close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Jan Spěváček – 4. poslední kniha: OD BLANÍKU K SUŠICI

4. srpna 2018 v 12:32 | Jan Spěváček |  Super KNIHY

Část ukázek nazvěme - Agartha i pod Letnou?

Úvod: Tato kniha se k tobě nedostává náhodou… Je tu někdo, kdo ti svým příkladem podává ruku, abys s ním putoval do hloubi své duše, abys obrátil zrak k tomu neviditelnému, o němž již spisovatel Saint Exupery prohlásil, že je nejdůležitější věcí v životě.

…Když jsem šel měřit v noci hladiny vod, vnímal jsem jen pozorné oči lesních duchů, kteří mne zvědavě pozorovali…
Mnoho informací se dá získat tak zvanou PSYCHOMETRICKOU TELEPATIÍ. To je schopnost, která se dá naučit. Vezmete například do ruky nějaký předmět a soustředíte se na zajímavé události, kterými tento předmět prošel. Není to nijak složité. Naučí se to i malé děti.

…Na jednom hradě nám ukázali obrázek veliké ploché kamenné desky s vyvrtanými otvory a průvodci říkali, že neznají účel této relikvie. Zjistili jsme, že je to vlastně mapa a zobrazení podzemních chodeb mezi hrady. Hned jsme to šli ověřit v terénu a na povrchu sledovali chodby v podzemí, což se dá rozpoznat pouhou rukou, nebo jinými pomůckami, jako proutkem, zahnutým drátem nebo pendlem. V místech, kde se nacházely chodby, někdo dělal na povrchu nenápadné značky a podle našich poznatků se nikdy nespletl.

…Autoři opisují vědění ze starých knih, kdežto já píši jen o tom, u čeho jsem byl a co jsem zažil na vlastní kůži. Mým krédem je ukázat, co všechno je možné A PROTO MOJI NÁSLEDOVNÍCI MOHOU DOKÁZAT VÍCE NEŽ JÁ A DOTÁHNOUT DO KONCE MNOHÉ, NA CO JÁ NEMĚL ČAS.
(jako by autor tušil, že zakrátko zemře)

…Blanický kopec, to je skutečně vchod do podzemí, se skálou na Letné v Praze. Troufám si tvrdit, že jde o velmi prastaré vchody do hlubokého podzemí, ještě z dob staré Atlantidy. Obě místa vykazují pro psychotronika naprosto stejné indicie.

…Podle očekávání tibetských lámů, by na zemi měla nastolit pořádek právě ta dokonalejší rasa z podzemní říše Agarthy. A z Letné na hrad to budou mít blízko i pěšky. …Vůbec první impuls o podzemí na Letné v Praze, jsem získal od Rudolfa Vejta z Magicko-Mystické společnosti. Ten byl na toto místo upozorněn zase vyššími bytostmi. Když mystik žádá informace od bytostí, které nejsou z našeho světa, dostane vědění o hlubokých tajemstvích, která nejsou nikde popsána. Když popsána jsou, s železnou pravidelností dostane do rukou do tří dnů knihu, kde je toto tajemství alespoň naznačeno. A tak mně přítel Karel Hanka přinesl knihu od Alece MacLellana - Agartha, ztracená podzemní říše. V této knize jsem opět objevil další stejné indicie a zákonitosti mezi Blaníkem a geologickým složením letenského podzemí. Když jsem si dal do souvislostí všechny své poznatky, byl jsem přímo vystrašen tím, jak snadno jsem tento vchod do podzemí objevil. Vzápětí jsem však byl svým duchovním vůdcem uklidněn, že se to povede jen tomu, kdo se nachází na vysoké duchovní úrovni, protože tyto vchody jsou bedlivě střeženy a není dovoleno, aby je objevil nějaký dobrodruh. Hitlerovi badatelé pročesávali archivy Evropy a zjistili, že právě na území Československa se nachází nejvíce legend o vznešených bytostech, žijících v podzemí. Za II. Světové války hledaly vstupy do této podzemní říše speciální německé oddíly SS Ahnenerbe a enormní zájem měly především o naše území…

V roce 1914 byl v polské obci Pstragowa nalezen obrovský tunel o šířce několika metrů. Odvážlivci, kteří se do něj vydávají, nalézají další nekonečné tunely do několika stran. Na příkaz úřadů byl vchod zasypán, přesto se země občas otevře z určitých a řízených důvodů, neboť je dáno, že mnohé informace se dostávají na světlo přesně v čase, kdy je toho nejvíce potřeba. Tak se také stalo, že moje knihy nemohly být vydány ihned po jejich napsání, ale až v době, kdy informace, které obsahují, začaly prosakovat také z jiných zdrojů. Tak je také mým přáním napsat ještě jednu knihu o znalostech a tajemstvích, o kterých nesmím ani špitnout, neboť bych vydání této knihy dlouho nepřežil. Jedním takovým příkladem bylo vydání Součkovy knihy Tušení souvislostí… Objevili jsme v ní informace, o kterých se ještě nesmělo psát.

…Za porušení mystických tajemství se platí životem. Tak se také stalo a pan Souček brzy nato zemřel. Také se špitá, že napsal novou knihu, ale ta se záhadně ztratila. Caramba! Moje první kniha se také ztratila a zřejmě to vůbec nebyla náhoda.

…Přestože u nás se nachází dost informací o vstupech do podzemí, veřejnost se o ně moc nezajímá. …Elitní sbory jeskyňářů prozkoumali vchod poblíž vesnic Plavince a Lubočná. Tamní tunel je tak zhotoven, že to ani současná technika nedokáže… (Měsíční šachta; záhada Měsíční šachty)

…nejčastěji převládá názor, že Agartha je podzemní říší hluboko pod horami Himaláje, kde sídlí Král světa a odtud pomocí svých poddaných řídí běh světa. Druhá skupina polobohů odešla na severozápad a tam tam prý založila druhou říši zvanou Šambhalá… název Shan je nejstarší jméno naší země.

…Není mým zvykem, opisovat vědění ze starých knih. Mne zajímají legendy a pověsti. A jelikož mám možnosti "vidění" a toulání se ve staletích, zajímá mne zjišťovat podstatu… Tímto způsobem lze získat veliké vědění a poznat podstatu veškerého života, vesmíru a Boha… Mnohé vědění, o kterých píši, nejsou poskvrněna mou inteligencí. Velice často se stává, že jsem k mnohým tajemstvím prostě přiveden a ještě častěji doslovně dokopán svými duchovními vůdci…

…Boží mlýny melou pomalu, ale jistě… Žádné zlo ani žádná zlá myšlenka se nikde neztratí. Všechno je zaznamenáno v protonaci… Od srpna 1986 nastává selekce mezi lidmi. Všichni dostanou možnost svými činy se zařadit mezi hodné a zlé… Během příštích padesáti let vzniknou tři říše, které budou existovat sedmdesát a jeden rok. Pak nastane osmnáct let válek a ničení. A tehdy (2126?) povstane lid Agarthy ze svých podzemních jeskyní a vyjde na povrch země.

…Vyptával jsem se na podrobnosti a byla mi potvrzena přítomnost podzemních měst a podobných informací, které prosákly do vědění dnešních lidí a o kterých se píše v knize Agartha.

…Inkové skutečně zmizeli v podzemí… pod celým kontinentem vede rozsáhlá síť tunelů, obydlená rasou, která je nám dost podobná, ale na neskonale vyšších úrovních, jak technicky, tak i duchovně. Jedná se o prastarou civilizaci, pocházející ještě z dob Atlantidy a několika dalších ras lidí.

…Dali nám na vědomí, že už toho víme příliš a přikazovali nám, o čem nesmíme psát!Další část klíčových ukázek v dalším díle (překlikněte)...
 

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama