close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Únor 2018

Bez očkování jsou děti zdravější

28. února 2018 v 11:05 | WM Magazín |  Epidemie a očkování
časopis WM Magazín 2/2018:

Neočkované děti jsou zdravější!


Studie provedena na Jackson State University (2017) došla k závěru, že neočkované děti mívají výrazně méně zdravotních problémů než ty očkované.

V rámci této studie bylo sledováno přes 600 dětí ze 4 států USA ve věku 6-12 let. Byly v ní porovnány výsledky 261 neočkovaných dětí se 405 dětmi očkovanými podle běžných doporučení a poté vyhodnocen zdravotní stav.

Výsledky byly následně publikovány v časopise Journla of Translational Sciences. Některá ze zjištění jsou ohromující:

Očkované děti mají až 30 x větší pravděpodobnost, že u nich bude diagnostikována senná rýma a 22 x častěji budou mít alergie, které si vyžádají nasazení léků.

Očkované děti mají 3 x větší pravděpodobnost vzniku ADHD a 3,4x častější onemocnění na zápal plic. Dochází 3 x častěji k ušním infekcím a kvůli tomu hrozí 7 x častěji operační zákrok. Ušní infekce postihují nyní 80 % dětí v USA do 3 let a bývají nejčastějším důvodem návštěvy pediatra a předepsáním antibiotik.

Očkované děti mají 3 x vyšší pravděpodobnost poruchy autismu, 2,5 x vyšší pravděpodobnost vzniku všech druhů chronických onemocnění.

Jak je to možné? Očkování výrazně oslabuje celkovou imunitu, navíc obsahuje jedovaté kovy jako stabilizátory.
Časopis WM Magazín doporučuji - je skutečně nezávyslý a vypovídá o současné realitě bez cenzury...----------------

Stavy rozšířeného vědomí

25. února 2018 v 12:18 | Miroslav Zelenka |  Objevte REALITU

Stavy rozšířeného vědomí a prostředky k jejich dosažení

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Consciousness states


Názory na stav, kterému se říká rozšířené vědomí, se velmi různí. Existuje rozsáhlá škála názorů od jejich nekritického přijímání až k totálnímu zatracování, což se možná ještě v agresivnější formě týká i prostředků sloužících k dosažení těchto stavů. Už samotný pojem rozšířené vědomí není chápán jednotně, což přispívá k rozporům mezi příznivci a odpůrci. Zejména odpůrci bývají ovlivněni ideologiemi zejména náboženskými. Různá náboženství nám sdělují, co si bůh přeje, že bychom měli či neměli dělat a stavy rozšířeného vědomí různě nazývané mezi ty zakázané či škodlivé často patří.

Jakákoliv definice bude problematická a napadnutelná, přesto navrhnu pro další účely článku své pojetí. Stav rozšířeného vědomí je stav, ve kterém jsme schopni vnímat více vjemů či vjemy jiné než ve stavu tak zvaně normálním. Opět nepřesně pak pro stav normální použiji zřejmě jedinou možnou verifikovatelnou variantu, kterou je stav, kdy mozek pracuje v režimu takzvaných beta vln. Schopnost jednotlivých lidí vnímat realitu v normálním stavu se u jednotlivých lidí velmi liší. Například vjemy, které někteří jedinci jsou schopni přijímat v normálním stavu vědomí, jsou jiní schopni vnímat až ve stavu rozšířeného vědomí.

Rozšířené vědomí, kterého může být dosaženo různými prostředky, například spontánně, meditacemi, tancem, bubnováním či při použití psychotropních látek, magnetického pole kolem mozku apod., má většinou jeden základní účinek. Jsou omezeny smyslové vizuální vjemy a naopak u dalších smyslů jsou vjemy intenzivnější a ostřejší. Zrakem přichází do našeho vědomí za normálního bdělého stavu většinou nejvíce informací (vjemů) a zrak má největší vliv na naši orientaci v prostoru.

Při podrobném výzkumu činnosti mozku bylo vědci zjištěno, že při meditaci dochází k snížené aktivitě v temenním laloku, což je část mozku, která napomáhá při orientaci v trojrozměrném prostoru.

Proto se většinou při meditacích a podobných prostředcích doporučuje zavřít oči, či je upřít do jednoho bodu, což znamená, že se výrazně sníží či omezí zrakové vjemy, tj. sníží se příjem informací zrakem.

Ve stavu rozšířeného vědomí jsou vjemy barvitější, prostorovější a komplexnější. Zvuky (například hudba) mají více barev a další rozměr, chutě a vůně jsou intenzivnější a barvitější, dotykové vjemy těla (hmat) jsou prostorovější, plastičtější. Hmat nelze redukovat pouze na vjemy zprostředkované našima rukama.

Někteří lidé používají psychotropní látky, protože to umožňuje jejich intenzivnější prožívání sexuálních kontaktů (hmatu). I alkohol v menších dávkách u některých lidí zprostředkovává rozšířené vědomí. Většinou však alkohol vědomí spíše zužuje.

Ve stavu rozšířeného vědomí jsou velmi zajímavé zážitky z poslechu hudby. Stává se, že skladba poslouchaná ve stavu rozšířeného vědomí tak ovlivní vědomí, že samotný následný poslech skladby může vést k rozšířenému stavu vědomí (například skladba Om mani padme hum). Někdy se zase stává, že skladba se zdá při poslechu ve stavu rozšířeného vědomí nádherná a při normální poslechu zjistíme, že se jedná o skladbu zcela běžnou.

Ve stavech rozšířeného vědomí také můžeme vnímat mnohem zřetelněji celé vlastní tělo, nejen jeho povrch (dalo by se to označit jako vnitřní hmat). Lze vnímat jednotlivé orgány, tkáně, svaly a jejich stav i procesy v těle, které si běžně neuvědomujeme. Intenzivněji jsou také cítit nastupující problémy, slabé nezřetelné počínající bolesti a případně lze vnímat i příčiny. Například při nevýrazné bolesti v levé horní části hrudníku lze ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energetickou stopu vedoucí k zatím jen mírně a občas bolavému zubu v levé dolní čelisti.

Kromě toho, že ve stavech rozšířeného vědomí máme zbystřené čtyři smysly, tak v těchto stavech můžeme zažívat i jiné mimosmyslové vjemy.

Časté je mimosmyslové vnímání energií jiných bytostí či energií z kosmu (například příjem prány do jednotlivých čaker). Lze vnímat energie lidí, jejich pozitivní či negativní vyladění, intenzitu těchto energií. Zajímavá může být cesta veřejným dopravním prostředkem se zavřenýma očima a vnímáním energie lidí procházejících kolem. Samozřejmě lze takto vnímat i energie jiných bytostí než lidí (živočichů a rostlin), což nám následně umožňuje lépe jim rozumět a lépe je chápat.

Doporučuji ve stavu rozšířeného vědomí vnímat energie potravin (i jejich ochutnáváním) a dle toho rozhodovat o jejich vhodnosti pro konkrétního člověka. Na základě tohoto průzkumu jsme přestali některé potraviny zcela kupovat a zkoušeli varianty jiné. Vhledem ke specifičnosti každého člověka je optimální, aby si tento průzkum prováděl každý sám pro sebe.

Dalším příkladem mimosmyslového vnímání ve stavech rozšířeného vědomí je napojení na informační kanál, což mívá rovněž více forem. Jednou z nich je channeling, tj. napojení na určitou bytost a příjem informací od ní, nebo napojení na informační pole Teoversa. Jedná se o mimosmyslový příjem informací. Důkazů, že tento mimosmyslový příjem informací opravdu funguje, je skutečně mnoho. Ti, kteří tvrdí, že nic takového neexistuje, buďto záměrně neříkají pravdu nebo nemají dostatek informací. Možná nejznámějším mimosmyslovým příjemcem informací je Edgar Cayce, který naprosto prokazatelně přijímal informace mimosmyslově, a to informace ověřitelné a ověřované, které byly skutečně přínosné pro mnoho lidí a dokonce i pro lidstvo. Na druhou stranu je nutné zachovávat jistou opatrnost, protože zdaleka ne všechny informace získané touto cestou musí být "pravdivé" či přínosné a některé mohou být dokonce přímo škodlivé či zavádějící.

Dosažený stav je závislý na specifičnosti každého jedince a na zvoleném prostředku použitém k dosažení rozšířeného stavu vědomí. Různé prostředky působí na každého člověka jinak. Nelze nic zcela zobecnit. Pouze lze vycházet ze zkušeností lidí jako předpokladu možné či pravděpodobné reakce na konkrétní prostředek, ale i u toho samého člověka může tentýž prostředek v různých dobách a situacích vyvolat i velmi odlišné reakce.

Nejběžnější zkušenost většiny lidí s různorodostí reakcí je u nejužívanější drogy, kterou je alkohol.

Zážitky jednotlivých lidí se mohou i diametrálně lišit. Rovněž tak se mohou i diametrálně lišit emoční vztahy jednotlivých lidí ke stejným zážitkům, i když je do určité míry problematické stanovit, že se jednalo o shodný zážitek. Každému vyhovuje něco jiného a jsou i lidé, kterým nevyhovuje vůbec nic. Jsou lidé, kteří nedokážou ani meditovat a na druhé straně jsou lidé, kteří se dokonce vytělesňují zcela spontánně, což za určitých okolností může být i nebezpečné.

Vlastnost některých (možná všech) psychotropních látek umožňující napojení na informační kanál je jeden z důvodů, proč jsou tyto látky zakazovány, přestože u většiny z nich byly prokázány léčebné účinky. Lidé ve stavech rozšířeného vědomí získávají mimosmyslově "pravdivé" informace o naší realitě a vzhledem k tomu jsou i podstatně obtížněji manipulovatelní.

Informace a vjemy (někdy i velmi komplexní) získané ve stavech rozšířeného vědomí jsou natolik silné, že tito lidé nepochybují o tom, že takto získané informace jsou věrným obrazem skutečnosti. Dokonce často dochází k tomu, že realita je v těchto stavech reálnější než při smyslovém vnímání naší 3D reality. Nejedná se pouze o mimosmyslové vizuální vjemy, ale i o komplexní prožívání reality, o skutečný prožitek reálné události či jevu. Tyto prožitky se mohou týkat naší 3D reality, ale i realit jiných, jiných dimenzích, nebo minulých i budoucích životů. Tyto prožitky bývají natolik reálné, že lidé nepochybují o existenci jiných realit či minulých životů a nikdo už nemá šanci je přesvědčit, že tomu tak není.

Většinou také již nepochybují, že existuje život po smrti a před narozením, protože oni si to skutečně prožili. Z pohledu absence smyslů našeho těla se jedná o mimosmyslové prožitky jiných realit, ale vlastní prožitek často obsahuje komplexní vjemy, někdy i takové, pro které obtížně nacházíme adekvátní pojmy v lidštině.

Z vyšších úrovní poznání (vše je jen hra vědomí) jsou naše smyslové prožitky této reality a mimosmyslové prožitky jiných realit na zcela stejné úrovni. Nejedná se vlastně o nic jiného než o přenos koncentrace vědomí na určitou část určité reality. Nechodí k nám nějaké obrazy z jiných realit, ale vědomí "skutečné prožívá" tuto jinou realitu.

Přenos koncentrace vědomí se dá přirovnat k přeladění kanálu v televizi nebo při podobenství s počítačovou hrou k vstupu do jiného programu (jiné počítačové hry), hru s jiným avatarem.

Mezi jednotlivými stavy rozšířeného vědomí existují značné rozdíly. Mezi pouhým příjmem informací a ještě třeba jen odpovědí typu ano/ne na naší konkrétní otázku a komplexním prožitkem jiné reality existuje mnoho stupňů a variant. Například na položenou otázku, zda jsme se účastnili v některém minulém životě určité bitvy, můžeme dostat odpověď ano, nebo můžeme vnímat komplexní prožitek bitvy trvající několik vteřin, minut či dokonce hodin, přičemž čas, který uběhne v této naší realitě, může být i velmi rozdílný.

Protože alkohol tyto prožitky zprostředkovává minimálně (a to ještě spíše lidem senzibilním) a naopak vědomí spíše zužuje je alkohol povolen a dokonce propagován mnoha různými mediálními prostředky jako naprosto běžná součást života, zatímco psychotropní látky jsou zakazovány a znevažovány.

Jsou lidé, kteří stavů rozšířeného vědomí dosahují spontánně. Dokonce si dovolím tvrdit, že stavu rozšířeného vědomí dosahuje spontánně někdy ve svém životě většina lidí (zejména v dětském věku), ale neuvědomují si, že se jedná o rozšířené vědomí. Pro informace získané ve spontánních stavech rozšířeného vědomí pak často hledají "rozumová" vysvětlení.

Z vyšší úrovně poznání (vše je "jen" hra vědomí) není rozdíl mezi prostředky vedoucími k dosažení rozšířeného vědomí. Proto představa, že některé formy dosahování stavu rozšířeného vědomí jsou nesprávné, škodlivé či nedovolené, je dle mého názoru minimálně nepřesná. Tak jako téměř vše jsou i tyto prostředky zneužívány, a to jak uživateli, tak i jejich "dodavateli či podavateli".

Pro mnohé mladé lidi jsou psychotropní látky nebo drogy přitažlivé právě tím, že zintenzivňují jejich prožitky smyslové a případně přinášejí i zážitky nové mimosmyslové. K mládí patří touha prožít něco nového a vzrušujícího. Při použití psychotropních látek na večírcích či diskotékách se asi léčebné účinky nedají příliš očekávat. V těchto případech se dají očekávat spíše negativní následky, čímž není míněn pouze potencionální vznik závislosti.

Tím negativním následkem může být i příliš silný zážitek nepřipraveného jedince, který může poškodit jeho psychiku. Často se jedná o neznalost účinků konkrétní látky či prostředku (například při individuálním zkoušení holotropního dýchání nebo regresní terapie bez dozoru odborníka) a v neposlední řadě i neznalost vlastní psychiky. Účinek konkrétního prostředku na konkrétní psychiku lze předem předvídat jen obtížně, a tak vlastně jedinou možností je konkrétní prostředek vyzkoušet. Velmi důležité je, za jakých podmínek je prostředek zkoušen. Pokud bych se měl pokusit o podobenství, tak bych to přirovnal k bungee jumpingu, kdy se neřeší váha skákajícího a pouze je pro všechny nastavena jednotná délka elastického lana. Přesto k použití některých prostředků přistupují většinou mladí lidé tak, jako by "elastické lano bylo vždy dostatečně krátké".

Touha po používání psychotropních látek u mnoha lidí může mít i jinou příčinu. Tou je zahlcenost mysli běžného člověka množstvím vjemů (zejména zrakových a sluchových) a informací, které se na něj valí z každé strany. Proti době třeba před padesáti nebo sto lety je jich mnohonásobně více. Lidé jsou stále zahlcováni smyslovými vjemy, čímž dochází k určitému otupení a touze zažít něco mimořádného a silnějšího než jsou každodenní zážitky. Lidé vždy používali drogy a psychotropní látky, ale jejich rozšíření v dnešní době téměř do každodenního života je velmi rozsáhlé.

Drogy (kromě alkoholu a tabáku) bývaly dříve výsadou spíše vyšších vrstev společnosti tak zvané západní civilizace, ale v současné době jsou rozšířeny do všech vrstev. Velké rozšíření psychotropních látek nastalo s hnutím hippies v šedesátých letech.

Dnes je svět zamořen světlem, hlukem, vůněmi, zápachy a různými energiemi (zejména elektromagnetického charakteru). Svět, do kterého se lidé noří při použití psychotropních látek, může rovněž být útěkem před touto realitou.

Pro mnoho lidí samozřejmě zůstává otázka, zda je skutečně možné vnímat jiné reality nebo se napojit na informační kanál či informační pole. Pokud však přijmeme variantu, že svět je jedno ohromné vědomí a vesmír se podobá počítačové hře, tak to problémem není, protože stvořitelem je tato možnost naprogramována. V mnoha počítačových hrách bývá naprogramována možnost použití nestandardních až zázračných prostředků známých spíše ze sci-fi a fantazy než z reálného života.

Na závěr bych rád upozornil na jednu dle mého názoru důležitou myšlenku. Stavy rozšířeného vědomí by se "neměly" stát cílem, ale pouze prostředkem k poznání a zejména sebepoznání, k vlastnímu vývoji, k lepší seberealizaci v této realitě. Uvozovky u slova "neměly" jsem použil proto, abych tento pojem zrelativizoval, protože nelze předem pro konkrétní bytost vyloučit nikdy nic jako apriori nevhodné.

----

- Tolik Miroslav Zelenka, jehož knihy jsou zajímavé a přínosné, otevírající Vědomí, doporučuji!
-----------------

Komorní léčivé "A" 432 Hz

20. února 2018 v 16:52 | elf |  Léčivé techniky

Snižte frekvenci 440Hz o 1,776%, čili zpět na 432Hz a připravte se na celkovou transformaci...

Zajímejte se o Solfeggio původní - harmonizující frekvence!
Pokud si naladíte kytaru nebo jiný nástroj přesně na správné harmonické původní frekvence, vznikající hudba bude pak přirozeně léčivá a harmonizující :-)
To si totiž některé "elity" nepřály, aby hudba přirozeně léčila, takže přeladili stupnice tak, aby působily nenápadně disharmonii v těle! Najděte si k tomu na netu více informací...


Téměř všechny instrumenty jsou záměrně přeladěny na frekvenci 440Hz.
Pouze hudební nástroje starší více jak 63 let jsou laděny na frekvenci správnou, čili na frekvence 432Hz.

Přeladěním na jiný kmitočet jste totálně rozladěni. Proč, protože muž se jménem J. Goebbels - nacista a Ilumináti, kteří si nepřejí vzestup lidského vědomí, se postaral o to, aby u všech hudebních nástrojů byla zvýšena frekvence o 1,776%.

Disharmonie se dnes týká celé stupnice, i dalších tónů krom A.

Pročpak myslíte, že někteří velice populární zpěváci byli velice populární, strhující davy a proč si myslíte, že zemřeli tak mladí? Že by jen pouhá náhoda? Více na VIDEU v angličtině s názvem: 432hz vs 440hz pt 2 - Nazi Fluoride & How illuminati 440hz Music Poison Pineal Gland".

Úzce související článek s názvem: "Karel Gott se už před 11 lety bál totalitní světovlády (Co vy na to?)" je uveden ZDE.


432 Hz na čtyři-sta-třicátou-druhou je rychlosti svetla, s 1% presností.
Z toho jasně vyplývá, proč je třeba poslouchat zvuky s vibrací 432Hz!

* 432 Hz - Unlocking The Magnificence Of The 3, 6 and 9, The Key To The Universe - Here.

* Zpívající OM 432Hz / CANTO DELL' OM ( SINGING OM ) 432 Hz - ZDE.

* 432Hz, zázračný tón - Pozvedni pozitnivní vibrace | Ozdravující frekvence 432Hz | Vzpruha pozitivních energií / 432Hz Miracle Tone - Raise Positive Vibrations | Healing Frequency 432hz | Positive Energy Boost Uvedeno ZDE.Proč nás "ještěrky" změnou rezonance rozladili a fluorem nám chtěli otrávit funkci mozkové šišinky?
No přeci proto, že se snaží lidstvu zamezit vzestup do vyšší dimenze a chtějí ho nadále ovládat a využívat!
To se jim už ale nepodaří, neboť nikoliv zmanipulované, ale skutečné pravdy lezou na povrch.

Navíc, už jsme se dostali do Arkturiánského koridoru, čímž naše cesta na svobodu začíná.Krystalická planetární mřížka se skládá ze 144 trojúhelníků;
144 x 3 = 432 a 432 Hz, takže komorní A neboli Óm jstě nebylo
jen tak náhodou změněno na nepřirozených 440 Hz.

KOMORNÍ A = 432 Hz - RAJSKÁ HUDBA Uvedeno ZDE. Pusťte si video s názvem: "CANTO DELL' OM ( SINGING OM ) 432 Hz" a nalaďte se na správné frekvence své energetické podstaty.
Hlasitost můžete trochu osolit, aby ty rezonance prošly až jak se říká do morku kostí. :-)

Když přitom budete souznícně mručet tak, že vám při tom začne rezonovat lebka, tak to bude působit ještě více. Můžete přitom dokonce začít prožívat extázi.I toto video, s názvem: "ADELE - Someone Like You - A=432Hz ", je velice účinné. Uvedeno ZDE.
Další video s názvem: 432HZ-8HZ - Zvuk tvého Já ! / 432HZ-8HZ - The sound of YOU!" je uvedeno ZDE.


Hudba, která neničí naši vnitřní harmonii a napojení se na Vesmír: Fenomén 432 Hz Uvedeno ZDE.

12 vláken Solfeggio zvuků - Matrix akustické medicíny /
12 Strand Solfeggio Sound Matrix from Sonic Medicine - ZDE.

Zajímejte se o princip světa kolem sebe, prohlédněte všechny nenápadné iluze a pasti,
a hlavně: Probouzejte své vědomí - je nejvyšší čas a ty nejlepší podmínky i vnější pomoc k tomu...
Využívejte nové světelné techniky, informace, harmonizujte, čistěte, otevírejte Vědomí, šiřte dobré informace i dalším dobrým duším, které se zajímají o své zdraví, informujte své blízké okolo...

:-)

-------------------

Šungit - Kámen života (další praxe)

20. února 2018 v 16:27 | elf |  Super KNIHY

Zpracováno z knihy ŠUNGIT - KÁMEN ŽIVOTA (Regina Martino)
- knihu velmi doporučuji, je výborná, obsahuje i studie lékařské na používání šungitu pro léčení atd.

Vypsal jsem pár informací, spolu s vlastními zkušenostmi:


ŠUNGIT V AUTĚ
velmi uleví, protože již pouhé sezení v automobilu (i dopravním veřejném prostředku) bez zapnutého motoru oslabí naše biopole o 15 %. A po nastartování přibude silné elektromagnetické pole (kontroluji magnetometrem), připočtěme mobilní telefony cestujících, zvláště pokud si nevypnou alespoň datové přenosy. Plechové vozidlo je faradayova klec, v níž se všechna přítomná pole odráží a kumulují a jen malé množství prochází okénky přes pokovená skla ven.

Účinky záření mobilů v autě tak bývají i 10 x silnější - negativnější. Když se vozidlo pohybuje, každý mobil častěji komunikuje se střídajícími se BTS vysílači a vyzařuje, čímž narušuje soustředění, nervový systém… Šungit nám v autě může velmi zásadně pomoci tím, že nás spojuje se zemí, vylaďuje na náš střed a chrání před levotočivými torzními poli, která vytvářejí motory vozidel a všechna elektromagnetická pole. Proto by neměl šungit v žádném autě chybět! Alespoň koule nebo pyramida velikosti 6 cm. Pro řidiče se doporučuje i šungitový polštářek jako ochrana před únavou. Šungit posiluje biopole, vitalitu, klid.

ŠUNGITOVÁ VODA
se připraví snadno - na litr vody stačí 100 g propláchlých šungitových úlomků (pyramidku 4 cm), večer je vložíme do džbánu a ráno se doporučuje vypít jednu sklenici a další průběžně přes den jako energizující nápoj. A pití na jeden týden v měsíci vždy přerušit. Nejlepší účinek je po 3 dnech působení šungitu ve vodě.

Nemá žádné vedlejší účinky. Stimuluje vylučování toxinů z těla, tím urychluje probíhající léčivé procesy. Nedoporučuje se ve velkých dávkách. První zmínky se týkají pití pramenité vody, která vyvěrá ze šungitových skal v oblasti Oněžského jezera v Karélii, kde si lidé uvědomili její léčivé vlastnosti. Kohoutková voda mívá zničenu strukturu a nízkou energetickou hodnotu, označuje se jako mrtvá voda - má negativní vliv na buňky našeho těla i na jednotlivé bílkoviny a zesiluje šíření volných radikálů - dochází k rychlejšímu stárnutí buněk.

Šungit vodu opraví a nabíjí, při mytí š.voda urychluje regenerační procesy v kůži, pomáhá při akné a dalších kožních problémech, jako obklad na poranění a popáleniny, ekzémy. Abyste se však vyvarovali hromadění dusičnanů, chlóru a dalších látek, doporučuje se každé 4-6 měsíců pročistit kamínky šungitu na slunci nebo raději je vyměnit v případě silněji chlórované (městské) vodě.

NOŠENÍ ŠUNGITU
na těle, zejména stříbrného, je vynikající ochrana, posiluje hojení, zvyšuje vitalitu, zdvojnásobuje naše biopole. Náramky, náhrdelníky - velmi mocné účinky na naše tělo, při práci celý den s počítačem, myší, telefonem. Nošení u srdeční čakry podpoří vztahy, sebelásku i dávání lásky. Na poraněnou nebo popálenou oblast stačí přiložit šungit 10 minut, aby aktivoval lokální sebeléčivé síly.

Malé leštěné šungity položte na oční víčka, zatímco se chvíli natáhnete se zavřenýma očima (efekt se ještě umocní přiklopením očí a šungitu dlaněmi (netlačit ale šungit do očí, jen vnímat teplo dlaní na oči - energie - "palmování"). Tím velmi ulevíte očím od celodenního stresu.

Dětem šungit snižuje hyperaktivitu, úlevu od trápení, nejistot, zakotví je. Starým lidem zmírňuje bolesti (přímým přiložením šungitu) na bolavá kolena, záda, při artróze, pro dobití životní síly, problémy s krevním oběhem, křečovými žílami, oteklými chodidly (lepší je šungitový kobereček). Neaplikovat 3h před spaním - je lepší se vyhnout zvýšené stimulaci a aktivaci energií, jinak by dotyčný špatně usínal.

VÝHODY ŠUNGITU V ORGONITU (vlastní zkušenosti)
- orgonit neustále svým principem "dotuje", dobíjí šungit, zalitý do směsi s organickou pryskyřicí. Proto jej není třeba již oplachovat ani nijak nabíjet na sluníčku, prostě žádný servis. To je výhodou především u varianty orgonitových "koleček" nalepených na mobil, protože když na mobil, tablet, nalepíte jen přímo šungitovou destičku, těžko ji budete moci pak oplachovat vodou.

Do větších orgonitů přidávám úlomky šungitu, protože se prokázal příjemný efekt působení - zklidnění prostředí, dětí, klientů, disharmonických energií ze stresů, emocí, nálad… Orgonit se šungitem dokáže jakoby velmi uklidnit, usadit, uhladit a uzemnit situaci místnosti do větší pohody.

VÝHODY ŠUNGITU SAMOTNÉHO (není v orgonitu) - přímý dotek š. na kůži, přímější vliv na biopole, tvar pyramidy na eliminaci GPZ. KOMBINACE ŠUNGITU S MINERÁLY - přiložením křišťálu nebo fluoritu dochází ke zbystření mysli a posílení duševních schopností.

Selenit, ametyst, růženín, čaroit, lepidolit, bílý jadeit mají s šungitem výrazně harmonizující účinky, navozují celkovou rovnováhu, díky čemuž přijímáme povznášející vyšší vibrace z horních čaker, aniž bychom nadměrně aktivovali svoji mysl. Šungit je "kámen života", katalyzátor.

Meditace zvláště se stříbrným šungitem a některým dalším minerálem vám může přinést velmi hluboké poznání a vhledy.

Šungit čistí negativní náboj ostatních kamenů, navrací je k jejich přirozené vibraci. V zemědělství a na zahrádce šungit podporuje fotosyntézu a stimuluje vše živé, obnovuje půdní vrstvu mikroorganismů. Rostliny vykazují větší vitalitu, zářivější barvy, rostou rychleji, jsou odolnější vůči plísním a suchu.

ŠUNGIT ČERNÝ obsahuje cca 64 % organického uhlíku a používá se nejčastěji v hrubých úlomcích, jako granulát, nebo ve tvarech pyramidy, koule, krychle, různých přívěšků a destiček.

Levnější ale slabší s polovičním efektem je pak Šedivý šungit, obsahující polovinu uhlíku - 30 %.

ŠUNGIT ELITNÍ - STŘÍBRNÝ má polokovový stříbrný lesk, obsahuje 98 % organického uhlíku. Tvoří pouhé 1 % veškerého objeveného šungitu. Proto se obtížněji získává, za vyšší cenu, je v podobě úlomků, nejde brousit do tvarů, ale má dvojnásobný efekt a dosahu působení.


-----------------

Šungit je výborná věc, po mnohaletých zkušenostech osobních
jej doporučuji používat,
a z knihy Šungit - kámen života - čerpat další a další informace... :-)
-----------------

Šungit - Kámen života

20. února 2018 v 16:18 | Regina Martino |  Super KNIHY
Zpracováno z knihy ŠUNGIT - KÁMEN ŽIVOTA (Regina Martino)
- knihu velmi doporučuji, je výborná, obsahuje i studie lékařské na používání šungitu pro léčení atd.

Vypsal jsem nějaké body na téma Šungit a elektrosmog, zdraví a použití, spolu s vlastními zkušenostmi:

ŠUNGIT A ELEKTROSMOG

N.A.Kozyrev objevil otáčení elementárních částic vlivem chování pole spojeného spojeného s částicí v důsledku symetrické rotace v prostoru. Torzní spirálové pole má přímý vliv např. na tvar molekul a šroubovici DNA. V případě živých molekul je pravotočivé - život podporující, zatím co torzní pole umělých záření (WI-FI, DECT…) je levotočivé - s negativním vlivem na buňky a narušuje naši celkovou energetickou rovnováhu na všech úrovních (fyzické, energetické, emoční, psychické).

Šungit tak ochraňuje náš energetický systém před vlivem elektromagnetického záření - má schopnost transformovat elektromagnetické vlny (otáčí jim spin: levotočivé torzní pole mění šungit na pravotočivé). Šungit nenarušuje funkci zařízení, nemění měřitelnou velikost signálu, neruší pulsní vlny, jen mění jejich spin a tím výrazně transformuje jejich negativní škodlivé vlivy na naše zdraví.

Proto je znatelná úleva, pokud máme při volání kus šungitu u telefonu, nebo umístíme šungit na WI-FI router, k počítači. Šungit napravuje elektromagnetické vlny v biokompaktibilní záření. To potvrzují také četné studie A.I.Kalinina, M.J.Semkoviče a A.V.Jakovleva: Šungit slouží jako štít proti elektromagnetickému záření.

Proto přikládejme Šungit ke zdrojům záření a také blízko těla jako ochranný prostředek: K WI-FI routeru nebo základně bezdrát. telefonu alespoň 15 g leštěného černého nebo 10 g stříbrného šungitu, k mobilnímu telefonu alespoň destičku 1 x 2 cm, raději větší, zvláště k "chytrým" telefonům s dat. přenosy. Do elektrického rozvaděče v garsonce stačí pyramida 5 cm pro úpravu 50 Hz střídavého proudu.

Pro běžný menší rodinný dům bez el. vytápění stačí 7 cm pyramida, pro velký rod. dům s vytápěním 9 cm (varianty k rozvaděči). Vhodné jsou šungity i do základů, na zahradu, i v podobě orgonitů.

Do místnosti, ložnice, stačí pro manželské postele pyramida 6 cm - má rádius vlivu cca 3 m.

Do větší prostory 10 cm - dosah cca 5 m.

Efekt se zesílí přesným natočením pyramidy jednou stranou na sever. K bezdrátovému telefonu položená pyramida nebo koule způsobují také nárůst vitální energie o cca 20 %!


ŠUNGIT A ZDRAVÍ

Přírodní fullereny (uvolněné v šungitové vodě) normalizují buněčný metabolismus, zvyšují enzymatickou aktivitu, stimulují regenerační schopnost tkání, zvyšují odolnost buněk, mají protizánětlivé účinky, usnadňují přenos neurotransmiterů.

V těle je výrazně zvýšena stabilita biomolekul a účinky v onkologii. Ruští lékaři zjistili, že u pacientů, kteří pili šungitovou vodu, se jednotlivé hodnoty krevních testů vrátily do normálu během dvou týdnů po ozařování, zatím co u druhých pacientů to běžně trvá 3 - 4 měsíce.

Výzkumný tým prof. Andrijevského také potvrdil, že vodné roztoky přírodních fullerenů patří k nejúčinnějším antioxidantům, které dnes známe. Snižují koncentraci volných radikálů a přeměňují je na neškodné molekuly prostřednictvím neutralizace.

Výzkumný tým Dr. Niny Kolesnikové potvrdil výrazné léčivé účinky šungitu u následujících onemocnění: Vysoký krevní tlak, bolesti kloubů a nepohyblivost, artróza, osteoartritida a jiná degenerativní onemocnění kloubů, chronické nosní infekce, infekce dýchacího ústrojí, diabetes mellitus, diabetická angiopatie, patolog. změny zažívacího traktu, refluxní choroby jícnu, lupénka, a normalizuje stolici. Šungit podporuje přímým dotekem efekt masáže chodidel, reflexních plošek.

Studie Dr. Chardaceva a Ryseva (2002) potvrzují efekty: antibakteriální, antivirové, imunostimulační, protirakovinné, protizánětlivé, antioxidační, antihistaminové, ochrana před ionizujícím i neionizujícím zářením - radiací (Kuročenko, Subbotina a další, 2003).

Sanatorium v Petrozavodsku potvrzuje výrazný léčebný vliv při potížích oběhové soustavy, úlevu kardiakům, při léčbě osteochondrózy, radikulitidy a artrózy, nemocí dýchací soustavy, i akutní rýmy, bronchiální astma (a pomáhá rozšířit průdušky), respirační choroby, vymizení alergických kožních reakcí, kopřivky, zmírnění akné, normalizování arteriálního tlaku při vaskulárních chorobách, zvýšení rozsahu pohybu v kloubech, zmírnění otoků a bolestí spojených s onemocněním svalově - kosterní soustavy, hypertenze, zlepšení krevního obrazu, fungování centrální nervové soustavy.

Nošení šungitu u těla (stačí několik gramů na kůži) posílí naše biopole a trvale nás chrání před vnějšími vlivy "elektrosmogu" ale i psychosomatiky.

Zpočátku jej možná nenoste trvale - u zdravých lidí může způsobovat přebytek energie, vyzkoušejte. Šungit stimuluje imunitní systém a aktivuje léčebné procesy v našem těle.

Šungit nemá žádné negativní účinky.

ŠUNGIT A JEHO UMÍSTĚNÍ V DOMĚ

se doporučuje především tam, kde jsou zdroje škodlivého záření (wi-fi, počítač, rozvodná skříň, lampička) a tam, kde působí geopatogenní zóny (spolehlivě naměřené).

Pro vyvážení a harmonizaci jakéhokoliv rozkolísaného vlnového záření i křížení negativních zemských zón se hodí umístit šungitovou pyramidu velikosti alespoň 5 x 5 cm tam, kde nejvíce pobýváme, a určitě do ložnice, i kvůli eliminaci psychosomatických energií. S umístěním u postelí je potřeba být opatrnější zejména s tvarem "pyramida", protože ačkoli nás šungit chrání před vlivem škodlivého záření, tak nám může dodávat mnoho vitální energie a tím bránit v usínání. Vhodná je i šungitová koule, případně ve dvojici se selenitovou koulí. Šungit eliminuje záření levotočivých torzních polí a selenit navozuje hlubokou relaxaci a uvolnění čímž podporuje spánek.

Do hlavní místnosti, haly, obýváku, se hodí krásná velká šungitová pyramida nebo koule, aby celý prostor i přes zdi aktivovala a naplňovala oživující energií.

Nouzovou variantou "zdarma" je i pyramida slepená z papíru, kartonu A3.
Lepší pak je dřevěná varianta pyramidy, ptejte se mne.

Šungit ale navíc obnovuje spojení domu, místnosti, vás se zemí, které dům často postrádá, zvláště byty ve vyšších patrech než přízemí (i to bývá nad polozapuštěnými sklepy).

Obyvatelé tedy díky šungitu naváží lepší kontakt se zemí, budou ukotveni, jistější v životě i rozhodování. V blízkosti drátů vysokého napětí - pokud se jejím polím nemůžete vyhnout fyzicky, vzdálit postele od místa, kam až naměřené pole z drátů a kabelů sahá, doporučujeme použít šungitovou pyramidu o straně alespoň 8 cm.
V kanceláři, kde je více zdrojů "elektrosmogu", je třeba pyramida alespoň 7 cm.
Menší pyramidky mají ve více zatíženém prostředí kratší a menší efekt.

Je lepší, použít větší pyramidu, nebo dvě menší rozmístit vhodněji - na místo, kde člověk sedává a druhou na místo, kde je například wi-fi router. A pokud se po pracovišti s více wi-fi signály musíte pohybovat, je jistější, nosit přívěšek s elitním šungitem.

Šungit lze použít rovnou do základové desky domu, aspoň do rohů, nebo radši více kusů plošně, i v podobě levných nedekoračních orgonitů s úlomky šungitu uvnitř.

---------------

Knihu Šungit - Kámen života - určitě doporučuji si pořídit a využít přesnější rady, informace a hlavně pak samotný šungit v různých podobách, mám s ním celé roky skutečně výborné osobní zkušenosti a funguje skvěle, narozdíl od předražených "harmonizátorů" za plno tisíc, kde firmy slibují nereálnou a nesmyslnou 100 % eliminaci GPZ i elektrosmogu ale ve skutečnosti to pak nefunguje ani na 10 %... :-) Buďte opatrní a rozumní a zajímejte se z více zdrojů + selský rozum...

---------------

Šungit a biopole

20. února 2018 v 16:02 | elf |  Super KNIHY

Zpracováno z knihy ŠUNGIT - KÁMEN ŽIVOTA (Regina Martino)
- knihu velmi doporučuji, je výborná, obsahuje i studie lékařské na používání šungitu pro léčení atd.

Vypsal jsem nějaké body na téma Šungit a biopole spolu s vlastními zkušenostmi:

ŠUNGIT A NAŠE BIOPOLE

Každá živá bytost vyzařuje a je obklopena vitálním polem. Energetické tělo má síť meridiánů, čaker a obal, chránící celé fyzické tělo. Vitální pole se běžně rozprostírá okolo fyzického těla do vzdálenosti 150 až 250 cm. Je tvořeno stojatými vlnami a reaguje okamžitě na změny v okolí tak, že se zesílí, nebo oslabí.

Pokud je u osoby přítomen trvalejší rušivý vliv, zůstane vitální pole stažené, což pak vede k fyziologickým problémům. Patří sem geologické vlivy země, elektromagnetická záření, vzduch, naše myšlenky, emoce, materiály a barvy oblečení, vliv vyzařování okolních lidí atd. Nejvíce narušují naše celkové vitální pole levotočivá torzní pole, vytvářena umělými a syntetickými věcmi, plasty, potravinovými doplňky, umělým elektromagnetickým zářením, hlavně pulsní vlny mobilních telefonů a WI-FI.

Tu je nutné vypínat alespoň na noc určitě! Netvoří se melatonin a WI-FI záření oslabuje naše biopole běžně o 25 % i více, dle intenzity vyzařování - vzdálenosti routeru ale i notebooku od těla. Jídlo ohřáté v mikrovlnné troubě po požití oslabí člověku vitální pole o 40 až 60 %. Mikrovlnku tedy raději pryč z domu. Práce s notebookem oslabuje vitální pole o 30 %.

Přiložený šungit naopak přidá 10 % nad stav předtím. Pokud máme šungit v kapse, nebo přívěšek, při práci u počítače, vitální pole klesne jen o 5 %. Při hovoru mobilním telefonem u hlavy bez šungitu klesne biopole běžně o 40 %.

S šungitem na mobilu prakticky zůstává naše biopole bez poklesu. Vlivem umělého elektromagnetického pole již o hodnotě 7 V/m dochází k vychýlení všech čaker doleva (působením levotočivých umělých torzních polí), obzvláště dolních tří čaker, což nás odpojuje od zdroje zemské energie.

Po přiložení větší šungitové pyramidy blízko k tělu dochází již během krátké chvíle ke srovnání hladin všech čaker!

Pravý šungit z přírodních fullerenů způsobuje příliv životní energie a zesiluje bioenergetické pole člověka o 100 %, především při nošení v blízkosti těla, ideálně na kůži - náramek, přívěšek. Šungit rezonuje s frekvencí červené barvy první čakry, a černé barvy, jež se jemnohmotně pojí s frekvencí hustoty Země, a s jemnohmotnou frekvencí magenty, čakry 30 cm nad naší hlavou.

Šungitem je tedy aktivována linie důležitého základního proudění energií živým organismem a vyživování jeho biopole a je podporována přirozená tendence organismu - samouzdravování se.

Biopole je těžko měřitelné přístroji - je velmi slabé. Některé přístroje však dochází zachytit interakci tohoto záření s hmotou, např. Kirlianova fotografie, bioelektrografie GDV, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie.

I po krátké meditaci se šungitem se všechny čakry zřetelně sladí do souladu s vitálním polem. To je výrazně zesíleno, zvláště při použití Elitního šungitu s mnohem více fullereny. Šungit už po 5 minutách otevírá a zvětšuje první čakru a slaďuje nás s naším středem.

Dochází také k ukotvování, zakořeňování, uzemňování, stabilizaci. Šungit nám pomáhá obnovit přirozený kontakt se Zemí a znovu nás spojuje s energií života a aktivuje náš energetický oběh. Tím nás chrání i před negativními lidskými emocemi a kombinace šungitu s turmalínem nebo Bílou šalvějí před oslabujícími vlivy nízkého astrálu a entitami.

-------------------
Šungit je skvělý pomocník, velmi jej doporučuji pro ochranu i posílení vlastního biopole :-)


Očkování proti chřipce je největší podvod

20. února 2018 v 15:15 | Donald Trump |  Epidemie a očkování

Trump varuje: očkovanie proti chrípke je najväčší "podvod" v dejinách medicíny


Publikované: 05/02/2018 Aktualizované: 05/02/2018 autor:
Trump varuje: očkovanie proti chrípke je najväčší „podvod“ v dejinách medicíny

Podľa prezidenta Trumpa je očkovanie proti chrípke najväčším podvodom v dejinách medicíny, vytvoreným farmaceutickým priemyslom v snahe zarobiť na zraniteľných ľuďoch a spraviť ich chorými.

V rozhovore s Opie a Anthonym v rádiu Sirius XM Trump skritizoval očkovanie proti chrípke ako "totálne neúčinné" a vyhlásil, že sám sa očkovať nikdy nedal.Čo konkrétne uviedol Donald Trump


Trump sa vyjadril k vakcínam nasledovne:

"Ja som sa očkovať nikdy nedal. A preto som zatiaľ nikdy nemal chrípku.

Nepáči sa mi predstava, že vám do tela vstreknú niečo zlé. A to je v podstate to, čo robia. A hlavne toto (najnovšia vakcína proti chrípke) nie je veľmi účinné už od začiatku.

Mám priateľov, ktorí sa svedomito nechávajú očkovať, a potom dostanú chrípku.

Viete, pomáha mi to v premýšľaní. Videl som veľa správ, že posledné očkovanie proti chrípke je prakticky úplne neúčinné."


Prezident Trump má pravdu aspoň sčasti - očkovanie proti chrípke je plné "zlých vecí", vrátane formaldehydu a ortuti - dvoch silných neurotoxínov

(A čo sa týka toho, že sa nikdy nedal očkovať… nuž, nikdy neklamal ani o ničom inom, však?).