A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Kniha: Klam vnímání

25. února 2015 v 16:12 | David Icke |  Super KNIHY

Ukázka z vynikající nové knihy Davida Icke, která zatím v češtině nevyšla:

David Icke: Citliví lidé vnímají jiná frekvenční pásma a reality

I ve své nejnovější knize (toto psáno 2/2015) se Icke vrací k podstatě reality a našeho vnímání. Náš tzv. fyzický svět je podle něj jediné frekvenční pásmo, které si dekódujeme a převádíme v hologram. Není-li přítomen pozorovatel, v Ickeově terminologii dekodér, zůstává realita ve své latentní, vlnové formě. Z toho vyplývá, že do systému našeho dekódování lze při dostatečných znalostech a schopnostech zasahovat, jak dokazuje i proslulá příhoda Michaela Talbota s hypnotizérem.

Fenomén, který mnozí označují jako duchy a spiritistickou aktivitu, lze vysvětlit z této perspektivy. Něco z toho jsou odinkarnovaná vědomí na frekvencích dost blízkých k této, aby je bylo možné vidět étericky, když ne "v pevné formě", a jiné "paranormální" jevy mohou být prostě zkušenosti, zejména ty velmi emotivní, jako jsou vraždy, bitvy a jiné tragédie, které jsou ve formě informací vtištěny do vlnové/vibrační struktury místa. Můžete je cítit v atmosféře (energetickém poli), když se vydáte na nějaké staré místo, na bitevní pole, na hřbitov, do nějakého šlechtického sídla nebo na jakékoli jiné místo, kde se odehrála spousta nepříjemných událostí nebo kde dosud straší entity. Možná tam pocítíte mrazení v zádech nebo za krkem (to centrální nervový systém přijímá "vibrace) a řeknete: "Tady se mi nelíbí, chci jít pryč."

To, co lidé v těchto případech energetického otisku (energetického záznamu) vnímají, nejsou spiritistické entity, ale spíš něco jako vlnový film v energetickém poli, který vytrvale hraje pro ty, kdo jsou natolik mimosmyslově citliví, aby se na něj uměli naladit. Méně senzitivní lidé nevidí ani neslyší nic a ty, kteří tyto jevy vnímají, označují za bláznivé a divné. "Co myslíš tím, že v té prázdné místnosti slyšíš plakat dítě? Já tam neslyším vůbec nic. Potřebuješ pomoc, kámo."

Ten vtištěný film si vlastně "přehrávají" lidé, kteří dekódují širší energetické pole, protože ta informace tam je pořád, dokud není vymazána - což lze provést, pokud víte, jak na to.

Existence různých dimenzí neboli frekvenčních pásem reality objasňuje i to, proč lidé hovoří o tom, že viděli různé bytosti a UFO objevovat se a mizet - k výsměchu profesionálních skeptiků (ignorantských a naprogramovaných tělesných myslí, orig. Body-Minds). Tam dochází k tomu, že bytosti či vesmírná loď přejdou do jiného pásma, a tak se z pohledu pozorovatele náhle objeví "odnikud". Tak to ale není. Jen vstoupily do frekvenčního pásma - viditelného světla - které umíme dekódovat, a tak vyvolají iluzi manifestace "z ničeho nic".

Totéž funguje i v opačném směru, kdy lidé říkají, že bytosti či vesmírná loď zmizely v mžiku oka (stáhly se z lidského rozsahu frekvencí a nelze je již dekódovat do holografické podoby, a tak z pohledu pozorovatele vmžiku mizí).

Když stisknete na TV ovladači tlačítko, abyste přepnuli kanál, co se stane? Když se na obrazovce objeví nový kanál, předchozí zmizí. Takže to, čemu říkáme "svět" je jen nepatrné frekvenční pásmo uvnitř dalších frekvenčních pásem, neboli "dimenzí". Je to složitější, ale prozatím toto vysvětlení postačí.

Někteří vědci v průběhu let nadnesli, že možná "fyzická realita" potřebuje pozorovatele, aby se manifestovala. Já říkám, že tohle absolutně souhlasí, ačkoli dávám před výrazem "pozorovatel" přednost termínu "dekodér". Pouze když je vlnový konstrukt dekódován, se může manifestovat v holografické realitě. Když dekódován není, zůstává ve svém vlnovém stavu. Vlnový informační vzorec na holografickém fotografickém filmu nemůže manifestovat informace v podobě hologramu, dokud nedojde k jeho spuštění laserem. Princip je tentýž. Tento příběh jsem vyprávěl v jiných knihách, které ve své vynikající knížce Vesmír jako hologram připomněl již zesnulý Michael Talbot. Ten ve své knize zkoumal vědecké a experimentálně podložené důkazy toho, že naše vědomá realita je holografická.

Mimo jiné vyprávěl o tom, jak jeho otec jednou pořádal party, na kterou pozval za účelem pobavení hostů i hypnotizéra. Hypnotizér uvedl do transu muže jménem Tom a řekl mu, že až se "probudí", nebude v místnosti schopen vidět svoji dceru. Pak ji požádal, aby se postavila přímo před sedícího Toma tak, aby se jí po probuzení z transu díval rovnou na břicho.

Tom byl uveden zpět do bdělého stavu a hypnotizér se ho zeptal, zda vidí svoji dceru. "Ne," odpověděl Tom, "není tu." Ve skutečnosti stála přímo před ním. Hypnotizér jí dal ruku za záda a Tomovi řekl, že něco drží v ruce, a jestlipak Tom pozná, co. "Jsou to hodinky," řekl Tom, popletený otázkou, protože odpověď byla přece tak zjevná. "Na těch hodinkách je nápis," pokračoval hypnotizér. "Dokážete ho přečíst?"

Tom se upřeně zadíval a přesně ho přečetl, zatímco mezi ním a hodinkami stála jeho dcera. Kdyby byl svět skutečně stálý a fyzický, nebylo by tohle možné a mentalita Dogma Dawkinse v mainstreamové vědě by bezpochyby tento příběh zavrhla jako fantazii.

Ale Tomův zážitek lze snadno vysvětlit, když víte, co je realita. Dceřino tělo spolu se vším ostatním ve vesmíru je vlnový informační konstrukt, a dokud nedojde k jeho dekódování do stavu hologramu, nedokáže jej vědomá mysl v holografické říši viditelného světla vnímat. Hypnotizér do procesu Tomova dekódování vložil firewall. Použil k tomu hypnotickou sugesci (program), že jeho dcera není v místnosti. To mu zabránilo "načíst" její energetické pole do holografické podoby, a tak ji svou vědomou myslí neviděl. Do holografické reality své vědomé mysli ji mohl přivést jen dekódováním vlnové informace pole představujícího její tělo. Dokud byla z jeho holografické reality vymazaná, nijak mu nepřekážela v tom, aby viděl hodinky, protože nebyla součástí světa, který viděl. Všichni ostatní v místnosti jeho dceru viděli, protože jim hypnotizér žádný firewall nenainstaloval.

Tento jediný příběh o Tomovi a jeho dceři je neuvěřitelně relevantní pro uvědomění si toho, jak je lidstvo masově kontrolováno prostřednictvím rozsáhlé manipulace vnímání. Co je skutečné? Inu, pokud jde o "fyzický" svět, není skutečné nic. Celý "fyzický" svět je jen iluze dekódovaná nižšími smysly, celé je to prostě hovadina. Abychom pochopili realitu, v níž se domníváme, že žijeme, musíme do nejjemnějších podrobností přehodnotit všechno vnímání a veškeré předsudky. Opravdu si myslíte, že to, co teď dýcháte, je vzduch?

Z knihy David Icke: The Perception Deception (Klam vnímání), str. 56-57

(tuto ukázku jsem dostal mailem a tak se s vámi dělím)

 


Aktuální články

Reklama