A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Castaněda aplikovaný v našem matrixu 2

2. června 2017 v 9:02 | elf |  Objevte MATRIX
- pokračování-

Je nezbytné naprosto důvěřovat čarodějovi (opustit strachy a nejistoty vnější i vnitřní včetně o krok zpět našeptávajícího ega) a odhodlat se ke zdánlivě nemožnému kroku (skoku), neboť jen tak lze uniknout stálým pronásledovatelům systému, ale také dosáhnout nové úrovně porozumění, vidění a bytí (čarodějovy říše).

Most mezi egem a ID = most mezi levou a pravou polovinou mozku, vstupní brána mezi oběma světy. Následně je možná komunikace mezi nimi a toto spojení kopírovat na humatony, nevidoucí = stávají se vidoucími, ale pozvolna, jak to stíhá jejich zbytek zasekané aury, energií a jako poslední se vláčí hmotné tělo (odlehčit odblokama a turbozvyšováním vibrací).

Cílem je dokončit toto spojení v úplnosti (znamená kvantově upravit matrici) a to i prostřednictvím druhé pozornosti - světa vůle, představivosti a čar zasáhnout do pozornosti první - světa intelektu a rozumu a do říše ega, kde je nyní uvězněno mnoho miliard humatonů...

Hlídejte si tedy svoji pozornost, čemu a komu ji dáváte (zbytečně) a také svůj potenciál a energii! 


Aktuální články

Reklama