A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Uzemnění - Clinton Ober - část 2

19. května 2016 v 10:17 | Clinton Ober |  Super KNIHY

Ukázky informací ze skvělé důležité knihy:


Nahlédněme do knihy:

Prostý a dávno zapomenutý fakt: Země pod našima nohama disponuje velikou léčivou energií a propojení s touto energií nám poskytuje okamžité přínosy a výrazný pocit celkového zdraví a pohody v důsledku uzemnění.

Uzemnění obnovuje a zachovává nejpřirozenější elektrický stav lidského těla, který dále podporuje optimální zdraví a funkčnost v každodenním životě. Sportovci se daleko rychleji zotavují ze svých výkonů i zranění. Dochází ke zbavení se bolestí a zánětů - tím úspěšněji, čím více možnost uzemnění - doteku těla se zemí využíváme.

Většina z nás už se Země nedotýká, žijeme trvale od Země odpojeni. Život v kontaktu s přírodním povrchovým nábojem Země však např. přirozeně vybíjí chronické záněty v těle a předchází jim. Dochází k rychlé redukci zánětů a chronických bolestí. Prohlubuje se prokrvení, které lépe zásobuje tělní tekutiny a tkáně životodárným kyslíkem a živinami.
Dochází k redukci stresu, nárůstu energie, k lepšímu spánku a rychlejšímu hojení zranění a ran. Uzemnění patří k tomu nejlepšímu a nejsnadnějšímu, co můžeme pro své zdraví udělat.

Země dokáže nabít tělo energií, vitalitou. Udržováním kontaktu se zemí umožníme svému tělu přijímat záporně nabité elektrony a nabíjet se jimi. Dochází k automatické redukci elektrické nerovnováhy v těle a oxidačních volných radikálů, což jsou významní účastníci chronických zánětů a mnoha chorob.

Je - li tělo odpojeno, je zranitelnější a náchylné k poruchám, onemocněním spojeným se zánětem a rychlejšímu stárnutí. Jako analogii si představte žárovku s uvolněným kontaktem. Žárovka jen poblikává nebo nesvítí vůbec. A podobně kráčí lidé životem bez řádného uzemnění s poblikávajícím nebo slabým zdravím, odpojeni od hlavního zdroje - Země.

Tělo je podobně jako Země složeno převážně z vody a minerálů. Obojí vede dobře elektrony a proto jste jak vy, tak Země elektricky vodiví. Málo lidí dnes ví o zemské přetékající pokladnici energetických volných elektronů. Ty lze nazývat jako zemská čchi - prána.

Zemskou čchi do sebe vstřebáváme právě při chůzi naboso. Spojte se se Zemí a uzdravte se. Nabíjejte se vysokým potenciálem Země, zdarma a intenzivně, bez jakéhokoliv úsilí - pouze stačí se vyzout. A nebo v omezených podmínkách adekvátně stačí, využít dráty přivedeného uzemnění až do bytu, kde je vodivě spojeno s dobře vodivou podložkou. Na té můžeme mít nohy při sezení u televize, počítače, nebo tělo při spánku.

Používání vodivého ložního prádla nebo podlahových podložek, které jsou drátem připojené k tyči zapíchnuté do země venku před vaším domem nebo kanceláří anebo do zásuvky ve zdi s moderním uzemňovacím systémem.

Ve světě elektroniky a obvodů se všemožná zařízení a spotřebiče také uzemňují - spojují se Zemí na ochranu proti šokům, zkratům a rušení. U televizní ale i zvukové nebo digitální techniky je dobré stínění a zemnění nevyhnutelné pro správnou činnost zařízení. Televizní kabelový systém musí být stíněný od okolních rušivých vlivů a je proto uzemněný, aby se udržel na stejném elektrickém potenciálu, jako zemský povrch. Pak je zaručen kvalitní přenos signálu. V opačném případě dochází k rušení a oslabení signálu, zrnění, nebo chybám v digitálním přenosu a výpadkům, protože zařízení pak signál s velkou chybovostí a zarušením správně nerozkóduje. Podobně funguje naše tělo i jednotlivé orgány a jejich buňky, kde se šíří poškozené až zmatené instrukce, oslabující naše zdraví i vitalitu.
Je - li uzemnění aplikováno na lidi, přirozeně chrání jemné bioelektrické obvody těla proti vnějším vlivům, statickým elektrickým nábojům a interferencím. Ještě důležitější je, že usnadňuje příjem volných elektronů a stabilizujících elektrických signálů a energie Země.

Uzemnění léčí elektrickou nestabilitu a nedostatek elektronů, o kterém jste ani netušili, že vás sužuje. Doplňuje a nabíjí vaše tělo "elektrickou výživou" v podobě elektronů. Lze si to představit jako přijímání vitamínu Země.

Uzemnění znovu nastoluje přirozenou vnitřní elektrickou stabilitu a rytmy těla. Tím se podpoří normální fungování tělních systémů včetně kardiovaskulárního, respiračního, trávícího a imunitního. Napraví nedostatek elektronů, čímž se prokázalo snížení zánětů - běžné příčiny nemocí. Přepne nervovou soustavu z režimu, kde dominuje stres, do režimu klidu a lepšího spánku. Opětovným zapojením umožníte svému tělu navrátit se do jeho normálního elektrického stavu, aby bylo lépe schopné regulovat a uzdravovat sebe samo s vydatnou podporou zemské prány a dostatku elektronů a potřebného záporného náboje.

Nynější imunitní systém bývá hrubě přetížený. Genetika, špatná strava, znečištění vzduchu, obezita, fyzická nečinnost, život ve sterilních domovech, odpojených od Země, a hlavně ztracené napojení s přirozeným tokem povrchové elektrické energie naší planety a nedostatek elektronů v našich tělech, který tím vzniká.

Tolik náhled po stranu 75, zbytek si dočtěte v knize - obsahuje další rady, konkrétní zjištění, postupy a studie a ukázky mnoha případů rychlého vyléčení!

A osobně bych ještě vyzdvihnul důležitost uzemnění ve spojení s elektrosmogem kolem nás:


Stále výraznější zatížení bezpočtem mikrovlnných elektromagnetických polí, vysílaných plošně z bezpočtu vysílačů ale i domácích zařízení jako je především wi-fi, dětské chůvičky, nevhodná "úsporná" osvětlení a zařízení bez dobrého uzemnění, zásadně přispívají k celkovému elektrickému zmatku v živém organismu, kde dochází k přehlušení milionkrát jemnějších elektrických vzruchů na úrovni receptorů a biochemického kódování DNA. Naše tělo je tvořeno z 80% vodou a je velmi vodivé. Funguje jako širokopásmová anténa.
Všechen "elektro-smog" z našeho okolí se tak v našem těle setkává a spolupůsobí za vzniku velmi rušivých interferencí, čímž dochází ke značnému zmatku v průběhu a řízení životních instrukcí.
V případě malých dětí se trvale poškozuje nervový a imunitní systém, což vede k chronickým onemocněním, ekzémům a alergiím, zároveň poškození krevního obrazu, poškození buněčných membrán, separaci základních prvků a řadě jiným destrukcím v organismu. Při dlouhodobější expozici větší mírou těchto záření pak logicky dochází i ke zhoubnému bujení a rakovině.
Přitom stačí (samozřejmě krom rozumné eliminace škodlivých zdrojů elektrosmogu v nejbližším okolí a dosahu několika metrů), začít se uzemňovat!
Být vodivě často spojen se zemí a jejím potenciálem. Země odvádí přebytečné a umělé nepřirozené potenciály z těla a zároveň poskytuje vydatnou podporu vitální zemskou pránou... 


Aktuální články

Reklama