A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Život v přeludu - Systém nás ovládá

22. března 2018 v 16:40 | David Icke |  Super KNIHY

Život v přeludu - David Icke


Originál vydán 2016, v češtině vydal Jiří Maria Mašek


Tuto knihu velice každému doporučuji, protože odkrývá dosti klíčové informace o našem světě, životě a mnoha podrobnostech i důkazech, že žijeme ve velmi sofistikované iluzi. Proč a kdo se nás v této obrovské iluzi snaží udržet, podmanit i programovat od mala? Nejlépe se vše dozvíte v této knize.

Abych vás ještě více nalákal, přináším pár myšlenek z ní:


Systém nás ovládá


…Ukazuje se, že pravda je opak toho, co je nám předkládáno.

…Systém je konstrukt vytvořený za účelem oklamání a ovládnutí lidstva skrytou silou.

…Lidstvo žije v tak obrovské Lži, že je již považována za univerzální pravdu, obecně platnou a uznávanou. Systematicky je podporována a prosazována. Lidé neznají skutečnou realitu, kterou zažívají, protože skrytá síla nechce, aby ji znali.

…Zjistil jsem, že celá lidská společnost je podvrh, že to je "počítačová" simulovaná realita, které lidé věří, jako by byla skutečná a náš svět je jedno veliké vibrační vězení a to vše byl záměr. Lidé jsou vězni, kteří se domnívají, že jsou svobodní.

…Pro udržení masového ovládání lidstva je zásadní víra v přelud - vaše falešné Já. Myslíte si, že víte, kdo jste, ale ve skutečnosti to nejste vy. Je to "Já", na které věříte, protože vás globální vězeňský stát od mala naprogramoval a zmanipuloval tak, abyste věřili, že právě to jste vy. Teprve až se začnete z tohoto přeludu probouzet, pochopíte, že Země je vězení. Všechno je to o našem vnímání. Orwell napsal: "Horizont jejich mysli vyplňoval fotbal, pivo a hazard. Nebylo těžké je udržovat pod kontrolou." Lidstvo se utápí ve zmatku a chaosu, protože nechápe samotnou povahu světa. Neví, že si tvoří samo vlastní realitu, ať se mu to líbí nebo ne. Naše podvědomí komunikuje prostřednictvím symbolů a systém se nám snaží programovat vnímání prostřednictvím symbolů. Zmanipulované vnímání sebe sama a reality je programem, který rozhoduje o tom, co si lidé budou myslet, cítit, dělat, nedělat, co podporovat a co odmítat…

…Děti vstupují do této reality s potenciálem vyjádřit rozšířené vědomí Nekonečného Já. Jenomže rodiče, již naprogramovaní, se okamžitě pouští do práce a způsobu výchovy, aby (nevědomky) nakopírovali své vlastní přeludové vnímání do svých dětí a většinou si myslí, že dělají dobrou věc.

…Vaše vědomosti jsou pouze něčím, čemu věříte, že je to pravda, a o čem vám druzí řekli, že je to pravda. Systém rozhoduje a diktuje, co je pravda a co ne, co se smí učit ve "vzdělávacích" institucích a co má být potlačeno a ignorováno.

…Spontánní, svobodně smýšlející jedinci jsou pro Systém nebezpeční, neboť ten potřebuje ovečky bez přemýšlení a pochybností. Platón řekl: "Ty, kteří dokáží vidět za stíny a lži své vlastní kultury, ostatní nikdy nepochopí. A v žádném případě jim nebudou věřit." A budou je považovat za blázny.

…Dnešní školy: Pojďte děti, řekneme vám, co si máte myslet… Systém jim diktuje ("učí je"), co si mají myslet - absolutně o všem! Vzdělávání zde není k rozvíjení svobodné uvažování, ale aby pěstovalo přikyvující poslušné otroky tělem i duší. Rockefeller, zakladatel Výboru pro obecné vzdělání, řekl v roce 1903: "Nechci národ myslitelů. Chci národ dělníků." Tedy otroků. Einstein řekl: "Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole."

Za úspěšné jste považování pouze tehdy, když uspějete u zkoušek, tedy potvrdíte svůj stupeň naprogramování. Systém využívá jak pocity viny, tak i touhu po přijetí. Setkal jsem se s velmi bohatými a zároveň nešťastnými lidmi, kteří tráví většinu času v nejmenší místnosti svého obrovského sídla. Veliké sídlo je vnějším projevem jejich image "úspěšné osoby", který maskuje jejich nejistotu.

…Systém diktuje: Musíš se učit, musíš udělat zkoušku, musíš pracovat, měl bys mít děti, dům, musíš platit hypotéku, a vyplňuje náš krátký život neustálým programováním vnímání.

…Pozoruji spousty lidí a tak vím, že když usilovali o dosažení životních met, titulů, nebo majetku, že jim to jen zřídka a na chvíli přineslo to opojné blaho a pocit štěstí, který od toho toužebně očekávali. Dorazí do cíle a cítí se v podstatě pořád stejně! A pak jsou ti, kteří drží hubu a krok, tvrdě pracují, dělají, co jim nakáže šéf, a Systém se o ně postará. Tedy do té doby, než zjistí, že na Východě může lidi vykořisťovat ještě výhodněji.

…V hudbě není smyslem skladby její konec. Ale systém školství vzbuzuje úplně jiný dojem.

…Neexistuje nirvána, jenom její iluze. Prázdnota, kterou lidé cítí navzdory penězům, postavení, výstavní manželce a takzvanému úspěchu, pramení z toho, že od svého zrození žijí ve Lži. Cítí se uvnitř prázdní, protože ztratili kontakt se svým nitrem - s nádherou své Nekonečnosti, kterou Systém od počátku hodlal utišit. Toto spojení si za peníze nekoupíte ať jste bohatí, jak chcete. A hlavně to není potřeba - jednak je to zadarmo a jednak jste to přece dávno Vy, stačí se "probudit". Systém pouze zařídil, že jste to zapomněli. Měli jste tančit, hrát během skladby, ale díky Systému jste tento smysl propásli - jde mu o to, aby nám ten smysl unikl, takový je plán. Nabízet cukr, iluzi lepší budoucnosti pod taktovkou biče a odevzdávání své nejcennější energie a pozornosti, aby vám unikala přítomnost - ta jediná skutečnost.

…Z filmu Matrix: "Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a rozhlédneš se kolem sebe, co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, tesaře. Snažíme se zachránit mysl právě těchto lidí… Musíš pochopit, že většina těch lidí jsou součástí systému a není na odpojení připravena. A mnozí jsou na systému tak beznadějně závislí, že jej budou bránit, i za něj bojovat!"

…Systém nechce, abyste věděli, ale abyste sloužili jeho zájmům. Nejlépe tak, že budete vnímat "fyzickou" realitu pěti smyslů jako ten "skutečný svět" a Nekonečnou realitu jako výplod pomýlené představivosti, i když ve skutečnosti je to právě naopak.

Darwin byl posedlý tím, že smrtí všechno končí a radil: "Nedělejte si iluze, že až zemřete, tak se znovu narodíte. Nenarodíte." Systém chce, abyste měli strach ze smrti, i pocit marnosti života. Nebo druhá využitelná varianta - věřit, že abyste se dostali do nebe, musíte se zavděčit svému bohu (což je zase jen jiná podoba Systému)..........alespoň pár myšlenek, přičemž autor je v knize jednotlivě dokazuje a rozšiřuje, velice doporučuji tuto knihu mít a důkladně prostudovat a podtrhat a tyto myšlenky sdílet aby se spící lidstvo rychleji probouzelo do Vědomí...
-------------------
 


Aktuální články

Reklama