A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Život v přeludu - Tajné vědomosti o pokřivení reality

30. května 2018 v 14:48 | David Icke |  Super KNIHY

Kniha Davida Ickeho - Život v přeludu je vynikajícím zdrojem informací tomu, kdo chce více než nahlédnout "za oponu tohoto světa"... Nedá mi to, abych sem nepřidal ještě pár ukázek....

Tentokrát nahlédněme na církvemi utajovanou oblast tajných vědomostí, kdo za naší realitou nebo spíše jejím ovládáním, stojí, a kdo jí manipuluje... přičemž........ jestliže někdo určité ví.. a zatajuje a likviduje a nechce uvést na pravou míru, podílí se na velkém pokřivení tohoto světa a lidské společnosti... no, posuďte sami:


Gnostika - tajné vědomosti. Gnostik - "poučený". Byli pronásledováni vytrvale, násilně a bez milosti římskokatolickou církví, kterou porodil Systém a která v nich viděla potencionálně smrtelné nebezpečí pro svá iluzorní dogmata. Známý je např. strašný útok na gnostické Katary v Languedoc na jihu Francie s obléháním hradu Montsegur roku 1244. Další barbarský útok - vypálení královské knihovny v Alexandrii v Egyptě, inspirované gnozí. Knihovna obsahovala půl milionu svitků a dokumentů o historii a nahromaděné vědění starověkého světa, které chtěla římská církev před lidstvem utajit. Její obsah by totiž vyvrátil absurdní křesťanský příběh, násilně prosazovaný a šířený církevní hierarchií a jejími naprogramovanými poskoky. A co tehdy neskončilo v plamenech, bylo nejspíše uschováno ve sklepeních Vatikánu a je tam uchováno dodnes.

Gnostici se svojí otevřenou myslí usilovně snažili dosáhnout poznání, hlubší uvědomění jiných realit a jejich vědění dokáže dohlédnout až za program Systému. Jejich rozšířené vědomí se dokázalo napojit na vhled a vědění, na které naše fantomové Já nedosáhne, protože je Systémem zakleto do ignorantského nevědomého transu. Vědění je nebezpečné pro každou tyranii, která přežívá díky potlačeným vědomostem, proto se Římská církev pojistila, aby z gnostického poznání zůstalo jen pramálo.

Archonti - v překladu vládci, síla za matrixovou simulací, kterou zažíváme jako Vesmír a Systém ovládání a zotročení lidstva.

Gnostické texty říkají, že Archonti dokáží ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat vnímání. Vysvětlují, jak Archonti zůstávají skryti v jiném frekvenčním pásmu a jsou schopni manipulovat iluze a vštěpovat názory a tak převrací realitu (od toho dnešní "převrácená" společnost).

V naší verzi "času" manipulovali Archonti s lidstvem v dobách gnostiků a po aeony dříve, stejně, jako to dělají dnes. Získávají tak čím dál větší kontrolu centrální globální moci a rozhodovacích pravomocí.

Žijeme ve společnosti politického a bankovního systému v obrovské míře parazitismu. Systém se živí kreativitou a prácí lidí skrze útlak, daně, a úroky z úvěrů. Archonti specificky vybudovali finanční systém a Systém obecně, aby parazitovali na lidské energii a kreativní tvořivosti. Různé kultury používají různé názvy pro stejné destruktivní síly v pozadí manipulace s lidstvem. Jsou to entity, které převrací a pokřivují, je to jako virus tohoto Matrixu. To, co gnostici nazývali Demiurgem, je obdobou počítačového viru - sebe si vědomý virus, který se dokáže replikovat (Archonti).

Agent Smith ve filmu Matrix vypadá jako člověk, ale je to jen počítačový program a prodloužená ruka strojů (umělé inteligence), která stojí za simulovanou realitou. Ve filmu používají stroje lidské bytosti jako zdroj energie a virus Demiurga / Archontů dělá totéž. Počítačový virus získává svoji sílu z počítače. Tento koncept vyjadřuje ve filmu Matrix Morfeus, když ukazuje baterii a říká, že "Matrix je počítačem stvořený iluzorní svět. Slouží k tomu, aby nás mohli ovládat a aby se lidské bytosti proměnily v tohle". Archontům však nevyhovuje jakákoli lidská energie. Musí být ve frekvenčním pásmu viru, jinak by ji nemohl absorbovat. A energie, která s archontským virem ladí, to je nízkovibrační emoce založená na strachu a jeho podkategoriích jako je úzkost, stres, nenávist, vztek, pomsta, spor, deprese, soupeření. Smrt a utrpení jsou pak dalším zdrojem energie pro archontský virus a stejně tak sexuální energie bez láskyplného spojení.

Je příznačné, že anglický výraz pro "zlo" - evil, je ve skutečnosti pozpátku, tedy obráceně napsané slovo označující "žít" - live. Deiurg / Archonti jsou posedlí smrtí. Všechny války, masové vraždy a úmrtí při hladomorech a epidemiích, kterým by se dalo zabránit, jsou pak dílem globálního archontského Kultu smrti. Ten řídí lidskou společnost a živí se energií, kterou sám vytváří manipulací lidstva.

Gnostici říkají, že Demiurg a Archonti jsou chyba v systému a že nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj.

V Nekonečné realitě převažuje rovnováha, kterou zažíváme jako lásku v nejhlubším slova smyslu, harmonii, radost, laskavost a soucit. V lidské společnosti se stále hojně vyskytuje, navzdory všemu. "Láska" a harmonie jsou základním stavem Nekonečné Věčnosti a vrátí se, až Archonský virus uvolní místo Nekonečnému Vědomí a nastane konec válek, vykořisťování, ovlivňování, plánovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu.


Poznávejte širší souvislosti, naciťujte srdcem hlubší pravdy, rozšiřujte své Vědomí, i pomocí knihy Davida Ickeho - Život v přeludu. Velice doporučuji si ji prostudovat Usmívající se

-----------------------------
 


Aktuální články

Reklama