close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Únor 2016

Kniha CESTY DUŠÍ – Od konců k začátkům

4. února 2016 v 13:25 | Michael Newton, PhD. |  Super KNIHY

Vydala Eugenika 2015 - ISBN 978-80-88913-96-9

Autor knihy, Michael Newton, PhD. má doktorát z poradenské psychologie a kvalifikaci hypnoterapeuta. Vyvinul vlastní metodu věkové regrese, s níž dokáže klienty vrátit ve stavu hypnózy do minulých životů a objasnit jim smysl existence jejich duše i mezi životy. Autor tak odhaluje pomocí mnoha výpovědí klientů fáze života po smrti a další cestu duše.

Kniha je důvěrnou výpovědí o duchovním světě, do něhož se každá duše navrací po smrti a odložení těla. Nabízí soubor aktuálních případů, které odhalují jasné podrobnosti o tom, co se stane, když náš pozemský život skončí. Zavede čtenáře přes opakovaně klienty popisovaný tunel na okraj duchovního světa a ukazuje, co všechno prožívají duše, než se vrátí opět na Zemi v dalším ze svých životů.

Autor se jako skeptik s klienty vracel do doby před jejich současným narozením se na Zemi. Zjistil, že je možné nahlédnout do duchovního světa skrze mysl hypnotizovaného subjektu, který může podat zprávu a detailně popsat život mezi životy na Zemi.

"Lidé v hypnóze popisují konkrétní obrazy které vidí, a dialogy, které ve své nevědomé mysli slyší. Při odpovědích na otázky mi nemohou subjekty lhát, ale mohou interpretovat to, co vidí ve své nevědomé mysli - podobně, jako se to stává při obvyklém bdění a vědomí. Jak můj výzkum pokračoval, objevil jsem ohromující věc: jakmile byly jednou subjekty regresí vráceny do stavu duše, projevila se v jejich odpovědích na mé otázky pozoruhodná shoda. Klienti používali dokonce stejná slova a obrazové skutečnosti života svých duší popisovali podobnými větami. Můj výzkum byl až bolestně pomalý, ale s tím, jak narůstal počet případů, jsem postupně získal jakýsi pracovní model věčnosti, v níž žijí naše duše. Zjistil jsem, že místo, kam odcházíme po smrti, je místem, kde vládne pořádek. Začal jsem oceňovat, že existuje velkolepý plán života, i života po životě pozemském."

Popisy putování duší od okamžiku smrti k okamžiku následné reinkarnace byly sestaveny na základě desetiletého výzkumu. U lidí, kteří měli příležitost skutečně vnímat lidskou nesmrtelnost, se objevuje nový hluboký pocit sebeuvědomění a znovunabyté síly.

"Duše jsou schopné opustit svá těla a zase se do nich vrátit - jednak v situacích, které ohrožují život jejich těl, a jednak při umírání. Lidé vyprávějí, že se vznášejí nad svými těly a že v nemocnicích vidí, jak se je lékaři snaží zachránit. ...Zároveň jako by je někdo přemisťoval pryč z místa, kde zemřeli. Cítí spíše klid a zvědavost, než strach."

Klient: "...stoupám stále výše a stále se vznáším... dívám se zpět dolů na své tělo. Je to jako ve filmu, jenže já v něm účinkuji! Doktor uklidňuje moji ženu a dceru. Moje žena vzlyká, pokouším se dostihnout její mysl, říct jí, že jsem v pořádku. Je naplněná žalem, který se mi nedaří překonat. Chci jí říct, že už netrpím, že jsem osvobozen od těla, už tu schránku nepotřebuji - na svou ženu budu čekat. Chci jí říci, že... ale ona mne neposlouchá. Najednou odcházím..."

"Všichni lidé popisují euforický pocit svobody a světla... a známý "tunelový efekt". ... Ti, kteří právě zemřeli, nejsou svou smrtí nějak více zdeptáni, protože vědí, že se s pozůstalými opět setkají v duchovním světě, nebo možná i v budoucích životech. ...Umírajícím se otevírá přístup k nejvyššímu poznání nekonečného vědomí, což je také často vidět na jejich tváři. Mnozí v ten okamžik pochopí, že je čeká cosi úžasného a že vše, co přijde, bude dobré. ...Smrt spojujeme se ztrátou životní síly, ale přitom opak je pravdou. Odkládáme své tělo, ale naše věčná životní energie se spojuje se silou Božské podstaty. Smrt není temnota, nýbrž světlo."

"Je to obrovský prostor! Takový zářivý a čistý - dokonce příjemně voní. Dívám se na nádherný ledový palác. Je to úžasné. Podobá se to zářícímu a blýskajícímu se křišťálu. Všude okolo se třpytí barevné kameny, hlavně odstíny bílé. ...Vidím přicházet mého průvodce! Ví, co potřebuji! Říkám, že ještě nemohu odejít, chci vědět, jestli Maggie a děti budou v pořádku. Průvodce mě uklidňuje, v mé mysli se objevuje obraz budoucnosti. Moje rodina pokračuje beze mne, vyrovnává se s mým odchodem. Dokážu to. Stejně se všichni znovu setkáme. Jsem již připravený na cestu a klidný..."

"Někteří vidí louky plné květů a vůní, zámecké věže, které ční do výše, nebo duhu na čistém nebi nad vytouženou krajinou, do které se po dlouhé cestě vracejí... Subjekty jsou bez ohledu na stav jejich mysli po smrti plní nadšení ze znovuobjevování zázraků duchovního světa. Tyto pocity jsou ještě prohlubovány euforií z poznání, že všechny pozemské starosti a zejména fyzická bolest je už za nimi. Duchovní svět je pro vracející se duše především místem dokonalého klidu. Přitom nezůstávají samy a bez pomoci. Neviditelná inteligentní síla vede přes bránu do duchovního světa úplně každého z nás. Naši průvodci, duchovní druhové a přátelé, nás čekají u brány, aby nám pomohli uvědomit si, kdo jsme, a s láskou nás ujistili, že je všechno v pořádku. Jejich přítomnost vlastně cítíme už od okamžiku smrti, protože nám jejich laskavá podpora pomáhá rychle se vyrovnat s návratem do duchovního světa."

"Je tu teplo a příjemně. Už jsem si zvykla na to, že tu jsem. Chci tu zůstat navždy. Není tu žádné napětí, obavy, je tu jen pocit blaženosti. Vznáším se a je to krásné..."

Usmívající se Tuto knihu určitě doporučuji přečíst celou. Autor je ve svém oboru celosvětově uznávaný a zjištěné skutečnosti přímo korespondují s poznáním jiných autorů, popisů, zkušeností. Jeho zjištění a popisy jeho klientů potvrzuje i Petr Chobot, který se s tím ztotožňuje na základě svých zážitků a pozorování. Skeptická mysl bude spolu s egem dále popírat posmrtný život, ale kdo má otevřené srdce, sám si nacítí, kde rezonuje pravda. Také může kvalitní regresi podstoupit a pak si poslechnout záznam své vlastní výpovědi z diktafonu.