A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Kvalita vody, vodivost tvrdost

7. května 2016 v 10:16 | elf |  Tajemství vody

Kvalita vaší vody

Schopnost vody pročišťovat organismus záleží na míře její vodivosti - obsahu iontů, a také rozpuštěných látek, které voda cestou "potká".

Konduktometrem lze změřit vodivost vaší vody a obsah rozpuštěných látek.
Stačí k tomu malý vzorek vaší vody do skleničky. Hodnoty se zobrazí ihned.

Konduktivita

V kapalinách zprostředkovávají elektrický proud ionty. Kapalina je tím vodivější, čím více iontů obsahuje.

Mírou schopnosti kapaliny vést elektrický proud je měrná elektrická vodivost, což je převrácená hodnota elektrického odporu. Jednotkou vodivosti je siemens (S). Kvůli malým reálným hodnotám vodivosti se často užívají mS (mili siemens).

Konduktivita ukazuje míru koncentrace elektrolytů ve vodě - všech iontově rozpuštěných látek, které voda nabere v podloží a rozpustí. Vyjadřuje tedy nepřímo obsah minerálních látek ("solí"), které se ve vodě nacházejí.

Zákonný limit vodivosti pro pitnou vodu je 1250 mS/cm, což odpovídá obsahu rozpuštěných látek asi 1000 mg/l.

Optimálně by však měla pitná voda obsahovat rozpuštěných látek méně, asi 200-400 mg/l (asi 250 - 500 mS/cm).
Voda s mineralizací nad 1000 mg/l se považuje za minerální a nevhodnou pro stálé pití. V závislosti na složení může mít nepříjemnou chuť a způsobovat průjmová onemocnění.

Destilovaná voda mívá konduktivitu 0,5 mS/cm až 20 mS/cm.
Povrchové a prosté podzemní vody 50 až 500 mS/cm.
Minerální voda magnesia má okolo 1000 mS/cm.
Některé průmyslové vody mohou mít hodnotu vyšší než 1030 mS/cm.
Průměrná konduktivita pitných vod v ČR je asi 400 mS/cm.
Pro kojeneckou a stolní vodu platí mezní hodnota konduktivity 500 mS/cm.


Dále lze měřit obsah rozpuštěných látek ve vodě:

Zobrazí se nám množství v jednotkách ppm.
Do 40 ppm (zelená displej) = pitná voda
Nad 40 ppm (červená displej) = zasolená pitná voda

Tvrdost

Tvrdá voda není normální!!
Vodní kámen je pevný povlak, který se usazuje na stěnách nádob, v nichž je přechovávána, vedena, nebo především zahřívána a poté ochlazována tvrdá voda, jejíž teplota nedosahuje 100 °C. Základní složkou vodního kamene je obvykle uhličitan vápenatý.
Tvorba vodního kamene je způsobena změnou rovnováhy mezi ionty kyseliny uhličité a hydroxidu vápenatého při změně teploty a jejich vyloučením z vody.

Tvrdost může být trvalá a přechodná.

Trvalá - obsahuje rozpuštěné chlority, sulfidy, nitráty, a silikáty.
Přechodná - obsahuje rozpuštěný Ca(HCO3)2 (hydrogenuhličitan vápenatý). Po jeho vysrážení vzniká CaCO3 (uhličitan vápenatý), což je vodní kámen.
Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem.
Voda s tvrdostí < 0,5 mmol/l se považuje za velmi měkkou,
měkká při < 2,8 mmol/l,
tvrdá > 3,76 mmol/l,
> 21,01 velmi tvrdá.

Přitom vodní kámen se může usazovat už i při měkké vodě!

Pitná voda
mmol/l
°dH
°F
velmi tvrdá
> 3,76
> 21,01
> 37,51
tvrdá
2,51 - 3,75
14,01 - 21
25,01 - 37,5
středně tvrdá
1,26 - 2,5
7,01 - 14
12,51 - 25
měkká
0,7 - 1,25
3,9 - 7
7 - 12,5
velmi měkká
< 0,5
< 2,8
< 5


Pozor však také na vliv - vyzařování vody z podloží!

Voda je úžasné, životně důležité médium. Problém - zátěž pro živé organismy - nastává v momentě, kdy se voda svým proměnlivým tokem tře skrze podloží nebo stěny stoky pod ulicí. Tření vody způsobené jejím pohybem, nejspíše ohýbá a proměnlivě tříští zemské pole a pod úhlem 45°nad pravý břeh (po směru toku pramene) je vyzařováno dosti agresivní pole, většinou nazývané jako vodní geopatogenní zóna.
Nad pramenem bych tedy klidně spal, pokud je hlouběji než dva metry pod postelí, protože jeho pole se bude šikmo promítat výše popsaným způsobem již mimo tu postel.
Pokud je někde zvýšená "spodní voda", její hladina, nemusí to být problém, pokud celá masa vody je stojatého charakteru se zcela minimálním pohybem. To lze předpokládat v rovinatém terénu. Jakmile je ale pozemek i márně nakloněn, je logické, že masa vody skrze podloží intenzivnějí protéká a tím (třením) vytváří opět proměnlivé pole, které výrazně ovlivňuje biochemické a jiné procesy v živém organismu. Vliv je znát na křivém růstu stromů, deformaci kmenů, které se tomu agresivnímu nepokojnému vlivu snaží uhnout a také to deformuje jejich vzrůst.
U lidí je vliv samozřejmě znát na kvalitě spánku - lidé jsou nevyspalí "spal jsem jak na vodě", mají bolesti hlavy, migrény, zvláště ještě v kombinaci s elektrosmogem, protože tam kde se vyskytují GPZ, je zvýšená vodivost prostředí a tedy i vlivu umělých elektromagnetických polí.
To vše je moudré změřit preventivně a na takových místech nepobývat a hlavně nespat!

Zajímavou kapitolou pak jsou léčivé vody s vyššími vibracemi, ale o tom zase někdy možná v jiné kapitole webu :-)


 


Aktuální články

Reklama