postupně se blížíme k hranici kritického množství (tím jak se probouzí vědomí). Systém potřebuje ke svému životu energii lidí, kterou z nich získává skrze emoce: promítá jim minulost - a ti lidi na ni reagují, nebo virtuální budoucnost - strach přichází pouze z budoucnosti...

...Systém skrze egregory dokáže vnímat a číst naše myšlenky. To si řada lidí neuvědomuje. Zejména ezoterika často "blbne" lidem hlavy různými "ochranami". To je jen hra a kdo to učí, tak je jen nevědomou součástí Systému. To znamená, že je naprosto nesmyslné se zabývat tím, jak se před Systémem ukrýt za nějaké bezpečnostní dveře. Můžeme si myslet, že se ukryjeme před zpravodajskou službou tím, že vyndáme baterii z mobilního telefonu - to by zabralo možná před deseti lety, teď už to nepomáhá. Nebo se můžeme bavit v nějakých heslech, ale Systém je přímo propojený s naším vědomím a pokud vy v hlavě vymyslíte, jak se bránit, Systém může podle svých potřeb tu hru s vámi hrát, ale celé to monitoruje a jenom se dívá, proč nechcete, aby znal nějakou vaši myšlenku. Tak vás nechá v domnění, že on to neví.
...Ukrýt se není možné, jediné místo, ve kterém můžete svobodně existovat, je přítomnost. Být v plném vědomí.

...Technika kterou předkládám je, schopnost odhalit emoci, která přichází. To znamená, ještě dřív, než nás emoce ovlivní, my ji zachytíme. Tato fáze už je na úrovni komunikace s přítomnými bytostmi, na úrovni mimosmyslového komunikování s jemnohmotným světem.
Tato technika, kterou předkládám, vede ke schopnosti nahlížet nebo vnímat jiné, další světy, protože těch světů je celá řada. ...Tím, že budeme procházet emoce, které se staly v minulosti, získáme schopnost víc a víc zachytit emoce, které probíhají v přítomnosti...

...Nejdůležitější je osvobodit se, neboť pak uvidím věci opravdu jak jsou...

Většině lidí se děje v životě to, co si nepřejou. Chyba se stane v tom, že frekvence citu, která projde přes ego a rozum, nevyjde ven v podobě svobodné vůle, ale v těle zůstává a průchodem těla se zhmotňuje (mozek je dokonalý stroj na zhmotňování naší reality, našich přání).

...Existují již prokazatelně přístroje které dokáží jemné frekvence, myšlenky a přání zachytit. Naším přístrojem pro vnímání jemnohmotného světa je naše mimosmyslové vnímání, o které jsme systematicky výchovou a vzděláním připravováni. Každé malé dítě mimosmyslově vnímá.

...Strach je součástí každé emoce... Lidi jsou zlí, protože se bojí.

...manipulace s počasím, respektive pokusy... V Americe, jako ve státě který byl v jistém smyslu nástupcem nacistického Německa, neboť vojenské, intelektuální i vědecké elity přešly pod zpravodajským krytím do Spojených států amerických, dál pokračovala řada experimentů na lidech, s technikou či spolupráce s mimozemskou civilizací (tzv. Operace Paperclip).
Přirovnal bych to třeba k degeneraci šlechty,která se neustále "pářila" mezi sebou.

Vláda každého státu je obrazem lidu té země. A pokud Amerika ze svých lidí udělala jakési bioroboty, tak se samozřejmě podobná frekvence dostává i do jejího managementu. A tak můžeme být svědky věcí, které bychom si před nějakým časem nedokázali ani představit.
Naprosto evidentně se totiž pokouší o tzv. finální krok, rýpnutí do Ruska. Jde o zoufalé zmítání se v křečích umírající Ameriky a umírajících plánů na ovládnutí světa...

...Existují plány, jak se světem nakládat. Tajné řády uchovávají pravdivé informace, narozdíl od náboženství... Jedna židovská sekta, která se jmenuje Katolická církev, nám říká o Ježíšovi, ale nic o Jakubovi, jeho dvojčeti...

...Převrat byl plánovaný u nás tuším na květen 1990, ale to byli jiní mocní, jiní lidé, a tak se Západ rozhodl to celé rozpoutat už 17.listopadu. To jsou věci, které se málo říkají, málo se o nich ví. ...Jsme velmi snadno ovladatelní emocemi a lidmi, o kterých nám řeknou, že jsou našimi vůdci... Proto to říkám aby si lidé uvědomili, že je to složitější a věci mohu být jinak.

...Cesta ale nutně nevede skrze získání maximálního množství informací... to by lidem mohla explodovat hlava... neboť jsou uměle udržováni v Matrixu, umělém světě, kde je jim pomocí CNN a BBC ukazováno, co si mají myslet. Podobně s nimi manipuluje církev...

Zkuste se podívat na ten film znovu a pozorněji.

...Realita má nekonečně mnoho variant, po kterých se pohybujeme.
(To je i aktuální názor kvantových fyziků). ...

...Duše má mnoho vtělení, to znamená, že pracuje se zkušenostmi, dalo by se říct, mnoha rozumů. A může jít o několik vtělení zároveň, nejde to posloupně po ose minulost - přítomnost - budoucnost.

...Je velký rozdíl, jestli spím v místnosti odstíněné od záření, nebo uprostřed velkoměsta. Řada lidí, kteří se dostávají k mimosmyslovému vnímání, prchají z měst... Mnoho citlivých lidí se nedokáže pohybovat po nákupních centrech, přeplněných emocemi, frekvencemi, runami, symboly a nápisy, které nás ovlivňují...

...Mění se pravidla hry. Vědomí lidé postupně ztrácejí strach a tím získávají na síle.

...Princip světla: světlo nebojuje s tmou. Světlo tmu rozpouští. To je základní informace a klíčový zákon této reality. My se vědoměji stáváme tím světlem a ve vědomé přítomnosti tma není. Není dobro a zlo. Spoj ty dva světy a spatříš skutečnost.

Čím víc lidí změní svůj svět (transformují vědomí), tím rychleji to změní i náš společný svět. A to je jediná cesta, cesta lásky.


Tolik pár ukázek z první poloviny knihy. Určitě ji lze doporučit, stejně jako určité Pochopení, jak se dívat na dnešní informace, jak otevřít intuici a více probouzet své vědomí a tvořit sobě a tím pádem i okolí, šťastnější "realitu" :-)

Knihy Tomáše Keltnera o Transformaci vědomí tvoří jeden z klíčových pilířů, jak se orientovat, prokouknout a probudit z okolního Matrixu této doby, přestat být nevědomky ovládán strachy a emocemi a místo toho být vědomější a šťastnější... 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama