close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Červen 2017

Jsi samotným Vědomím

6. června 2017 v 9:47 | Karel Spilko - Surfování na vlnách života |  Objevte REALITU

Na ničem nezáleží tolik, jak si myslíš

Vše, za čím ses hnal a co pro tebe bylo důležité,
se rozplyne jako mraky na obloze ve své nedůležitosti.

Až zjistíš, že rekvizity, kterým jsi věřil a které vyznával,
byly jen dekoracemi pro hru, kterou Vědomí hraje samo se sebou,
rozesměje tě to.
Bylo úplně jedno, čím jsi, čemu věříš, co děláš a co máš,
jakou funkci zastáváš a jakými problémy se trápíš - budeš udivený,
o jakou bláznivou komedii jménem Život se jedná.

Vše ztratí svou pověstnou důležitost a ty si uvědomíš, že
jediné, co zde má svou relativní váhu je, JAK funguješ.
A je úplně jedno, co se kolem tebe nachází.

Tvůj postoj, úhel pohledu, tvá reakce na to, co přichází,
je jediné, o co se zde hraje.
Ostatní vzniká a zaniká stejně jako příliv v oceánu.

Až zjistíš, že vše bylo jen tvou představou, která se mění
podle toho, JAK funguješ v této vesmírné hře,
pak pochopíš, že ani tyto představy nejsou reálné - stále se mění.

A jenom to, JAK se pohybuješ v tomto chaotickém světě
plném nejistot, bude nakonec pravým pokladem v
pokladnici kosmického Vědomí.

Potom se začneš víc smát a užívat si života se vším, co přináší.
Potom v tvém životě bude více prostoru pro klid a radost.

Problémy a příležitosti jsou tady, abys s nimi hrál vesmírnou hru,
která nikdy nezačala a nikdy nekončí.

Jsi samotným Vědomím, tou základní esencí, energií a plátnem,
z kterého vše vzniká. Bez tebe nemůže nic existovat.

Jakmile si to uvědomíš, můžeš poodstoupit a pozorovat vše,
co se v tvé hlavě odehrává, tím odmocníš příběhy, probíhající hlavou.
Nemusíš od nich utíkat, jen si uvědom, že jimi nejsi.
A pak teprve začíná ta správná hra, ve které se bavíš…


Vše je jen součástí bláznivé hry Vědomí

6. června 2017 v 9:23 | Karel Spilko - Surfování na vlnách života |  Objevte REALITU

Všichni něco hledají ale žádná cesta nikam nevede

Všichni hledají smysl života, lásku ve vztahu, kariéru.
Všichni se za něčím ženou, ale žádná cesta nikam nevede,
je jen součástí bláznivé hry Vědomí.
Není čeho dosahovat a kam jít.
Cesta je tu jen pro hru samotnou, ale neslouží žádnému cíli.

Cesty jen uspokojují tvou mysl.
Proto je jedno, čím se zabýváš, kudy se vydáš a kam.
Nic není výše než jiné. Nic není lepší než ostatní.
Všechny cesty slouží jen jednomu účelu - ukončit tvé hledání.

Není totiž co hledat, protože jsi vším - jsi Vědomím
a cesty jsou zde vyprojektovány, aby se mysl něčím zabavila.

Cesta je jen činnost, skrze kterou se odvíjí klubko života.
Na konci tě čeká střetnutí s prázdnotou - s tím, kým opravdu jsi.
Cesty jsou jen vymyšlené berličky, aby zastřely tvou pravou podstatu.

Až to pochopíš, přestaneš si lámat hlavu, co je pro tebe tím nejsprávnějším.
Tvé hledání skončí a ty se budeš zabývat tím, co je zrovna před tebou.
Je totiž jedno, zda čteš duchovní knížky, stojíš na hlavě, nebo jsi v kině.
Je úplně jedno, zda jsi duchovní vůdce nebo řidič taxíku.

Vše je vědomí, jde jen o pochopení tvé pravé podstaty.
Nemusíš odjíždět do jiné země ani k žádnému mistrovi.
Nemůžeš tam nic najít, protože jsi již dávno tím, co hledáš.
A kde bys to mohl najít jinde, než u sebe?

Castaněda aplikovaný pro dnešní stopování

2. června 2017 v 9:14 | elf |  Objevte MATRIX
Aneb úvahy o stopování - jednom ze zásadních kroků dle Castanědy:

Stopování je zvědomení každého konání, lze používat k pozornějšímu všímání symboliky a naváděcího nebo zaváděcího systému… je známé i jako umění "ovládané pošetilosti".
Nejde o lovecké, ale strategické chování a obnáší stálé a pozorné stopování každičké součásti života bojovníka s matrixem (bojovník jen obrazně - oblíbený termín Castanědy, budiž, ale nechceme bojovat ale láskovat, jít do středu, nulovat výchylky). Nicméně: Bojovníci se učí zdokonalovat návyky a pravidla matrixu (první pozornosti), ať už se týkají bytostí, s nimiž se setkávají, nebo jich samých.

Jakmile dokáží s velkou přesností předvídat kroky (své vlastní i ostatních), pustí se do stopování, což znamená, že jdou po stopách a využijí jich co nejlépe.

(Bojovníci proti matrixu stopují vlastně energii, vyplývá také, že svoji energii drží mimo, od programů a běžných myšlenek a nízkých záměrů humanoidů a jejich systémů)

Nejprve tuto strategii uplatní na své vlastní myšlenky, činy a pocity a pak na činy a reakce svého okolí.

Bojovníci, kteří trénují stopování, mají obrovskou výhodu proti ostatním - humanoidům - jejich činy jim umožňují vidět - jako by zvenku hleděli dovnitř, nebo z výšky dolů.
Stopař je pozorovatel a umí rozlišit stopu i v chaosu. Systém připravuje stálý tlak a chaos aby zametal pravé stopy, nemůže ale předčít vidoucího - je vždy o krok napřed.
Plně se účastní dané situace s ostatními a tak jsou před nimi nenápadní, ale mohou jim pomoci z okovů, vibračního vězení, nevědomí.

Protože vědí, že nic z toho se ve skutečnosti neděje, motivuje je něco jiného.


Cesta dolů králičí norou = ven z první pozornosti přímo do pozornosti druhé.

Vyšší vibrace
- harmonie - pocit vzletu, uvolnění, uzdravení duše i těla, směr k celistvosti, prozření, tvorbě, zmoudření, k srdci, plnost hologramu, naplnění vnější i vnitřní, most k 2. pozornosti a dál.

Nižší vibrační prostředí nebo humatoni
- pocit zátěže, okovů, pádu, omezení, zaseknutí, úbytku radosti a energie a vitality, odejmutí křídel a možností, představivosti i kreativity.

Buďme tedy dobrými stopaři a pozorovateli matrixu!
Pozorovatel - včas pozoruje a zůstává nad věcí - pánem situace
Stopař - až tak dobře stopuje, že dokáže systém předstihnout, nachytat v tom, co chystá za léčky!Castaněda aplikovaný v našem matrixu 1

2. června 2017 v 9:04 | elf |  Objevte MATRIX
Pozornosti, roviny

Je-li matrix první pozornost, světem založeným na rozumu - intelektu, pak druhá pozornost je nad tímto humanoidním světem, je to rovina vůle, představivosti, která se realizuje a hmotný matrix je jí podmnožinou. Za nimi teprve leží skutečnější a reálnější svět, třetí pozornost, které lze ale dosáhnout pouze tehdy, když se dva nižší interpelační systémy, rozum a vůle, levá a pravá strana mozku, vyrovnají do rovnováhy a tak se vyruší. V tom okamžiku nastává naprostá svoboda - okamžik, kdy Neo spatřil kód a dosáhl Samadhi...

Fáze rozvoje: Humaton, vidoucí, bojovník s matrixem, čaroděj matrixu...

4 roviny = úplnost vlastního Já:

Matrix - první pozornost, ego, zbytková paměť, rozum, intelekt, stopařství
-levá strana vnímání
Skutečný svět - druhá pozornost, skutečné tělo, vůle, představivost, snění
-pravá strana vnímání
Tonal - Humanoidi a bojovníci s matrixem
Nagual - Čarodějové matrixu a vidoucí


Bezchybní bojovníci a mistři čarodějové v sobě skrývají možnost, stát se jednoho dne vidoucími.
Mají za úkol přetvořit a dokonce rozložit matrix - nejprve mapují, uvědomují si podstatnější úkoly spolu s udržením vibrací nad matrixem společně (důvodem je vzájemná podpora ale taky vznik harmonických násobků vibrací, které nemohou vznikat jednomu.. jsou potřeba na to dva) aby osvobodili ty, kteří jsou v něm dosud lapeni.

Svým vědomím mohou řídit a možná i utvářet události tak, aby k sobě humatony přivolali a připravili je na odpojení.

S vyšším vědomím mají pak čarodějové moc upravovat falešnou realitu humatonů z vyšší perspektivy pravdivé reality.

Předpokládejme, že matrix neprogramuje životy humatonů úplně, ale jen určité určité události a reakce na ně.
Humaton tak má sice "předurčený" osud, tento osud má však bezpočet různých variant, v rámci odpovídající úrovně matrixu.

To vše se začíná měnit, když do hry vstupují čarodějové. Protože jsou odpojeni od systému, ten nemůže jejich kroky předvídat.

Nepodléhají již jeho programům - ani kontrole.
Castaněda aplikovaný v našem matrixu 2

2. června 2017 v 9:02 | elf |  Objevte MATRIX
- pokračování-

Je nezbytné naprosto důvěřovat čarodějovi (opustit strachy a nejistoty vnější i vnitřní včetně o krok zpět našeptávajícího ega) a odhodlat se ke zdánlivě nemožnému kroku (skoku), neboť jen tak lze uniknout stálým pronásledovatelům systému, ale také dosáhnout nové úrovně porozumění, vidění a bytí (čarodějovy říše).

Most mezi egem a ID = most mezi levou a pravou polovinou mozku, vstupní brána mezi oběma světy. Následně je možná komunikace mezi nimi a toto spojení kopírovat na humatony, nevidoucí = stávají se vidoucími, ale pozvolna, jak to stíhá jejich zbytek zasekané aury, energií a jako poslední se vláčí hmotné tělo (odlehčit odblokama a turbozvyšováním vibrací).

Cílem je dokončit toto spojení v úplnosti (znamená kvantově upravit matrici) a to i prostřednictvím druhé pozornosti - světa vůle, představivosti a čar zasáhnout do pozornosti první - světa intelektu a rozumu a do říše ega, kde je nyní uvězněno mnoho miliard humatonů...

Hlídejte si tedy svoji pozornost, čemu a komu ji dáváte (zbytečně) a také svůj potenciál a energii!