A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Castaněda aplikovaný v našem matrixu 1

2. června 2017 v 9:04 | elf |  Objevte MATRIX
Pozornosti, roviny

Je-li matrix první pozornost, světem založeným na rozumu - intelektu, pak druhá pozornost je nad tímto humanoidním světem, je to rovina vůle, představivosti, která se realizuje a hmotný matrix je jí podmnožinou. Za nimi teprve leží skutečnější a reálnější svět, třetí pozornost, které lze ale dosáhnout pouze tehdy, když se dva nižší interpelační systémy, rozum a vůle, levá a pravá strana mozku, vyrovnají do rovnováhy a tak se vyruší. V tom okamžiku nastává naprostá svoboda - okamžik, kdy Neo spatřil kód a dosáhl Samadhi...

Fáze rozvoje: Humaton, vidoucí, bojovník s matrixem, čaroděj matrixu...

4 roviny = úplnost vlastního Já:

Matrix - první pozornost, ego, zbytková paměť, rozum, intelekt, stopařství
-levá strana vnímání
Skutečný svět - druhá pozornost, skutečné tělo, vůle, představivost, snění
-pravá strana vnímání
Tonal - Humanoidi a bojovníci s matrixem
Nagual - Čarodějové matrixu a vidoucí


Bezchybní bojovníci a mistři čarodějové v sobě skrývají možnost, stát se jednoho dne vidoucími.
Mají za úkol přetvořit a dokonce rozložit matrix - nejprve mapují, uvědomují si podstatnější úkoly spolu s udržením vibrací nad matrixem společně (důvodem je vzájemná podpora ale taky vznik harmonických násobků vibrací, které nemohou vznikat jednomu.. jsou potřeba na to dva) aby osvobodili ty, kteří jsou v něm dosud lapeni.

Svým vědomím mohou řídit a možná i utvářet události tak, aby k sobě humatony přivolali a připravili je na odpojení.

S vyšším vědomím mají pak čarodějové moc upravovat falešnou realitu humatonů z vyšší perspektivy pravdivé reality.

Předpokládejme, že matrix neprogramuje životy humatonů úplně, ale jen určité určité události a reakce na ně.
Humaton tak má sice "předurčený" osud, tento osud má však bezpočet různých variant, v rámci odpovídající úrovně matrixu.

To vše se začíná měnit, když do hry vstupují čarodějové. Protože jsou odpojeni od systému, ten nemůže jejich kroky předvídat.

Nepodléhají již jeho programům - ani kontrole.
 


Aktuální články

Reklama