close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Červen 2018

Molekulární vodík

24. června 2018 v 9:59 | MUDr. Zornitza Petrova Markantová |  Tajemství vody

Molekulární vodík - zdraví, krása, dlouhověkost


Proč stárneme? Proč jsme nemocní? Jeden z důvodů je tzv. oxidační stres. Hlavním zdrojem oxidačního stresu jsou mitochondrie. Co se pod tímto podivným názvem skrývá?


Wikipedie k tomu říká: Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině (vč. lidských) buněk. Dosahuje obvykle rozměrů řádově několika mikrometrů. V buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale třeba i sto tisíc. Obvykle se považují za struktury klobásového tvaru, nicméně v řadě případů tvoří spíše bohatě se větvící síť vláken po celé buňce. Funkce mitochondrií se do jisté míry dá přirovnat k buněčné elektrárně, jelikož v nich díky procesům buněčného dýchání vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP) používaný jako "palivo" pro průběh jiných reakcí v celé buňce.


Poruchy jejich funkce můžou mít za následek různá mitochondriální onemocnění, obvykle související s neschopností správně provádět metabolické mitochondriální pochody. Některé vlastnosti mitochondrií je činí z evolučního hlediska unikátními. V mnohých ohledech totiž připomínají bakterie. Dnes je známo že se ve skutečnosti před asi dvěmi miliardami let opravdu vyvinuly z bakteriálních předků. Přesný scénář však není ve skutečnosti znám. Uvnitř mitochondrii se nachází stále zachovalé mitochondriální DNK, které se v mnohém podobá bakteriální. (kráceno)


Agresivní kyslík

Jinak řečeno, žijeme díky symbióze s drobnými tvory disponujícími vlastní DNK. Bez nich je náš život nemyslitelný. A jako každý živý tvor, i ony přijímají potravu a vylučují, v tomto případě ATP - nezbytného paliva pro naše buňky. Jako každá výroba ovšem, i tato má svůj odpad. V tomto případě jde o agresivní formy kyslíku, jejichž hromadění způsobuje zmíněný oxidační stres. Přirozenému "odbourávání" agresivních forem kyslíku brání příčiny vyvolané současným způsobem života. V neposlední řádě stravou, která téměř z poloviny pochází ze zkumavek potravinářských chemiků.

Nebudeme se tím zde zabývat do hloubky, jde o značně složité biologickoelektrochemické procesy, jejich výčet a rozbor by mnohé odradily od dalšího čtení. A to, jak uvidíme, by byla škoda.


Oxidační stres a molekulární vodík

Pro nás je důležité jedno: už dlouho víme, že akutní oxidační stres způsobuje vážné poškození tkáně a stane-li se chronickým, je jednou z příčin mnoha častých onemocnění, rakoviny a zrychleného procesu stárnutí. Ve vývoji účinných antioxidantů nevykazující vedlejší účinky bylo přes všechny snahy farmaceutů a "výživářů" dosaženo jen sporných výsledků. V roce 2007 se objevila jedna nadějná zpráva: Japonští výzkumníci zjistili, že velký potenciál jako účinný antioxidant má molekulární vodík (Oschawa et al, Nat.Med. (2007)668-694). Podívejme se na následné pokroky ve výzkumu léčebného a preventivního užití vodíku. Poté, co byl publikován původní článek v Nature Medicine, se v předních biomedicínských žurnálech vyrojily zprávy o pozitivních účincích molekulárního vodíku při léčbě více něž 60 onemocnění hlavně z řad civilizačních chorob, a fyziologických stavů ověřených klinickými testy. Na základě těchto souhrnných poznatků lze prospěšné biologické účinky vodíku považovat za prokázané.


Užívání molekulárního vodíku

K dispozici je několik způsobů, jak molekulární vodík užívat: vdechováním, pitím vodíkem sycené vody, koupelemi ve vodě obohacené vodíkem, pevné lékové formy, injekcemi, infuzemi, očními kapkami s fyziologickým roztokem obohaceným vodíkem, ale i povzbuzením produkce střevního vodíku bakteriemi.


Vodík má pro terapeutické a preventivní aplikace mnoho výhod. Vykazuje nejen účinnost proti oxidačnímu stresu, ale i rozličné protizánětlivé a protialergické efekty. Klinické pokusy ukazují, že užívání vodíku mimo jiné zlepšuje patologie mitochondriálních poruch. Vodík se tedy ukazuje jako biologicky prospěšný prostředek, využitelný k preventivním a léčebným aplikacím. Výzkumníkům dosud unikají molekulární mechanismy, na kterých spočívají významné účinky při použití už jen malého množství vodíku. A přesto je zjevné, že vodík je potenciální nový antioxidant pro současné léčebné upotřebení.


Vodu lze pod atmosférickým tlakem nasytit molekulárním vodíkem až na 1.6 ppm. Kvůli svým fyzikálním vlastnostem rychle uniká stěnami plastových a skleněných nádob, lze jej ale udržet v hliníkových. Kvůli zmíněným fyzikálním vlastnostem má vodík úžasnou schopnost distribuce v tkáních, proniká všemi biologickými membránami a na rozdíl od jiných antioxidantů difunduje i do cytosolu. Jeho užití nevykazuje žádné vedlejší účinky.


Hlavním faktorem oxidačního stresu je dýchací řetězec mitochondrií, ale navzdory klinicky významných oxidačních škod zde organické antioxidanty mají jen omezený terapeutický vliv. Skutečnost, že H2 efektivně prostupuje až do jádra a mitochondrií, poukazuje na preventivní účinky proti onemocnění spojené se životním stylem i s procesem stárnutí. Další výhoda molekulárního vodíku spočívá v tom, že snadno prochází mozkovou krevní bariérou, kam většina antioxidačních sloučenin nemůže.

Jelikož inhalovaný vodíkový plyn působí rychleji, může se hodit jako ochrana před akutním oxidačním stresem, ovšem v rámci běžné konzumace vodíku, je poněkud nepraktický.


Orální podávání molekulárního vodíku

Zde může být prospěšnější orální cesta přijímání molekulárního vodíku. Když dostaly vodu nasycenou vodíkem krysy, byla v jejich krvi záhy zjištěna jeho přítomnost v hodnotě několika mikromolů. Také kontrola přítomnosti vodíku v játrech, monitorovaná po orálním podání vody nasycené vodíkem, jehlovým detektorem, prokázala už po krátké prodlevě přítomnost vodíku, což vysvětluje, proč konzumace malého množství vodíku, může efektivně zlepšit stav u různých typů onemocnění. Pro kontrolované laboratorní podmínky se nejčastěji užívá vodík rozpouštěný ve fyziologickém roztoku, který je poté podáván injekcí anebo infuzí. Injekce takového roztoku do peritoneální dutiny zvířat, ukázaly efektivní neuro-protektivní efekt u hypoxycko-ischemickém postižení novorozenců. Fyziologický roztok s vodíkem byl použit také u myší s vyvolanou Alzheimerovou chorobou. Použití molekulárního vodíku snížilo hladiny zánětlivých parametrů oxidačního stresu a předešlo se poruchám paměti a motorickým dysfunkcím. Pokud se vyvine způsob efektivní výroby očních kapek, pak vznikne pole pro topické využití u šedého zákalu. Experimenty prokázaly regenerace rohovky až o 70 %.


Praktické využití vodíku

V dnešní době jsou již vyvinuté přípravky pro kontrolované použití u lidí. Podle dostupných informací je na trhu k dispozici už pátá generace takových produktů, které se do Evropy dováží z Kanady a Srbska. Jde o produkty jak pro vnitřní, tak i pro vnější použití, po rozpuštění ve vodě. Díky tomu jsou příznivé účinky molekulárního vodíku dostupné každému, a to i pod lékařským dozorem. Jako celosvětově unikátní se v této chvíli v České republice spouští projekt vodíkové lázně. Což otevírá nové možnosti široké veřejnosti vyzkoušet si různé vodíkové procedury. Vodíková voda je známá po celá staletí, je příčinou zázraků uzdravení v Lurdech a dalších posvátných míst. Koupele a namáčení končetin ve vodíkové vodě stejně jako celotělové zábaly s molekulárním vodíkem působí příznivě na širokou škálu kožních onemocnění jako jsou lupenka, ekzémy, zánětlivá onemocnění kůže a napomáhá zahlazení jizev.


Vodík hydratuje a omlazuje pokožku. Celkově vodíková lázeň osvěžuje, spolu s popíjením vodíkové vody zvyšuje energii a pomáhá bojovat proti civilizačním chorobám způsobených každodenním vysokým stresem. Masáž s molekulárním vodíkem je velmi vhodná zejména pro lidi s každodenní námahou pohybového aparátu, kdy vmasírovaný molekulární vodík snižuje zánětlivé procesy ve svalech a kloubech, zlepší prokrvení a cirkulaci krve, nastartuje očistné procesy metabolizmu a odplavuje nahromaděné odpadní látky. Následné procedury (masáže, cvičení apod.) jsou pak mnohem efektivnější, zesílený účinek mají pleťové masky, kdy molekulární vodík vrací zpět čas vepsaný do obličeje. Vodíkové masky hydratují a regenerují pleť, vyhlazují vrásky, pomáhají s hojením drobných jizev a odstraní drobné zánětlivé projevy.


Molekulární vodík působí příznivě při ochraně a regeneraci DNA, a tím opravdu omlazuje pokožku. ...zkráceno Usmívající se

MUDr. Zornitza Petrova Markantová

----------------

Elektrostres a kortizol

24. června 2018 v 9:48 | elf |  Elektrosmog


Jak vzniká a co způsobuje elektro-stres?
Jak úzce souvisí s hladinou kortizolu?
Naše těla se vyvíjela miliony let v reakci na některé předvídatelné podněty, působící náhlý stres. Od věků tak disponujeme systémem "útěk nebo útok", který nám pomáhal zůstávat naživu v nouzi, nebo při překvapení silnějšími predátory v přírodě. Náš systém se vyvinul tak, aby nám pomáhal dostat se ze životně nebezpečných situací: Optimalizoval metabolismus, aby se dokázal rychle uvést do krizového nastavení.

Když jsme v nebezpečí, hladina kortizolu a (nebo) adrenalinu narůstá, čímž se odkloní průtok krve do velkých svalů, které nám pomohou bojovat s predátorem, nebo utéci. Tyto stresové hormony řídí v těle několik soustav. Kolísání jejich hladin ovlivňuje celý organismus a řídí přes nervový systém reakce "útok nebo útěk". Pomáhá rychle a přednostně dodat energii tam, kde ji v krizové situaci potřebujeme.
Tělo je uzpůsobeno, aby v dobách nebezpečí elegantně přitáhlo průtok krve z vnitřních orgánů, imunitního systému a částí mozku, jež jsou spojeny s poznávacími schopnostmi a nasměrovalo tuto krev do čtyřhlavých svalů stehenních, abychom v ohrožení mohli utíkat jako diví. To je vynikající systém, když dojde k nejhoršímu. Ale co když je náš organismus ve stresu trvale?

Dnešní složitá doba nám většinou ve skutečnosti neulehčuje život ani přes všechny vymoženosti a pomůcky. Všemožné stresy spolu s psychickou únavou se násobí stresem vyvolávaným umělým zářením elektromagnetických polí, ve světě již delší dobu sledovaným "elektro-stresem". Bezpočet různých datových signálů nás dnes v nepřirozené míře obklopuje a atakuje náš organismus velmi agresivním způsobem, především v podobě WI-FI pulzního záření - celé noci i dny.

Psychický a technický stres
Nejhoršími vlivy se přitom většinou obklopujeme sami a dokonce dobrovolně, protože ty nejsilnější signály nepochází zdaleka od sousedů, ale z našich WI-FI a telefonů přímo doma v blízkosti těla. Problém je v charakteru těchto datových signálů. Jejich ostré pulzní náběhy a pády v podobě nul a jedniček nevybíravě atakují naše receptory, buňky a související systémy i miliardkrát za vteřinu. Celou noc a každý den! Tento charakter lze přirovnat k příklepové vrtačce, nebo rovnou sbíječce a bouracímu kladivu. Jde o takovou razanci, že naruší a rozbíjí jinak velmi pevné a odolné konstrukce. U WI-FI ještě navíc každých pár minut vyskočí uzounký datový paket, kterým router jakoby zakřičí "Připojte se okolní zařízení, jsem tu, síť xy." a tento výkřik lze spatřit na analyzátoru jako ostrou jehlu, která výkonově předčí další minuty "poklidu" i mnoha-set-krát! Skutečně jako ostrá jehla, která každou chvíli popichuje celou noc naše receptory a tím blokuje tvorbu melatoninu. Vraťme se však ke kortizolu a stresovému systému.

Dlouhodobou zátěží vzniká chronický stres, kdy je trvale vyplavován kortizol a nadledvinky již "melou na prázdno". Začíná stoupat krevní tlak, přičemž velmi klesá elán a životní energie. Jsme trvale unavení, i po ránu. Dlouhodobá sekrece kortizolu způsobuje při chronickém stresu významné fyziologické změny. Tělo neustále omezuje průtok krve do životně důležitých orgánů a důsledkem je, že se velice oslabuje také imunitní systém. Přísun energie do imunitního systému je omezován. Tělo, které je v neustálém stresu (ať již psychicky, nebo neustálými ataky umělých elektromagnetických polí), je jako země ve válce a všechny prostředky se posílají na frontové linie, a tak zůstáváme trvale napjatí a v nerovnováze.

Chronický stres je zabiják
Většina lidí v našem moderním světě trpí důsledky zhoršené imunity. Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) považují stres za příčinu 90 % chronických nemocí. Jakmile pak systém člověka zeslábne, přebírá nad ním vládu ošklivá chronická nemoc. Problém je, že denně děláme věci, které odčerpávají zásoby energie z imunitního systému. K tomu se ještě dlouhodobě vystavujeme agresivnímu záření WI-FI, datových signálů z mobilních telefonů atd. Tělo postupně přestává být schopno udržet rovnováhu. Jeho homeostáza (systém pro rovnováhu ke zdraví) pomalu kolabuje a přichází vážnější nemoci.

Oslabování trávící soustavy a vnitřních orgánů
Když tělo dostane signál, že se blíží tygr, odčerpá krev z našich vnitřních orgánů a nasměruje ji do svalů, abychom přežili. Kombinace psychického stresu se širší směsí agresivních technických signálů je jako trvale řvoucí lev. Orgány tím ale dostávají ránu. Průtok krve se zmenšuje, tím se omezí přísun energie a živin do životně důležitých orgánů. Když se například pravidelně odčerpá energie z trávícího traktu, začneme pozorovat zhoršené vstřebávání (žaludek stávkuje), nedostatek živin (doháníme kávou s cukrem, způsobující další stres a nerovnováhu cukru). Dochází k zácpě nebo řídké stolici, bolení žaludku, nadýmání a nakonec k "syndromu" zvýšené propustnosti střev.

Kortizol jako kreditní karta
Když hladina kortizolu stoupá, dochází v těle k vážným změnám s obrovským dopadem na krevní cukr. Když se množství krevního cukru zpočátku zvyšuje, vycítí to slinivka břišní a uvolní inzulin, aby tento cukr popadnul a dopravil do buněk. V okamžiku náhlého ohrožení je to vše žádoucí mechanismus k přežití. Ale pokud strávíme na velmi rozkolísané kortizolové houpačce celé roky, prudký vzestup inzulinu je často větší než uvolněný cukr (energie). To způsobí, že jsme hladoví a chceme další cukr nebo sacharidy, abychom to vyrovnali. Navenek se to projevuje náladovostí, podrážděností, bolestmi hlavy a celkovou únavou. Často saháme po kávě, aby nás vytáhla z otupění způsobeného nedostatkem energie. Často u lidí dochází k tak velkým výkyvům, že v úterý si již zcela vyčerpaní přejí víkend. Jakmile klesne naše energie na úroveň, kdy už tělo nemůže, začínají se obětovat naše systémy a my končíme u doktorů kteří nás zasypou jedovatými pilulkami.

Chaos v endokrinním systému versus erekce a hubnutí
Mnoho mužů potají připouští, že nemohou dosáhnout erekce. Důvodem často bývá kortizol. Lidé mívají zcela vyčerpané nadledvinky v důsledku chronicky zvýšeného stresu, což pak působí na jejich testosteron, estrogen, DHEA a několik dalších hormonů. Když jsou hormony v oslabení a nedostatku, přibíráme na váze a unaveně se vlečeme životem. Přeneseně lze říci, že za přibírání na váze velice může dlouhodobý elektro-stres a psychický stres. Jedna klientka mi vyprávěla, jak se s kolegyněmi zbavily WI-FI a překvapivě začaly hubnout. Tehdy jsem se usmál, že je chválím, že se tím podpoří i jejich celkové zdraví a pohoda. Jejich hubnutí zrušením WI-FI, jsem však spíše považoval potichu za placebo. Nyní ale materiály, ze kterých jsem sestavil pro vás tento článek, tuto záležitost potvrzují vlastně také.

Zasažení mozku
Nejhorší, co se stává při chronickém stresu, je přerušení toku krve do prefrontálního kortexu. To je část mozku, která nám pomáhá při abstraktním myšlení, řešení problémů, morálním a sociálním uvažování. Tato část mozku nám také pomáhá regulovat afekty. Chronické omezení přesouvání energie při trvalém mozkovém nastavení "útok nebo útěk" nás trvale udržuje ve stavu okamžité reakce, nedůvěřivé, méně empatické a neschopné činit dlouhodobá promyšlená rozhodnutí. Většina lidí dnes žije v módu přežití, proto dělají nepromyšleně další věci, které jim škodí. Impulzivní a neopatrné jednání spolu s neschopností více se soustředit, přímo souvisí s prefrontálním kortexem - částí mozku, která nám pomáhá potlačovat impulzy škodící našim tělům.

Elektro-stres, kortizol a děti
Opakovaně vysoká hladina kortizolu má řadu důsledků. Problém počít vůbec, pak vystřídají problémy s vývojem a velmi oslabenou imunitou (nezapomínejme na přehnané dávky očkování a jedovaté jídlo a další vlivy dnešní společnosti). Dnes mnoho dětí trápí vleklé ekzémy již ve čtyřech letech, což poukazuje na začarovaný kruh silného elektro-stresu, stresu rodičů, výkyvy kortizolu a oslabování až rozbití imunity. Vysoká hladina kortizolu omezuje správnou distribuci růstového hormonu a děti pomaleji rostou a bývají menší. Amygdala - významná část limbického systému, je často u těchto dětí zvětšená a hyperaktivní. Tento stav pak vede z neurobiologického a somatického hlediska k problémům s regulací emocí a chování - i v klidné a slušné rodině. Přitom dnešní běžně vysoký stres ve školách, způsobený nerozumně silným vyzařováním WI-FI sítí, od kterých již některé moudřejší země ustupují, k takovému chování dláždí zlatou cestu, a tak se prohlubuje agresivita a impulzivní jednání spolu s únavou psychickou i organickou. U dnešních školáků a studentů se to projevuje krom chování i zvýšenou nemocností a řadou potíží. Systém dětí je totiž permanentně nastavován a udržován na stres, místo na klid, pohodu a radost. Klinická praxe pak potvrzuje, že takové děti neumí být nikdy v klidu, více zatěžují trpělivost rodičů a někdy potřebují i intenzivní terapii, aby se splašený a vyděšený organismus uklidnil. Toho však prakticky nelze dosáhnout, jestliže vystavujeme děti trvale výraznému elektro-stresu - i po celé noci, kdy nás pro neznalost rizik a pohodlnost ani nenapadne, alespoň tu svoji WI-FI doma vypnout!

Vyzkoušejte, jak se vám uleví nejen od únavy a bolestí hlavy a dalších potíží, když začnete svoji WI-FI a datové přenosy v mobilním telefonu vypínat alespoň na noc!
Elektro-stres je způsobován i řadou dalších zdrojů doma a z okolí, proto je vhodné kompletní odborné přeměření a poradenství.

Více informací viz heslo "elektrosmog" třeba na Gůglu....

Zdroje:
Pedram Shojai, OMD - Urban Monk, Euromedia 2016
PhDr. Petra Winnette, PhD - Pravý domácí časopis 2/2018 - Klíčem k vývoji dítěte jsou jeho rodiče
Öffentliches WLAN / Hotspots / Freifunk:
https://www.diagnose-funk.org/themen/mobilfunk-versorgung/wlan-oeffentlich-hotspots----------------------

Čína plánuje vlastní HAARP

24. června 2018 v 9:42 | elf |  Elektrosmog

Čína plánuje vlastní HAARP: Velký vojenský radar maskovaný za vědu


Spojené státy mají HAARP, který je v pustině Aljašky (už snad prý nefunkční - oficíálně byl průzkum ionosféry prý ukončen). Čína chce postavit vojenskou verzi HAARPu na hustě osídleném ostrovu Chaj-nan. Sázejí na to, že jim ionosférový radar pomůže s americkými ponorkami.


Hongkongský deník South China Morning Post nedávno odhalil plány čínské vlády na stavbu rozsáhlého radarového zařízení na nejjižnější čínské výspě, ostrovu Chaj-nan. Tento radar představují jako "vysokoenergetický radar s inkoherentním rozptylem", který by měl studovat zemskou ionosféru, tedy atmosféru ve výšce cca 100 až 1000 kilometrů.

Projekt radarového systému na Chaj-nanu přichází zhruba ve stejnou dobu, jako další podobné čínské vědecké megaprojekty. Čína plánuje postavit nejvýkonnější urychlovač částic planety, již zabodovala s největším talířem radioteleskopu světa a o Číně je hodně slyšet v závodě o jadernou fúzi, v biomedicínských technologiích i v dalších oborech špičkové vědy. Přesto se ale experti domnívají, že zmíněný radar nebude ani tak zkoumat ionosféru, jako sloužit vojenským zájmům stále více ambiciózní Číny.

Pikantní je, že podobný ionosférový radar už dlouho vlastní Spojené státy. Není to nic jiného, než legendami opředený HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) v Gakoně na Aljašce. HAARP studuje ionosféru, dříve v barvách US Navy a DARPA, teď už pár let pro Aljašskou univerzitu. Zároveň ho ale provází neuvěřitelné množství konspirací, blábolů i naprostého blouznění, počínaje tím, že je to vládní stroj na řízení počasí, přes zbraň vyvolávající zemětřesení a tsunami, až po zařízení na ovládání myšlenek nebohých slušných občanů.

Ve skutečnosti HAARP dělá pozoruhodný výzkum plazmatu v atmosféře, vlivu slunečního větru na atmosféru, včetně slavných polárních září, anebo chování rozmanitých částic v atmosféře. Zároveň je také pravda, že se vojáci o ionosféru velice zajímají, protože má co do činění s provozem a využitím vojenských satelitů, které jsou pro dnešní války zásadní. Vojáci s HAARPem testovali možnost proměnit ionosféru v planetární anténu pro rádiové vlny o extrémně nízké frekvenci (ELF, 3 až 30 Hz). Vlny ELF totiž pronikají vodou a mohou ulovit ponorky v jejich operační hloubce. Anebo by s jejich pomocí mohly komunikovat ponořené ponorky, což také není k zahození. Američtí vědci rovněž spekulovali, že by vlny ELF mohly detekovat miny nebo také škodit satelitům protivníka.


Čínský radar na Chaj-nanu bude podobný HAARPu v mnoha ohledech. Stavba by měla začít už letos (2018). Jeho výkon bude sice "jenom" pár set megawattů, oproti 5,1 gigawattům HAARP, ale skutečný účel čínského radaru bude podle všeho mnohem více militaristický, než v případě HAARP. Mnohé o tom vypovídá zvolená lokalita. HAARP je na pusté Aljašce, poblíž Gakony s dvěma stovkami obyvatel. Čínský radar bude na hustě osídleném ostrovu, prakticky vedle více než čtyřsettisícového města San-ja. Podle Sue Mitchellové z Aljašské univerzity je to krajně neobvyklé. Takový radar bude velkému městu působit značné problémy, narušovat rádiové vysílání, komunikaci i letecký provoz, včetně mnoha mezinárodních letů. (a co teprve vliv na zdraví??!)


Čína musí mít skutečně pádný důvod, aby něco takového v dnešní době dopustila. A taky ho má. Jejich radar totiž přinese vojenské trumfy. Dokud v této části světa operují americké ponorky, tak se tu Čína nemůže stát dominantní velmocí. S novým radarovým systémem ale může zkusit blokovat ELF komunikaci ponorek a narušovat i komunikaci vojenských satelitů. To by mohlo tvrdě zasáhnout ponorkové operace v Jihočínském moři. Čína by se dokonce mohla pokusit s tímto zařízením detekovat ponorky na velkou vzdálenost.

V poslední době se vyrojilo několik vědeckých publikací o tom, jak s ELF radarem detekovat podvodní objekty. Shodou okolností jsou prakticky všechny tyto publikace z Číny. Novinář Stephen Chen, který stojí za článkem o chystaném ionosférovém radaru, prohlásil, že podle něj jde evidentně o primárně vojenský projekt. Na vědeckých konferencích se o tomto radaru téměř nemluví a mnoho detailů projektu Čína utajuje. To je pro vědecký projekt tohoto druhu neobvyklé. Radar na Chaj-nanu možná bude dělat nějaký výzkum, ale budou ho zajímat hlavně americké ponorky.


Pro vědce v oboru konspirací, hoaxů a fake news bude rovněž velmi zajímavé sledovat mediální dění kolem chystaného radaru. Jde o zařízení typu HAARP, mnohem tajemnější, než je HAARP. Takže by to měl být extrémně lákavý cíl pro všemožné hoaxy, šílené konspirace, mimozemšťany, ilumináty, alternativní psavce a podobné existence. Objeví se nějaké takové hoaxy? Anebo se potvrdí nápadně protizápadní orientace konspirací a čínský agresivní radar je nechá chladnými?

Literatura
Popular Mechanics 12. 6. 2018.

---------------------

Jak se vymanit ze systému

24. června 2018 v 8:32 | Vadim Zeland |  Super KNIHY
Další výborná kniha k doporučení všem:

Jak se vymanit ze systému
Autor knihy: Vadim Zeland, Eugenika 2017, orig. 2012

Podnadpisy:

Získejte kontrolu nad svým životem.
Chcete - li vytvořit lepší svět, nepřijímejte cizí vysílání, ale vysílejte své.
Podstata technogenního systému a jak nás ovlivňuje.
Dnes se na člověka hrne mocný vodopád informací - začala doslova informační intoxikace.
Co však nezpracuje naše podvědomí, to se převtělí do fyzických problémů.
Zbavíte - li se závislosti na informacích a budete se zabývat svou vlastní energií, pak najdete oporu sami v sobě!

Zadní strana:

Budete - li ovládat techniku osvobození, kterou popisuje tato kniha, dokážete si stvořit jakýkoli svět. Nabízí se vám šance prolomit matrix a proniknout na svobodu. Neříkám však přitom, že je třeba rovnou zničit celý systém! Člověk se může pohybovat v systému, využívat jej ke svým cílům a zároveň k němu nebýt připoutaný.
Co je třeba, abyste mohli samostatně nakládat se svým osudem?
Tři věci: svobodnou vůli, svobodné vědomí a svobodnou energii.
V systému (matrixu) však existují tři faktory, které vám v tom brání:
tzv. lapená pozornost, zakalené vědomí a zablokovaná energie.
Podrobně rozpracovaná metoda Transurfingu včetně odpovědí na spoustu otázek vám pomůže vystoupit z řady a žít, jak chcete.

Moje recenze:

Autorovi vyšla celá řada tenkých knížek, i v češtině. Číslovaná série "Ovlivňování reality" přinášela postupně další zajímavé informace a techniky. Výborné a doporučitelné rady nejenom, jak se z toho nezbláznit, ale vystrčit ze stáda a systému (matrixu) hlavu, ale navíc jak systém "ohýbat" ku obrazu svému, nebo spíše přáním, a tvořit si radostnější "realitu". Autor v mnoha dílech odkrýval techniky mentální práce, vhodnějšího způsobu myšlení, (ne)hodnocení, ale také výborné rady např. ohledně kvalitní vody - nakolik má smysl pořizovat osmózu, nebo jiné filtry… Autor se zabývá komplexně mnoha dnešními klíčovými tématy. A novější dílo "Jak se vymanit ze systému" chápu jako výcuc a jakousi shrnující aktualizaci jeho předešlé série více knih. Pokud je ještě nemáte, vrhněte se rovnou na tuto knihu, víceméně by jako "první pomoc" mohla stačit 😊

Namátkově z obsahu:

Vytvořte si svět podle svých představ
Začátek transformace
Mohu všechno!
Diapozitivy milenců
Hydraulika záměru
Myriády odrazů
Sociální parazité
Lapená pozornost
Technogenní vědomí
Artefakt záměru
Hrozné tajemství
Chlad a hlad
Ve zdravém těle zdravá hmotnost
Jestli mě máš ráda, jez!
Život není chemie ve zkumavce
Princip společnosti
Přežití v technogenním prostředí
Životodárná voda
Zákon přitažení síly
Lidská farma
Válka ve středozemi
Dopisy ze středozemě
Skutečná ezoterika
Divné dotazy
Hlasy Eywa
Živá čokoláda
Nový stupeň pyramidy
Jsou ohlodaní a mají v sobě joystick
Involuce vědomí
Kontrola nad životem
Anatomie důležitosti
Mentální kolíčky
Honička invalidů
Informační intoxikace
Somatické kolíčky
Přijímače a vysílače
Realita duálního zrcadla
Vysílání záměru
Osvobození síly
Oranžový svátek----------------------

Matrix jako příležitost

4. června 2018 v 15:45 | Karel Spilko |  Super KNIHY

Autorem velmi poučné knihy je Karel Spilko.

Tuto jeho knihu, i spolu s novějšími tituly, které následně vydal, bych zařadil jako povinnou školní četbu, protože obsahuje klíčové informace pro osobní rozvoj a správné nazírání na život.
Rozhodně ji doporučuji prostudovat 😊

Malý náhled:

Motto:
"To, co se zdá skutečné, je skutečné jen do té míry, jak hodně tomu věříte."

Žijeme v každodenní iluzi, v nízkovibračním Matrixu, který nás běžně vyčerpává a ponořuje hlouběji do iluze.
Lidé uvězněni v Matrixu jsou si sami sobě nepřítelem, jsou uvězněni ve své vlastní "svobodě". Systém nás ovládá přes ekonomiku, obchod, média, politiku, kulturu i armádu. Mnoha prostředky udržuje stádní mentalitu - manipuluje s námi a potlačuje naše myšlení. Pro většinu lidí pak je vše buď černé, nebo bílé.

Někteří věří, že se po smrti vrátí do nějakého nádherného nebeského království. Ale tak to přesně není. Smrt není lékem proti ignoranci. Když opouštíme svět, naše fyzické tělo umírá, a naše vědomí gravituje tam, kde je zaměřeno. Náš vibrační stav rozhoduje, kam můžeme jít. Když jsme zaměřeni na iluze tohoto světa, a uvězněni v iluzi, cestujeme nanejvýš do astrálu. Když máme však vědomí v čisté lásce, naše podstata (vědomí) se stane čistou láskou. Když si to vše uvědomíte, můžete dosáhnout vyššího stavu, kde budete zažívat, že jste v tomto světě, ale ne z něj.

Pokud přestanete padat do iluze, zlomíte Matrix.

Vaše poodstoupení od fyzické reality vám dá sílu, ji vytvářet.

Žijeme ve vibračním vesmíru. Matrix je jeho součástí, která je díky vysílaným myšlenkám orientována na potlačení kreativity a negativní působení na člověka. Zároveň však poskytuje možnost odpoutat se od zhypnotizovaného stavu, v němž se nacházíme, a prohlédnout za hranice samotného Matrixu.

Toto prohlédnutí vám ukáže, že samotná tvorba je naší přirozenou schopností, se kterou můžeme vytvořit vše, co chceme. Nejvíce toužíme po světlu v úplné tmě a proto je Matrix ideální prostředí pro změnu.

Žijeme v době, kdy výzva "projít" Matrixem je tak velká, že začíná oslovovat stále více lidí.
Hranice matrixu začínají být křehké a brzo je sami zrušíme.

Matrix je prostředí, do něhož jsme se narodili. Na jisté úrovni vědomí jste se rozhodli jej navštívit a "chvíli" v něm žít. Matrix je vytvořen naší myslí a my zde žijeme, rozhodujeme, milujeme a tvoříme svoji fyzickou realitu. Matrix je naše výzva - berte jej jako příležitost. K čemu? Přestat být jeho pasivní loutkou, ovládaným hráčem, ale vzít situace do vlastních rukou a začít si vytvářet radostnější životní situace, pevnější zdraví, přitahovat si zajímavější příležitosti. Není to pohádka?

Jsme vysoce kreativní všemocné bytosti s vědomím, které umí vytvořit vše, na co se zaměří. Matrix se dá změnit změnou našich emocí a myšlenek. Skrze myšlenky a emoce vytváříme a vyzařujeme vibrace a vytváříme si odpovídající zkušenosti. Pokud své prostředí jen pozorujeme v tom negativním smyslu, negativní část Matrixu má sklon nás vtahovat do svých melodramat.

Matrix nemůžeme změnit, když se neustále orientujeme jen na vnější svět. To co vidíme, se již stalo, zrealizovalo se. Pokud chcete vytvořit něco jiného, nemůžete se na to stále dívat, protože tím to udržujete. Nemůžete se zabývat nemocemi, pokud se chcete uzdravit. Na co upíráme svoji energii pozornosti, tím to posilujeme.

Najděte odvahu vytvářet nové myšlenky a experimentujte. Nežijte život stáda, které o ničem nepřemýšlí a jen slepě následuje, co je určeno. Rozhodněte se a odpoutejte od vibračního omezení samotného Matrixu. Začněte sami pracovat se svými vibracemi a hledat v prostoru variant tu svoji. Vše, čemu věříte, se má sklon manifestovat, protože tomu dáváte svoji energii a záměr.

Předpoklady pro ovládání reality:

Dostatek energie. Zdravá výživa a sport nepomohou, dokud budeme mít zamořenou negativní mysl. V zaměřování myšlenek je obrovská síla, ale málo kdo ji využívá, proto jsou lidé roztěkaní, náladoví, ponořeni do negace, pasivity, odevzdaní systému, zpohodlnělí, ploché mysli. Začněte pracovat na dostatečné hladině své energie záměrným vybíráním svých myšlenek - čím se zabýváme, na co myslíme. Nedejte prostor něčemu, aby vám energii a elán dlouhodobě ubíralo!

Vybírejte si své emoce. Není nic důležitějšího, než aby jste se cítili dobře! Vše co si přejete, pak k vám přijde mnohem snadněji. Čím více cítíte negativní emoce, tím více máte nižších vibrací a tím více sytíte prostředí Matrixu. Nejvíce energie vám odebírají negativní pocity. Negativní emoce znamenají odepírání vašich přání, cílů a štěstí. Pokud se skutečně budete cítit dobře, vše co si přejete, k vám přijde takřka samo, mnohem snadněji a lehce. Hledejte knihy, filmy, myšlenky, při kterých se budete cítit lépe. Zažijete úlevu. Pocit úlevy přichází, pokud se vyrovnáte s vibrací vašeho Zdroje - Já - Duše, nastane stav, kdy se cítíte dobře. V tomto stavu pak můžete tvořit, co chcete (snadněji, protože jste se sebou, svým potenciálem, Duší, toroidním polem v souladu a vyzařujete nejvíce koherentní vlny).

Zákon přitažlivosti:

Jestliže v něco věříte, přitahujete si to do života. Vysíláte vibrace, které tomu odpovídají. Odkrýváte odpovídající variantu svého života. Víra je stále se opakující myšlenka. Můžete (a měli byste) si vybrat, čemu budete věřit. To pak potkáváte ve svém životě. Můžete to měnit a zažívat další přihrávky vesmíru - zážitků, které jsme si přitáhli.

Matrix je nám největší příležitostí, vytvářet si ten nejradostnější život plný obohacujících zkušeností v plném zdraví - stačí pochopit výše popsaný princip a využívat jej správným zaměřováním pozornosti a dáváním energie do svých přání a témat, s nimiž jsme v souladu a máme nejlepší pocit a uspokojení.

Autor v uvedené knize toto vše vysvětluje ještě detailněji v mnoha kapitolách.

Využijte tento návod ke tvorbě vlastního radostného Matrixu! 😊
-----------------------------