close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Únor 2015

Kniha: Klam vnímání

25. února 2015 v 16:12 | David Icke |  Super KNIHY

Ukázka z vynikající nové knihy Davida Icke, která zatím v češtině nevyšla:

David Icke: Citliví lidé vnímají jiná frekvenční pásma a reality

I ve své nejnovější knize (toto psáno 2/2015) se Icke vrací k podstatě reality a našeho vnímání. Náš tzv. fyzický svět je podle něj jediné frekvenční pásmo, které si dekódujeme a převádíme v hologram. Není-li přítomen pozorovatel, v Ickeově terminologii dekodér, zůstává realita ve své latentní, vlnové formě. Z toho vyplývá, že do systému našeho dekódování lze při dostatečných znalostech a schopnostech zasahovat, jak dokazuje i proslulá příhoda Michaela Talbota s hypnotizérem.

Fenomén, který mnozí označují jako duchy a spiritistickou aktivitu, lze vysvětlit z této perspektivy. Něco z toho jsou odinkarnovaná vědomí na frekvencích dost blízkých k této, aby je bylo možné vidět étericky, když ne "v pevné formě", a jiné "paranormální" jevy mohou být prostě zkušenosti, zejména ty velmi emotivní, jako jsou vraždy, bitvy a jiné tragédie, které jsou ve formě informací vtištěny do vlnové/vibrační struktury místa. Můžete je cítit v atmosféře (energetickém poli), když se vydáte na nějaké staré místo, na bitevní pole, na hřbitov, do nějakého šlechtického sídla nebo na jakékoli jiné místo, kde se odehrála spousta nepříjemných událostí nebo kde dosud straší entity. Možná tam pocítíte mrazení v zádech nebo za krkem (to centrální nervový systém přijímá "vibrace) a řeknete: "Tady se mi nelíbí, chci jít pryč."

To, co lidé v těchto případech energetického otisku (energetického záznamu) vnímají, nejsou spiritistické entity, ale spíš něco jako vlnový film v energetickém poli, který vytrvale hraje pro ty, kdo jsou natolik mimosmyslově citliví, aby se na něj uměli naladit. Méně senzitivní lidé nevidí ani neslyší nic a ty, kteří tyto jevy vnímají, označují za bláznivé a divné. "Co myslíš tím, že v té prázdné místnosti slyšíš plakat dítě? Já tam neslyším vůbec nic. Potřebuješ pomoc, kámo."

Ten vtištěný film si vlastně "přehrávají" lidé, kteří dekódují širší energetické pole, protože ta informace tam je pořád, dokud není vymazána - což lze provést, pokud víte, jak na to.

Existence různých dimenzí neboli frekvenčních pásem reality objasňuje i to, proč lidé hovoří o tom, že viděli různé bytosti a UFO objevovat se a mizet - k výsměchu profesionálních skeptiků (ignorantských a naprogramovaných tělesných myslí, orig. Body-Minds). Tam dochází k tomu, že bytosti či vesmírná loď přejdou do jiného pásma, a tak se z pohledu pozorovatele náhle objeví "odnikud". Tak to ale není. Jen vstoupily do frekvenčního pásma - viditelného světla - které umíme dekódovat, a tak vyvolají iluzi manifestace "z ničeho nic".

Totéž funguje i v opačném směru, kdy lidé říkají, že bytosti či vesmírná loď zmizely v mžiku oka (stáhly se z lidského rozsahu frekvencí a nelze je již dekódovat do holografické podoby, a tak z pohledu pozorovatele vmžiku mizí).

Když stisknete na TV ovladači tlačítko, abyste přepnuli kanál, co se stane? Když se na obrazovce objeví nový kanál, předchozí zmizí. Takže to, čemu říkáme "svět" je jen nepatrné frekvenční pásmo uvnitř dalších frekvenčních pásem, neboli "dimenzí". Je to složitější, ale prozatím toto vysvětlení postačí.

Někteří vědci v průběhu let nadnesli, že možná "fyzická realita" potřebuje pozorovatele, aby se manifestovala. Já říkám, že tohle absolutně souhlasí, ačkoli dávám před výrazem "pozorovatel" přednost termínu "dekodér". Pouze když je vlnový konstrukt dekódován, se může manifestovat v holografické realitě. Když dekódován není, zůstává ve svém vlnovém stavu. Vlnový informační vzorec na holografickém fotografickém filmu nemůže manifestovat informace v podobě hologramu, dokud nedojde k jeho spuštění laserem. Princip je tentýž. Tento příběh jsem vyprávěl v jiných knihách, které ve své vynikající knížce Vesmír jako hologram připomněl již zesnulý Michael Talbot. Ten ve své knize zkoumal vědecké a experimentálně podložené důkazy toho, že naše vědomá realita je holografická.

Mimo jiné vyprávěl o tom, jak jeho otec jednou pořádal party, na kterou pozval za účelem pobavení hostů i hypnotizéra. Hypnotizér uvedl do transu muže jménem Tom a řekl mu, že až se "probudí", nebude v místnosti schopen vidět svoji dceru. Pak ji požádal, aby se postavila přímo před sedícího Toma tak, aby se jí po probuzení z transu díval rovnou na břicho.

Tom byl uveden zpět do bdělého stavu a hypnotizér se ho zeptal, zda vidí svoji dceru. "Ne," odpověděl Tom, "není tu." Ve skutečnosti stála přímo před ním. Hypnotizér jí dal ruku za záda a Tomovi řekl, že něco drží v ruce, a jestlipak Tom pozná, co. "Jsou to hodinky," řekl Tom, popletený otázkou, protože odpověď byla přece tak zjevná. "Na těch hodinkách je nápis," pokračoval hypnotizér. "Dokážete ho přečíst?"

Tom se upřeně zadíval a přesně ho přečetl, zatímco mezi ním a hodinkami stála jeho dcera. Kdyby byl svět skutečně stálý a fyzický, nebylo by tohle možné a mentalita Dogma Dawkinse v mainstreamové vědě by bezpochyby tento příběh zavrhla jako fantazii.

Ale Tomův zážitek lze snadno vysvětlit, když víte, co je realita. Dceřino tělo spolu se vším ostatním ve vesmíru je vlnový informační konstrukt, a dokud nedojde k jeho dekódování do stavu hologramu, nedokáže jej vědomá mysl v holografické říši viditelného světla vnímat. Hypnotizér do procesu Tomova dekódování vložil firewall. Použil k tomu hypnotickou sugesci (program), že jeho dcera není v místnosti. To mu zabránilo "načíst" její energetické pole do holografické podoby, a tak ji svou vědomou myslí neviděl. Do holografické reality své vědomé mysli ji mohl přivést jen dekódováním vlnové informace pole představujícího její tělo. Dokud byla z jeho holografické reality vymazaná, nijak mu nepřekážela v tom, aby viděl hodinky, protože nebyla součástí světa, který viděl. Všichni ostatní v místnosti jeho dceru viděli, protože jim hypnotizér žádný firewall nenainstaloval.

Tento jediný příběh o Tomovi a jeho dceři je neuvěřitelně relevantní pro uvědomění si toho, jak je lidstvo masově kontrolováno prostřednictvím rozsáhlé manipulace vnímání. Co je skutečné? Inu, pokud jde o "fyzický" svět, není skutečné nic. Celý "fyzický" svět je jen iluze dekódovaná nižšími smysly, celé je to prostě hovadina. Abychom pochopili realitu, v níž se domníváme, že žijeme, musíme do nejjemnějších podrobností přehodnotit všechno vnímání a veškeré předsudky. Opravdu si myslíte, že to, co teď dýcháte, je vzduch?

Z knihy David Icke: The Perception Deception (Klam vnímání), str. 56-57

(tuto ukázku jsem dostal mailem a tak se s vámi dělím)

Náš svět je hologram - iluze!

21. února 2015 v 11:02 | přeložil Habib, korekce Chiron |  Objevte MATRIX

EXISTUJE OBJEKTIVNÍ REALITA, NEBO JE VESMÍR PŘELUD?

Vroce 1982 se konala pozoruhodná událost. Na univerzitě v Paříži výzkumný tým vedený fyzikem Alain Aspect provedl experiment, který by se mohl ukázat jako jeden z nejvýznamnějších experimentů ve 20. století. Neslyšeli jste však o tom ve večerních zprávách. A pokud nemáte ve zvyku číst vědecké časopisy, tak jste pravděpodobně nikdy neslyšeli ani jméno Aspect, ačkoli jsou zde tací, kteří věří, že jeho objev může změnit tvář vědy. Aspect a jeho tým odhalili, že za jistých okolností subatomární částice jako jsou elektrony, jsou schopny okamžitě komunikovat spolu navzájem bez ohledu na vzdálenost, která je odděluje. A je jedno jestli jsou od sebe daleko 10 centimetrů nebo 10 miliard kilometrů. Nějakým způsobem se zdá, že každá částice ví, co ta druhá dělá.

Problémem této hypotézy je porušování Einsteinova postulátu, který tvrdí, že žádná informace se nemůže šířit rychleji než je rychlost světla ve vakuu. Poněvadž cestování rychleji než rychlost světla je stejné jako zlomení časové bariery. Tato děsivá vyhlídka způsobila, že někteří fyzici zkoušeli přijít s propracovanými teoriemi, jak uspokojivě vysvětlit Aspectův nález. Ale někteří přišli ještě s radikálnějšími vysvětleními. Tak například David Bohm z Londýnské univerzity věří, že Aspectův objev znamená, že objektivní realita neexistuje, a to navzdory zdání vší pevnosti vesmíru, který je v podstatě přelud, obrovský a okázale podrobný hologram.

Aby jsme porozuměli, proč Bohm činní toto překvapující tvrzení, musíme nejdříve trochu porozumět, co je hologram. Hologram je trojrozměrná fotografie, vytvořená pomocí laseru. Aby byl vytvořen hologram, vyšle se laserový paprsek, který je rozdělen na dva paprsky, skrz polopropustné zrcadlo. Předmět který je fotografován je nejprve zalit světlem jednoho laserového paprsku, paprsek se odrazí od předmětu, pak se tento paprsek setká s tím druhým, a vznikne výsledný interferenční vzorec, který je zachycen na film. Když je film vyvolán, vypadá jako nesmyslná zmeť světelných a tmavých čar. Ale jakmile je vyvinutý film osvětlen jiným laserem, objeví se trojrozměrný obraz původního předmětu. Trojrozměrnost takového obrazu není jediná pozoruhodná charakteristika hologramu.

Jestliže hologram růže je rozdělen na půl a pak osvětlen laserem, každá polovina bude stále obsahovat celý obraz růže. A jestliže tyto poloviny budou znovu rozděleny, každý kousek filmu bude vždy obsahovat menší, ale nedotčenou verzi původního obrazu. Narozdíl od normální fotografie, každá část hologramu obsahuje všechny informace o celém obrazu. "Celek v každé části", což je přirozená vlastnost hologramu, nám poskytuje úplně nový přístup k porozumění organizaci a řádu života.

Po většinu své historie, západní věda pracovala s předsudkem, že nejlepší cesta k poznání fyzikálních fenoménů, ať žáby nebo atomu, je rozpitvat je na kousky a studovat jejich příslušné části. Hologram nás učí, že k některým věcem ve vesmíru nemůžeme přistupovat tímto způsobem. Jestliže se pokoušíme rozebrat něco konstruované holograficky, nedostaneme části, ale pouze menší celek. Tento princip motivoval Davida Bohma k jinému chápání Aspectova objevu. Bohm věří, že příčina vzájemného kontaktu subatomárních částic, bez ohledů na oddělující vzdálenost, není to, že si posílají nějakých druh záhadných signálů sem a tam, ale protože jejich oddělenost je iluze. Argumentuje, že v určité hlubší úrovni reality takové částice nejsou individuálními entitami, ale jsou vlastně vyjádřením téhož základního "něčeho".
Aby lidem přiblížili, co má na mysli, Bohm poskytuje následující ilustraci.

Představme si akvárium obsahující rybu. Představme si též, že nejsme schopni vidět akvárium přímo a naše vědění něm a o tom, co se v něm děje, přichází ze dvou televizních kamer, jedna namířena na předek a druhá je umístěna ze strany. Jak se díváme na dva televizní monitory, možná budeme předpokládat, že ryby na každé z obrazovek, jsou oddělené entity. Konec konců, protože kamery jsou nastaveny v různých úhlech, každý obraz bude lehce rozdílný. Ale jak budeme pokračovat v dívání se na ty dvě ryby, posléze si uvědomíme, že zde je mezi nimi jistý vztah. Když se jedna otočí, další také udělá lehce rozdílnou, ale odpovídající otočku; když jedna směřuje dopředu, druhá vždy směřuje ke straně. Jestliže zůstaneme nevědomí o skutečné situaci, možná dokonce dojdeme k závěru, že jedna ryba musí okamžitě komunikovat s druhou, ale tak to jasně není. Toto, říká Bohm, je přesně to, o co jde mezi subatomátními částicemi v Aspectově experimentu. Podle Bohma, domnělé nadsvětelné spojení mezi částicemi nám ve skutečnosti jen říká, že existuje hlubší úroveň reality, která je před námi utajena, komplexnější rozměr za naším, jako je v naší analogii akvárium.

Vnímáme objekty, jako jsou subatomární částice, vzájemně oddělené, protože vidíme jen část jejich reality. Takové částice nejsou oddělené částice, ale aspekty hlubší základní jednoty, která je vlastně hologram a nedělitelná jako předtím zmíněná růže. A protože všechno ve fyzikální realitě je složeno s takových "vzorů", vesmír sám je projekce, hologram.

Vedle jeho fantomové přirozenosti, takový vesmír by měl i jiné dosti překvapující rysy. Jestliže zjevná oddělenost subatomárních částic je iluzorní, znamená to, že hlubší úrovně reality ve vesmíru jsou navzájem nelokálně propojeny. Elektrony v atomu uhlíku v lidském mozku jsou spojeny se subatomárními částicemi, které obsahuje každý losos, který pluje, každé srdce, které tluče a každá hvězda, která bliká na nebi. Vše proniká vše, a ačkoliv lidé můžou kategorizovat, přihrádkovat, a dále členit různé fenomény ve vesmíru, všechna rozdělení jsou umělá a všechna příroda je souvislá pavučina.

V holografickém vesmíru, čas a prostor nemůžou být dále nazírány jako fundamentální. Protože pojmy jako poloha, selhává ve vesmíru, v kterém nic není opravdu oddělené od všeho ostatního, čas a tří-dimenzionální prostor, jako obraz ryby na TV monitoru, musí být nazírán jako projekce tohoto hlubšího řádu. V jeho hlubší úrovni je realita jakýsi druh superhologramu, v kterém minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. To znamená, že s vhodnými nástroji může být možné někdy dosáhnout superholografické úrovně reality a vytrhnout výjevy z dlouho zapomenuté minulosti. Co ještě superhologram obsahuje, je otevřená otázka.

Dejme tomu, že takový superhologram je matrice (matrix), který dává zrod všemu ve vesmíru, obsahuje všechny subatomární částice, které byly nebo budou - každé utváření hmoty a energie, které je možné, od sněhových vloček ke kvasarům, od velryb ke gamma paprskům. Může to být viděno jako druh kosmického skladiště "Všeho co je".

Ačkoli Bohm připouští, že neznáme zatím žádný způsob, jak poznat, co ještě jiného může ležet ukrytého v superhologramu, odvažuje se tvrdit, že nemáme žádný důvod předpokládat, že neobsahuje více. Nebo jak tvrdí, možná že superholografická úroveň reality je jen pouhý stupeň, za kterým leží "nekonečnost dalšího rozvoje".

Bohm není jediný badatel, který našel důkaz, že vesmír je hologram. Standfordský neurofyziolog Karl Pribram pracoval nezávisle na poli výzkumu mozku a je též přesvědčen o holografické podstatě reality. Pribram došel k holografickému modelu při uvažovaní nad hádankou jak a kde je uložena v mozku paměť a vzpomínky. Po desetiletí dlouhých studii ukázal, že spíše než omezená na a určitou oblast, je paměť rozptýlena po celém mozku. Po sérii zásadních experimentů v roce 1920, mozkový specialista Karl Lashley objevil, že nezávisle na tom, která část mozku krysy byla odstraněna, krysa nezapomněla, jak vykonat řadu úkolů, které se naučila před operací. Jediný problém byl, že nikdo nebyl schopen přijít s vysvětlením tohoto podivného ukládání paměti, založeném na principu "celek je v každé části".

Pak v roce 1960, se Pribram setkal s holografickým modelem a uvědomil si, že našel vysvětlení, které vědci hledali. Pribram věří, že vzpomínky nejsou zakódovány v neuronech, nebo malých seskupeních neuronu, ale ve vzorcích nervových impulsů, které křižují mozek skrz na skrz stejně, jako světlo laseru interferuje celou oblastí kousku filmu, na němž je holografický obraz. Jinými slovy, Pribram věří, že mozek je sám o sobě hologram. Pribramova teorie také vysvětluje, jak lidský mozek může hromadit tolik informací v tak malém prostoru. Bylo odhadnuto, že lidský mozek má kapacitu zapamatovat si něco v řádu kolem 10 miliard bitů informací během průměrného lidského života (nebo přibližně to samé množství informací obsažené v pěti svazcích Encyklopedie Britannica.) Podobně bylo objeveno, že vedle jeho jiných schopností, hologram vlastní ohromující kapacitu pro ukládání informací - jednoduše při změně úhlu, pod kterým dva paprsky zasáhnou kus fotografického filmu. Tak je možné zaznamenat mnoho různých obrazů na ten samý povrch. Bylo demonstrováno, že jeden čtvereční centimetr filmu může pojmout až 10 miliard bitů informace. Naše záhadná schopnost rychle si vybavit jakoukoliv informaci, kterou potřebujeme z ohromného množství uskladněných informací se stává mnohem více pochopitelnější, pokud si představíme, že mozek funguje jako podobně jako hologram. Jestliže se váš přítel zeptá, aby jste mu řekli, co vám přijde na mysl, když řekne slovo "zebra", nemusíte nemotorně třídit pozpátku skrze ohromné a buněčné abecední soubory abyste dospěli k odpovědi. Namísto toho se nám vybaví asociace jako "pruhovaná", "podobná koni", a "zvíře žijící v Africe"; napadne vás to téměř okamžitě. Vskutku, jedna z nejvíce udivujících věcí kolem lidského myšlenkového procesu je, že každý kus informace se zdá být okamžitě souvztažný s každým ostatním kouskem informace. Protože každá část hologramu je nerozlučně navzájem propojená s každou další částí. Je to možná prvotřídní příklad navzájem souvztažného systému v přírodě.

Uskladnění paměti není jediná neurofyziologická hádanka, která se stává více jasnější ve světle Pribramova holografického modelu mozku. Další je, jak mozek může překládat lavinu frekvencí, kterou přijímá přes smysly (světelné frekvence, zvukové frekvence, a tak dále) do konkrétního světa našeho vnímání. Kódování a dekódování frekvencí je přesně to, co hologram dělá nejlépe. Právě hologram funguje jako jakási čočka, překládací zařízení schopné přeměnit zjevně nesmyslnou změť frekvencí do souvislého obrazu, Pribram věří, že mozek také zahrnuje čočku a užívá holografické principy, aby matematicky konvertoval frekvence, které přijímá skrze smysly do našeho vnitřního světa vnímání. Působivé množství důkazů naznačuje, že mozek užívá holografický princip. Proto není divu, že Pribrama teorie získává rostoucí podporu mezi neurofyziology.

Argentinsko-italský badatel Hugo Zucarelli nedávno rozšířil holografický model do světa akustických jevů. Rozpačitý z faktu, že lidé mohou lokalizovat zdroj zvuků, aniž by muselipohnout hlavou, i když jen naslouchají jedním uchem, Zucarelli dospěl k tomu, že holografický princip může vysvětlit tuto schopnost. Zucarelli také vyvinul technologii holofonického zvuku, metodu záznamu schopnou reprodukovat akustickou polohu s téměř tajemným realismem.

Pribramova víra, že naše mozky matematicky konstruují "tvrdou" realitu v závislosti na vstupních frekvencích, tak získala dosti velkou experimentální podporu. Bylo shledáno, že každý z našich smyslů je sensitivnější k mnohem širší řadě frekvencí, než se původně myslelo. Výzkumníci odhalili, například, že naše zraková soustava je citlivá na zvukové frekvence, že náš smysl čichu je částečně závislý na tom, co je dnes nazvané "osmické frekvence", a dokonce buňky v naších tělech jsou citlivé na širokou řadu frekvencí. Takové zjištění nám naznačuje, že jenom zaleží na holografické působnosti vědomí, jak takové frekvence jsou vytříděny a rozčleněny do konvenčního způsobu vnímání.

Ale ještě překvapivější výsledek dostaneme, když spojíme Pribramův holografický modelmozku spolu s teorií Davida Bohma. Co se stane? Jestliže je hmatatelný svět jen druhotná skutečnost a to, co je "tam venku" je jen změť frekvencí, a jestliže je to také hologram a jen vybírá určité frekvence z této změti a pak je matematicky transformuje do smyslového vnímání, co se stane s objektivní realitou? Řečeno zcela jednoduše, přestává existovat.

Jak východní náboženství dlouho avizují, materiální svět je Mája, iluze, a ačkoliv si můžeme myslet, že jsme fyzické bytosti, pohybující se skrz fyzický svět, nejde o nic, než o představu.

Jsme vlastně "přijímače" plovoucí skrz kaleidoskopický oceán frekvencí, a co vybereme z tohoto oceánu a proměníme do fyzické skutečnosti je jen jeden kanál z mnoha, který lze získat ze superhologramu. Tento překvapující nový obraz skutečnosti, syntéza Bohmova a Pribramova pohledu, byla pojmenována jako holografické paradigma, a ačkoli mnoho vědců se k němu postavilo se skepticismem, jiné to přitáhlo. Malá, ale rostoucí skupina výzkumníků věří, že to může být jeden z nejpřesnějších modelů reality, ke kterému věda dosud dospěla. Více jak to, většina věří, že může řešit některá mystéria, která nebyla vědou předtím vysvětlitelná a dokonce ustanovit paranormální jevy jako součástí přírody. Četní badatelé, včetně Bohma a Pribrama, si všimli že mnoho parapsychologických fenoménů se stává mnohem více srozumitelnější v termínech holografického paradigmatu.

Ve vesmíru ve kterém individuální mozky jsou ve skutečnosti nedělitelné části většího hologramu a všechno je neskonale vzájemně propojené, telepatie může být pouze zpřístupnění holografické úrovně. Je pak mnohem snazší porozumět, jak informace může cestovat, od mysli osoby "A" k mysli osoby "B" na daleké vzdálenosti a pomáhá pochopit mnoho neřešitelných hádanek v psychologii.

Zvláště Stanislav Grof cítí, že holografické paradigma poskytuje model pro porozumění mnoha záhadným fenoménům, které lidé zažívají ve změněných stavech vědomí. V roce 1950, zatímco vedl výzkum LSD jako psychoterapeut, Grof měl jednu pacientku, ženu, která náhle došla k přesvědčení o totožnosti ženy s druhem prehistorického plazu. Během trvání její vize, nejenže přesně popisovala všechny pocity, jako by skutečně byla plazem, ale dokonce popisovala části samčí anatomie. Popsala, že hlava samce byla pokryta barevnými skvrnami. Co bylo pro Grofa překvapující, je, že ačkoli žena neměla žádnou dřívější znalost o takových věcech, pozdější rozhovor se zoologem potvrdil, že u jistých druhů plazů hraje barva v oblasti na hlavě vskutku důležitou úlohu jako spouštěč sexuálních podnětů. Zkušenost této ženy nebyla ojedinělá. Během výzkumů se Grof setkal s příklady pacientů identifikující se vlastně s každým druhem na evolučním stromě. Co více, shledal, že takové zkušenosti často obsahují tajemné zoologické detaily, které se ukazují jako přesné.
Regrese do zvířecího království nebyly ale jedinou hádankou psychologických fenoménů, se kterými se Grof setkal. Také měl pacienty, kteří se zdáli proniknout do jakéhosi druhu kolektivního nebo rasového nevědomí. Lidé s malým nebo žádným vzděláním náhle předávali detailní popis pohřebních praktik z dob Zarathustry a scén z Hinduistické mytologie. V jiné kategorii zkušeností, osoby daly přesvědčivý popis z cest mimo tělo, záblesků budoucnosti, a regresí do zjevně minulých inkarnací. V pozdějším výzkumu se Grof setkal s tím samým rejstříkem fenoménů i u terapeutických sezení, které nezahrnovaly užití psychedelických látek. Protože společným prvkem takových zkušeností, který se objevoval, byla transcedence individuálního vědomí za obvyklé hranice ega a omezení času a prostoru, Grof je nazval "transpersonální zkušenosti", a v pozdních 60. letech pomohl založit větev psychologie nazývanou "transpersonální psychologie", jejíž studiu se potom plně věnoval. Ačkoli do nově založené Asociace transpersonální psychologie vstupovalo stále více podobně myslících profesionálů, a přestože se stala transpersonální psychologie respektovanou větví psychologie, ani Grof ani ostatní nebyli schopni dlouho poskytnout vysvětlení pro takové bizarní psychologické fenomény, kterých byli svědky. Ale to se změnilo s příchodem holografického paradigmatu.

Jak si Grof nedávno všiml, jestliže je mysl jen část kontinua, labyrintu, který je spojený nejen s každou další myslí, která existuje a nebo existovala, ale i s každým atomem, organismem, a oblastí v ohromném prostoru a času, pak fakt, že je schopna příležitostně dělat vpády do tohoto labyrintu, a mít transpersonální zkušenosti, se už dále nemusí zdát tak divné.

Holografické paradigma má také dopady pro takzvané tvrdé vědy jako biologie. Keith Floyd, psycholog ve Virginii, poukázal na to, že jestliže pevná realita je jen holografická iluze, nemůže být déle pravdivé tvrzení, že mozek produkuje vědomí. Spíše, je to vědomí, které vytváří zdání mozku - stejně tak jako těla a všeho kolem, co interpretujeme jako fyzické. Takový obrat ve způsobu a náhledu na biologické struktury způsobil, že výzkumníci poukazují, že medicína a naše porozumění léčícímu procesu může být též transformováno holografickým paradimagmatem.

Jestliže zřejmá fyzikální struktura našeho těla je jen holografická projekce vědomí, je jasnější, že každý z nás je více zodpovědný za naše zdraví, než původní medicínské znalosti připouštějí.

Co nyní nahlížíme jako zázračné uzdravení z nemoci, může být vlastně změna ve vědomí, která se následně projeví ve změně hologramu těla.

Podobně, sporná nová léčebná technika jako je vizualizace, může účinkovat stejně dobře, protože v holografické sféře myšlenkové obrazy jsou stejně reálně jako "realita". Dokonce vize a zkušenosti zahrnující "nadpřirozené" skutečnosti, se stávají vysvětlitelné holografickým paradigmatem.

Ve své knize "Dary neznámých věcí", biolog Lyall Watson popisuje své setkání s Indonéskou šamanskou, která, vykonávajíc rituální tanec, byla schopna vytvořit úplný háj stromů náhle mizejících ve vzduchu. Watson líčí, že když on a ostatní udivení diváci sledovali tu ženu, způsobila, že se stromy znovu objevily a pak znovu zmizely a objevily, několikrát za sebou. Ačkoliv běžné vědecké chápání není schopno objasnit takovéto události, události podobné výše uvedené nás stále více ubezpečují, že "naše skutečná realita" je pouze holografickou projekcí.

Snad se dohodneme o tom co je "tam" nebo "není tam", protože co my nazýváme shodnou realitou, je formulováno a vyjádřeno v úrovni lidského nevědomí, v kterém všechny mysli jsou nekonečně navzájem propojeny. Jestliže toto je pravdivé, bude mít holografické paradigma hluboké důsledky, neboť to znamená, že takové zkušenosti jako jsou Watosnova (zjevování a mizení stromů a jiné), nejsou obecnou zkušeností jen proto, že naše mysli jsou programovány vírou, že to nejde.

V holografickém vesmíru nejsou žádná omezení v rozsahu v jakém můžeme měnit strukturu reality. Co my vnímáme jako realitu je jenom plátno, čekající na nás, aby jsme na něj mohli kreslit obrazy, které chceme. Vše je možné, od ohýbání lžíce silou mysli až po neuvěřitelné události, které zakusil Castaneda během jeho setkání s Donem Juanem, neboť magie je naše vrozené právo, ne tedy více zázraky, to jen naše schopnost programovat realitu, jak chceme, když jsme třeba ve snu.

Vskutku, dokonce naše základní názory na realitu se stávají podezřelé, neboť v holografickém vesmíru, jak Pribram poukázal, že i náhodné události musí být viděny jako založené na holografických principech a tak i determinovány.
Synchronicity nebo významné shody okolností náhle dávají smysl a všechno v realitě tak musí být viděno jako metafora, neboť dokonce i ty největší náhody vyjadřují nějakou hlubší symetrii. Zda-li Bohmovo a Pribramovo holografické paradigma bude přijato vědou nebo bude ignorováno zůstává otázkou, ale jisté je, že už mělo vliv na myšlení mnoha vědců. A i kdyby bylo shledáno, že holografický model neposkytuje to nejlepší vysvětlení pro okamžitou komunikaci, která se zdá probíhat mezi subatomárními částicemi, přinejmenším, jak poznamenal Basil Hiley, fyzik z Londýna, Aspectův objev naznačuje, že musíme být připraveni radikálně uvažovat o novém pohledu na realitu.

(z anglického originálu přeložil Habib, korekce Chiron)Google čte lidem maily

20. února 2015 v 9:52 | Právo |  Přichází NWO ?

Čtou lidem e-maily, aby věděli, jakou jim poslat reklamu

20.2.2015

Internetový vyhledávač Google dlouhodobě pročítá e-maily svých uživatelů, aby si z nich vytáhl klíčová slova a na jejich základě pak cílil svou reklamu. U Českých drah si nekoupíte on-line jízdenku bez zadání osobních údajů. FC Baník Ostrava zase vyžaduje osobní údaje od fanoušků při koupi permanentky. To jsou největší slídilové minulého roku.

Zvláště pokud jde o nehmatný internetový svět, je pronikáno do soukromí člověka často velmi obratně a hlavně nenápadně. Jeho vyhledávač, oblíbený fotbalový klub či prodejce jízdenek pak o něm ví víc, než by byl ochoten komukoli říct do očí.

Bez svolení nezákonné

Proti těmto praktikám se staví organizátoři ceny Big Brother Awards, kteří na základě tipů veřejnosti letos nominovali padesát institucí, jež nabourávají soukromí lidí, často dokonce za hranicí zákona.

Jedním z největších adeptů na cenu je společnost Google. "Google dlouhodobě pročítá e-maily uživatelů svých služeb s cílem zjišťovat klíčová slova a na základě toho pak cílit reklamu," upozorňuje Jan Vobořil, ředitel Iuridicum Remedium, které ceny uděluje.

"Ačkoli nám již pročítání a hledání klíčových slov ze strany Googlu přijde normální, tak se nic nemění na tom, že pročítání obsahu e-mailů, ať už lidmi, nebo stroji a jejich algoritmy, je bez svolení uživatelů nezákonné. V roce 2014 navíc vyšlo najevo, že e-maily jsou pročítány i za účelem vytipování nezákonného obsahu, například dětské pornografie. Ačkoli boj proti zneužívání dětí je jistě nutný, je otázkou, jaké další účely bude pročítání pošty Googlem mít nebo má, ale nevíme o nich," dodává ředitel.

České dráhy i policie

Dalším nominovaným jsou České dráhy za svůj e-shop, který neumožňuje anonymní využívání jejich služeb. Při on-line nákupu jízdenky se nelze vyhnout poskytnutí osobních údajů - jména a čísla dokladu.
Zdůvodněno je to kontrolou toho, zda se ve vlaku prokazuje dokladem oprávněná osoba. K takovémuto účelu by však dobře posloužilo i heslo, které by si nakupující zvolil.

Pozornosti veřejnosti neuniklo ani počínání Policie ČR, kdy při vyšetřování kauzy Nagyová policisté odposlouchávali dva novináře, kteří se zabývali kauzou Pandur v roce 2011. Cílem odposlechů bylo odhalení identity chráněného zdroje, který dodával novinářům informace.

Nominace se dočkal i fotbalový klub Baník Ostrava za požadování osobních údajů po fanoušcích při nákupu permanentek nebo Český statistický úřad, který předal k dalšímu využití nedostatečně anonymizované výsledky ze sčítání lidu, u nichž lze u řady případů zpětně určit identitu sčítaného.

Přes společnou wi-fi

Nabourat a vykrást soukromí dokáže nejen firma se stamiliónovými rozpočty a tisíci zaměstnanci, ale i méně obratný hacker v obyčejné kavárně. Stačí se jen připojit na společnou wifinu.

"Přes společnou síť wi-fi vás klidně někdo od vedlejšího stolu dokáže laicky řečeno odposlouchávat. To znamená, že vidí veškeré údaje, které z počítače odesíláte a které přijímáte, například po e-mailu, po chatu, nebo vidí, co píšete na Facebook. To zvládne, řekněme, každý nadšený středoškolák," vysvětluje odborník na ochranu informací Vladimír Lazecký ze společnosti Viavis.

"Existuje ještě o něco náročnější způsob, kdy se vám dostane přes společnou wi-fi útočník přímo k datům na disku. Pak záleží, jak mají lidé zabezpečený počítač," doplňuje Lazecký.

Největší slídil a vítěz 10. ročníku nepopulární ceny Big Brother Awards bude veřejnosti odhalen 25. února při slavnostním vyhlašování v Centru současného umění DOX v Praze. Na vybrané nominanty už dopředu upozornili pořadatelé speciálním nasvícením jejich budov, z nichž poslední byla budova Googlu nedaleko pražského Anděla.

"Už jsme osvěcovali budovy Českých drah a Policejního prezidia. Chceme tak upozornit nejen širokou veřejnost, ale také zaměstnance daných firem a úřadů na nekalé praktiky jejich zaměstnavatelů," vysvětluje Vobořil a pochlubil se úspěchy udělování cen: "Jsme rádi, že řadu problémů, na něž jsme v minulosti upozornili, se nám v následných kampaních podařilo vyřešit, ať už jde o zrušení sKarty, nebo o zavedení anonymní opencard."

Stáňa Seďová, PrávoCukrovka a rakovina jsou vymyšlené

18. února 2015 v 10:58 | zabulgaria |  Zdravě jíst a žít

Ruský profesor:

Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci a dají se léčit

zabulgaria.eu • 10. února 2015
Jméno profesora Ivana Pavloviče Neumyvakina se více než 40 let pojí s alternativní medicínou. Cukrovka a rakovina jsou vymyšlené nemoci, parkinson neexistuje, pokud máte zdravá střeva, k čemuž napomáhá gymnastika. Chůze zase zabraňuje zvýšenému krevnímu tlaku kategoricky, tvrdí tento vědec, který vytvořil medicínu pro kosmonauty.

Pane profesore, vy hlásáte nový druh medicíny.
Zabývám se pouze osvětou osobní odpovědnosti každého člověka za své zdraví. Studuji zákonitosti fyziologie, na základě kterých funguje lidský organismus. Dnešní medicína neaplikuje a nebere v úvahu tyto zákonitosti, i když bez jejich znalosti a s ohledem na ně nemůže být vyléčena žádná nemoc. V dnešní době se dává přednost tomu platit velké peníze za drahé léky a moderní aparaturu.

V Bulharsku se více než 20 let vedou spory ohledně alternativní medicíny.
Ano, v televizi nám říkají, že není možné, aby se člověk vyléčil z Parkinsonovi nemoci, přestože nemalý počet lékařů vědí, jak se věci mají. Problém je v tom, že si nikdo nepřeje změnit systém. Studují nemoci, jako tu Parkinsonovu a roztroušenou sklerózu, které vůbec neexistují.

Není to příliš radikální názor?
Jako nemoc se dá kvalifikovat základní stav zažívacího traktu. Ti lidé mají zácpu 10-15 dnů, jejich střeva jsou nefunkční. Znamená to těžkou otravu, je to horší než být ozářen radiací. Pokud se nenormalizuje funkce střev, nedá se těmto lidem pomoci.

Vypadá to, že oficiální medicína nedokázala úplně vyléčit ani jednoho z nich, proč?
Protože se spoléhají pouze na léky, v tom je ten problém. Když se ti lidé léčí u nás, tak za 2-3 měsíce chodí již sami nakupovat, ruce se jim netřesou. Obviňovali mě v použití nepovolených léků a div ze mě neudělali zločince. Já jsem se ale nevzdal a vydal jsem knihu "Cesta jak se zbavit nemocí, které neexistují - vysoký krevní tlak, cukrovka." Vysoký krevní tlak neexistuje. Stav, který nazývají těžkou hypertronií se dá vyléčit za 2-3 měsíce. A co se týká cukrovky, tak vám doporučím svou novou knihu "Cukrovka: mýty a realita". Jak mám říci, že existuje cukrovka, když to není pravda?

Ale přece existuje více než 300 miliónů lidí po celém světě, kteří trpí tím, že jejich slinivka břišní neprodukuje inzulín?
Slinivka břišní je prostě jenom takový pracovník. U nás dokonce existuje veřejná organizace "Sbohem cukrovko" - stačí 2 měsíce a cukrovka zmizí! Pouze cvičením okolo jedné hodiny každý den a něco málo k tomu… Tělo je náš motor. Je lepší se starat o tento motor, netrpět a pít léky. Diabetici musí speciálně dbát o své nohy. To je celý ten systém. Je potřebná každodenní gymnastika.

A začne se produkovat inzulín?
Samozřejmě! Je to všechno o fyziologii. Musíme uvnitř svého organismu vytvořit normální podmínky pro život buněk. Jen se podívejte, čím dneska krmí děti: různé sladkosti se stabilizátory, barvivy, coca-colou apod. Děti mají ve 3-4 letech cukrovku. Organismus potřebuje pouze ten cukr, který se vytvoří jako konečný produkt při zpracování potravy. Kvůli dnešním "novým" produktům se cukr v krvi okamžitě zvedá, slinivka břišní je nucena produkovat více inzulínu, ale ona není věčná, nestačí na to.

Dnes zjišťují cukrovku již u kojenců…
Původem jsou rodiče, především matka, ovšem ne ve smyslu dědičnosti. Pokud byla matka těhotná a jedla více zbytečných věcí, tak se u dítěte rozvine cukrovka. Dispozice k tomu samozřejmě existují, ale obrazně řečeno za stejných podmínek. Pokud dítě žije stejně jako jeho rodiče, ve smyslu stejného stravování a chování, tak se nemoc projeví právě v důsledku tohoto pozadí.
Do našeho střediska přicházely celé rodiny cukrovkářů - babička, matka, otec a dítě cukrovku ještě nemělo. Dospělí pochopili, co je podstatou cukrovky a postarali se, aby jejich dítě žilo jinak - více tělocviku, otužování, zdravé stravování, konzumace zdravých potravin jako třeba mrkev apod. Cukr pouze při velkých oslavách a k narozeninám, takže cukrovkou trpět nezačalo. Stejně tak neexistuje rakovina.

Promiňte, ale to zní jako nějaká fantastika…
Rakovina je stav, do kterého se nevědomí lidé přivedli sami. Je to stav, kdy člověk překročí hranici znečištění svého organismu. Pouze podle duhovky oka mohu určit stupeň toho znečištění u každého člověka za 5 minut. Dá se říci, že pokud znečištění organismu dosáhne 35%, tak se u člověka projeví vředy, perforace nebo zánět.
Pokud znečištění dosahuje 36, 37, 38%, tak říkám: pokud se to onkologicky neprojeví dnes, tak zítra nebo pozítří. Buňky v takovémto znečištění nemohou normálně existovat a začnou mutovat. Pokud množství takových buněk překročí kritický bod, tak jako při jaderném výbuchu se již nedá nic dělat. A říká se tomu metastázy.

Jak si můžeme poradit s takovým znečištěním?
Polovina nemocí se dá vyléčit pouze vodou. Lidé přestali pít vodu, obzvláště ti starší. Musíte pít minimálně litr a půl, dva litry. V létě dokonce tři litry vody denně. Můžete i více. Čistá voda je elektrolytem, přináší energii a informaci. Proč báby zaříkávají vodu a dokonce jí šeptají dobrá slova, aby začala působit?
Ta informace zůstává uzavřena ve vodě a ona začne pracovat. Pokud člověk pije málo vody, tak mu zhoustne krev a srdce ji nemůže normálně pumpovat. To je přírodní zákon, který dnes oficiální medicína zcela ignoruje. Odpočinek blízko vody je také prospěšný a uvolňující. A kde je srdce? Já tvrdím, že srdce je v patách.

V jakém smyslu?
Mám na mysli kapiláry. Pokud kapiláry nepracují dobře a srdce není schopné pumpovat zahuštěnou krev, tak se hromadí ve velkých cévách a krevní tlak stoupá a to je ta vaše hypertronie.

A co způsobuje, že kapiláry nefungují dobře?
Kapiláry se nacházejí ve svalech. Kvůli tomu je potřeba praktikovat ten tělocvik, gymnastiku, mnoho pohybu. Gymnastika je nutná každý den. Pokud dnes nevyčleníte alespoň půl hodinky na gymnastiku, tak je ten den pro vás ztracený. V tomto případě nehraje věk žádnou roli. Pro starší lidi je to obzvláště důležité. Samozřejmě, že můžete udělat i výjimku v případě nějakých oslav, událostí nebo cestování. Ale poté opět musíte obnovit svůj systém. V současné době se všechno člení na jednotlivé části (orgány), ale pokud se díváte na člověka jako na celistvý organismus, tak výsledkem je, že žádné nemoci prostě neexistují. Například nemoc jako vitiligo je možné vyléčit za 2-3 měsíce společně s jinými nemocemi. Prostě očistou organismu.

Mluvíte o očistě organismu a všechno to vypadá velice jednoduše, ale co to vlastně obnáší?
Pokud jídlo dostatečně nerozkousáte, pokud pijete vodu při jídle, tak jste udělali všechno možné proto, aby se to jídlo uvnitř organismu nezpracovalo. Náš organismus je vybudován velice zajímavě. Žaludeční šťáva obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Chleba a kaše se zpracují za půl hodiny, maximálně do hodiny a koncentrace kyseliny je nižší. Maso, ryby a vajíčka vyžadují silnější kyselinu a 2-3 hodiny pro rozložení. A mastná jídla, ta smažená vyžadují alespoň 4 hodiny, aby se touto kyselinou zpracovali. Když vezmete nějakou tekutinu a vypijete ji, tak si tím způsobem rozředíte žaludeční šťávu a snížíte koncentraci té kyseliny. Potraviny potom začínají hnít. Tyto shnilé zbytky se hromadí na vnitřních stěnách střev. Žádný klystýr je nedokáže odstranit. Všechno se to absorbuje a vstřebává a stává nedílnou součástí buňky. Odtamtud to znečištění postupuje do jater. Odtud vzniká 30-35% znečištění. Všechno to směřuje od jater k plicím, kde již není dost kyslíku. Poté srdce to znečištění dopraví do ledvin, které jsou úplně stejně znečištěné jako ta játra. Nakonec se to dostane do kloubů a krevního řečiště. Naučte se stravovat správně a kousejte jídlo, dokud nebude všechno promícháno se slinami. Není tak těžké pochopit, že dobře rozkousané jídlo sklouzne do žaludku hladce, jako po másle. Vodu pijte před jídlem. Pijte denně od jednoho a půl litru do 3 litrů. Nasyťte svůj organismus vodou jako výplachovým systémem a všechno začne fungovat tak, jak má.

Říkáte, že máme pít vodu před jídlem?
Samozřejmě. Do každé sklenice vody můžete přidat 5-10 kapek peroxidu vodíku (koncentrace 3 % z lékárny).

Není to nebezpečné?
Peroxid vodíku je potřebný, aby fungoval ochranný mechanismus imunitního systému. Zabíjí a zlikviduje všechny naše vnitřní nepřátele. A těch 5-10 kapek opravdu není málo. Stávalo se mi v mé praxi, že i při 1-2 kapkách člověk ztratil vědomí.

Ale pokud budeme denně pít 10 sklenic vody s 10 kapkami peroxidu, tak to bude již 100. Není to mnoho?
V tomto případě peroxid funguje jako katalyzátor, uvádí do chodu všechny reakce. To hlavní je, že začne mohutně zpracovávat a z organizmu vylučovat veškeré znečištění, které se v něm nahromadilo. Někdy po 7 až 10 dnech z organizmu vychází nečistoty, které velice ošklivě páchnou. To znamená, že se organismus začal čistit.

Říká se, že jsou případy, kdy peroxid vodíku spálil sliznici žaludku některých lidí…
Peroxid není všelék. Nejdůležitější je, aby se ta dávka nepřekračovala.

Co máme dělat, abychom si uchovali své zdraví?
Nejdůležitější je využít přirozené mechanismy založené přírodou a naučit se správně zacházet se svým zdravím. To je celý systém, včetně tělocviku, stravování se, ekologie a pravidelné očisty organismu. Musíte zcela určitě pít vodu. Ve vodě je ta pravda. Pokud změníte svůj způsob života, tak můžete vyléčit jakoukoliv nemoc včetně rakoviny. Vždyť příčinou jejího vzniku je právě to znečištění, ucpání organismu. Nedávno jsem četl o ženě, která měla rakovinu plic s metastázami. Odmítli ji operovat. Začala se otužovat a přešla na zdravý životní styl. Dnes je jí již 80 let a nedávno dosáhla světového rekordu v maratónu a vyhrála zlatou medaili. Velmi důležité je také nastavit svou psychiku optimisticky. Člověk musí mít všechno v pořádku a nejvíce u sebe doma.


Překlad: Irena

Komentář překladatelky:
Tento článek jsem si přečetla v bulharštině a začala hledat více informací o dotyčném vědci. Stáhla jsem si některé jeho knihy a tuto - Неумывакин И.П. Перекись водорода. На страже здоровья (2012) - jsem zatím přečetla do poloviny. Někomu se může zdát to, co říká v tom rozhovoru, nadsazené, ale já po přečtení té části o peroxidu jsem mu zcela uvěřila. Doporučuji všem, kdo vládne ruštinou, si tu knihu přečíst, já v každém případě podle návodu z ní jedu peroxidovou kůru, která ovšem v té knize je popsána jinak. Nevím, zda již změnil názor na dávkování, ale tam píše maximálně 30 kapek peroxidu na den vnitřně. Najíždějících 10 dnů vypadá následovně. V 50 ml vody pít jednu kapku peroxidu třikrát denně na lačný žaludek s tím, že půl hodiny potom nic nejíte. Druhý den dvě kapky, třetí den tři kapky… až do desátého dne. Potom dva dny klid a následně již 10 kapek třikrát denně s tím, že po deseti dnech si můžete dělat dvoudenní přestávky. Já začala druhou dekádu. Vzhledem k tomu, že moc zdravotních problémů nemám, tak zatím nemůžu posloužit nějakým radikálním důkazem, ovšem známou to po třech dnech vyléčilo z půlročního průjmu, kterým trpěla a doktoři, kromě honění po různých specialistech, nevymysleli, co s tím. Samozřejmě, že to kombinuji i s pitím dostatečného množství vody, se kterou to ovšem není tak úplně jednoduché. Částečně je to popsáno i ve výše zmíněné knize, ale má o vodě úplně samostatnou knihu.

Stanův komentář: Ten peroxid, prosím, každý na vlastní nebezpečí, s těmi ostatními doporučeními nemám problém :)

Tvary tmy - druhá kniha Jardy Duška

16. února 2015 v 17:58 | Jarda Dušek |  Super KNIHY

Jardu Duška netřeba dlouze představovat. Ti, kteří se pohybují v oblastech Esoteriky, již na tuto úžasnou bytost jistě narazili při brouzdáních po všemožných videích na youtube, a ostatním, kteří jej ještě neznají, nezbývá jinak, než doporučit, vyhledat si Jardu třeba na zmíněném youtube. Stačí zadat klíčové heslo "Duše K" a nebo přímo "Jarda Dušek". Otevře se záplava divadelních a televizních záznamů. Převažuje množství videí z divadla Kampa, kam si Jarda zve na celovečerní povídání zajímavé osoby.

Tématy jsou například voda, urinoterapie, mateřství, šamanismus, volná energie, ale i řada jiných témat a záležitostí, které se probírají. Jarda Dušek svým laskavým a moudrým slovem od srdce přináší světlo a veselí a pohodu do dnešního bláznivého světa. Často se opírá o moudrost Toltéků, kteří již kdysi dávno měli na mnohé problémy mnohem moudřejší řešení a proto se zdají být velmi vhodná i do doby dnešní.

Jarda vydal koncem roku 2014 svoji druhou knihu Tvary tmy,
také proto, protože předcházející rok strávil dvakrát týden pobytem v úplné tmě. Samozřejmě, že mu tento pobyt přinesl další projasnění a uvědomění a rozšíření vnímání.

Kniha obsahuje mnoho dalších kapitol a témat a moudrosti, rád bych uvedl alespoň ukázku některých:

Ze tmy:
Většinou se vynořilo cosi, nemohu říkat ani bytost, ani ne-bytost, co bylo schopno odpovídat nebo nějakým způsobem mluvit. Někdy to bylo zformováno do konkrétnější podoby a někdy to byl jen takový hlas, jenž mluví. Rozhovor, který jsem vnímal jako rozhovor s matkou Zemí, mě z určitého úhlu pohledu překvapil, protože Matka Země se ukázala jako ohromně energická a velmi rychle se vyjadřující entita.
...Žasnul jsem nad tím náporem energie, jehož hlavní výzvou bylo, udržovat se v pohybu a na ničem neulpívat. Vnitřní pohyb, život, tep, neustálé výzvy neustrnout v nějakých domnělých jistotách. Říkala: Jdi, neulpi, kmitej, vibruj, pohyb je základ, kráčej, vykroč. ...Sám jsi obydlím, sám jsi oděvem, obuví, látkou i materiálem. Není důležité, co děláš, můžeš dělat cokoli, důležitý je stav mysli, vědomí."

Naším zaklínadlem je iluze objektivní reality...
Spoluvytváříme realitu tak, jak jsme nevědomky uvykli.
Energie se zjevují v podobě, která je pro toho, komu přinášejí zprávu, srozumitelná.

Komunikace s kamenem:
...Tvrdil, že se můžeme manifestovat aktem vědomí, svým rozhodnutím. Že se můžeme odhmotnit a zhmotnit, kdykoli chceme, neboť jsme obdařeni touto opomíjenou schopností...

Odpuštění v Aramejštině:
"Odpusť nám naše viny" je v Aramejštině: Rozmotejme ta vlákna, zbavujme je uzlů, kterými se vzájemně poutáme, i když je to někdy tak poutavé, odpoutejme se, neboť to je skutečné odpuštění, které znamená, že minulost neexistuje...

Bubák mysli
...Existuje zvláštní fenomén - když se něco opakuje, nějaká mantra či postulát, vytrvale a dlouho, může se stát "pravdou", Pak už se nikdo neptá...
...Rakovina je jenom slovo v mysli. Nic takového ve skutečnosti není.
...Jakmile dovolíme svému potenciálu zaznít, tak se žádná nemoc v těle neudrží.
...Jsme vytvořeni Prostorem jako nekonečná mohoucnost a škála našich možností se vynořuje podle naší potřeby.

...Jakmile se srdce otevře, vnitřní kvality se manifestují jako vnější spojenci, kteří násobí mohoucnost dotyčného tím, že se k němu přidají. Nejde o to, že by dotyčnému narostla síla, ale prostor se k němu připojí. Sjednotí se s rytmem prostoru a najednou se stává nekonečným potenciálem. Když se však uzavřeme, "zabubákujeme", a od prostoru se zabedněním odřízneme, potřebujeme najednou své omezené síly neustále zlepšovat. Začneme si pořizovat zbraně, abychom se proti něčemu bránili. Je to podobné jako rakovina - tvořivá energie, která není pochopená a není využitá k tvorbě, se otáčí proti bytosti. To vše nastane, když nerozumíme svému potenciálu...

...Toltéci trefně říkají, že jedním z našich největších háčků je osobní důležitost. Brání nám, abychom odložili problém, který nás oslabuje a omezuje, protože se s ním identifikujeme.

...Pokud si dítě připadá bezmocné, pak v sebeobraně třeba onemocní. Bez-moc přechází v ne-moc. A rodiče pak mají tendenci léčit dítě, nikoli prozkoumat celou situaci. Vidí problém v dítěti, nevidí, že dítě problém zrcadlí.

...Cítíš tah k té věci a ona se najednou jakoby sama tvoří. Hladce a ladně. Ve vlastním rytmu, bez námahy. A je možno věnovat se něčemu dalšímu. Je zajímavé, že pokud se tomuto rytmu z rozmanitých důvodů vzpíráme, pozornost se začne tříštit a neuděláme pak jedno ani druhé. Věci se zaseknou a už nejdou.
...Jakmile je věc hotová, je nutné ji pustit. Vlečení nějakého ohonu za sebou není k ničemu. ...Takto je potřeba zacházet se všemi zážitky - intenzivně prožít tu chvíli, věnovat plnou pozornost okamžiku a vše pustit pryč, odevzdat vesmíru. A to, co skutečně potřebuji nést, to samo zůstane.
...Následuj lehkost, jdi za tím, co přichází lehce...
Energie života ví, co má dělat. Prostor pracuje na svém zrání.

...V momentě, kdy se odpoutáváme od omezeného rámce, existence, samoty, oddělení, tak začneme chápat, že díky zážitkům jednotlivců přichází společná zkušenost.
Když rozšíříme své vědomí, prožíváme radost z každé schopnosti druhého a skrze něj si ji užíváme... Zjišťujeme, že se můžeme věnovat čemukoliv, co nás baví a co máme rádi, a vše jde hladce... Chceme stále více sdílet společný prostor a cítíme stále větší nechuť ke všem restrikcím, jako jsou exekuce, revizoři, kontroloři, všelijací strašáci...

Kolem sebe slýchávám a dočítám se, že tělo, hmota, reaguje daleko pružněji než dříve, zvláště když žijeme v celistvosti. ...Hmota v kvantovém smyslu slova pokaždé reaguje na náš dotek. A skrze to dotýkání se pak dějí věci... Prostor je v souladu s naším tělem a reaguje s námi. Jsme - li v záměru a přítomnosti - pracuje pro nás. Jakmile se rozptýlíme, začne také těkat.
...Být s prostorem "v celku" znamená, že také lovíme jen pro svou potřebu. Neplatí představa vlastního prospěchu či neprospěchu, egoistický rámec a nenažranost. Prostor všeho poskytne dostatek, má toho jistě dost...
Chceme - li vědomí hojnosti, nepotřebujeme energii zadržovat. Vstupme raději do hojnosti". Nalaďme se na skutečné bohatství! Nejde o majetek, ale o bohatství prostoru jako takového. Nalaďme se tam, kde to proudí. Nemusíme nic zadržovat, stejně dostaneme to, oč žádáme, jaké jsou naše potřeby. Prostor je nekonečně moudrý, pošle nám to, co potřebujeme. Připluje k nám, oč žádáme ze srdce.

...Půst stejně jako setrvání ve tmě, mohou přinášet hluboký vhled.

Toltékové, milovníci poznání, mistři záměru a tvůrci osobního příběhu připomínají: Nejsme povinni zůstat ve vězení, jehož klíče držíme, nejsme povinni žít v zakletí, můžeme je vědomě opustit a svobodně vstoupit do prostoru tvorby. Přesunout pozornost ke společnému sdílení, radostnému tvoření, radovat se jako děti a můžeme nádherně prosperovat.
Udržovat bdělost znamená pěstovat vnitřní klid, udržovat harmonický stav vědomí, laděný ladičkou srdce. Nenechat se strhnout k předčasnému reagování.
Kam zaměřujeme svou pozornost, tam proudí energie a prostor to vnímá... a v poslední době reaguje rychleji.

Stále zřetelněji poznáváme, že tu není nic, čeho je nutné se držet. Už tak snadno nesedneme na "falešné jistoty", na různá "pojištění".
Jediný, mnohadimenzionální prostor je společný.
Proč se nám děje, že nejsme v souladu? Chybí nám jednoduchost.

Roste to, čemu věnujeme pozornost. Svojí pozorností to pěstujeme...
Svojí jemností a láskyplnou pozorností můžeme pozvednout a oživit celý prostor.

Měli bychom pochopit, jak silná je energie rušivých zpráv, televize, vytváření bubáka, strachu, neladu a disharmonie. Už nemusíme být Obětí, nepotřebujeme hledat viníka.

Domorodci v pralesích:
"Nemáme mobily, od toho máme stromy." Používají k přenášení zpráv stromy, protože to umějí. (Avšak dejme domorodcům mobily a už za jednu generaci to nebudou umět.)

... K tomu, abychom mohli skutečně hojnost prožívat, potřebujeme znát své skutečné potřeby a dokázat propojovat komplexně všechny souvislosti. Tento svět není žádná samoobsluha. Vezmu si tolik, kolik skutečně potřebuji.

...Vidění a vnímání se tvaruje ve tmě, neboť tma umožňuje vidět jinýma očima. Podle Toltéků je třetím nepřítelem našeho poznání "jas". Je to stav našeho vědomí, když jsme zaslepeni tím, že všemu rozumíme a vše je nám jasné. Jsme zaslepeni jasem. Ale když jsme ve tmě, tak najednou uvidíme, že prostor pro poznání se nachází uvnitř, a ne venku. Venku je prostor k aplikaci vnitřního zkoumání.

...Lpění na schématu je protichůdné životu. Když jistoty narostou, ocitáme se ve vězení těch jistot. Patří sem i to, když chceme žít zdravě. V hlavě máme soustředění a myšlenky na zdravý život a postupně se stáváme otroky zdravého životního stylu. Každá věc, která je na samém počátku zajímavá, tak vlivem ulpívání nakonec zmrtví...


Tolik jen malá ukázka moudrosti v Jardově knížce Tvary tmy. Doporučuji si ji pořídit.
Autorkou je Pavlína Brzáková, protože zapisovala Jardovy promluvy.
Vydal Eminent, 2014