close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více
A. Huxley:"Až lidé jednou zjistí pravdu, zešílí z ní..." - to není nutné, ale čistit se a zvyšovat vibrace a lásku ano. Začněte s vědomým tvořením své reality, nejlépe HNED!

Říjen 2019

- ÚVODEM K PLEJÁDSKÝM INFORMACÍM

26. října 2019 v 8:05 | elf |  Světelná poselství
Rady a informace v poselstvích od Plejáďanů…
Vypíši sem několik důležitých až klíčových rad a doporučení od světelných entit ze série knih:

Světelná poselství z Plejád - Pavlína Klemm.

Knihy této autorky velmi doporučuji si pořídit, prostudovat, podtrhat a hlavně podle těchto světelných rad postupně vylaďovat své životy, srdce i vyzařování… Protože to vede k lepšímu zdraví, pohodě, psychice, radosti. Usmívající se

Možná ještě někdo není na takové informace naladěn, nemá tímto směrem otevřené srdce. V tom případě se věnujte jiným radostným věcem, pokud nejsou na úkor jiných bytostí a bude to také v pořádku a třeba to "dozraje" později. Usmívající se

Krásné dny všem Usmívající se
--------------

Světelný vzestup na Zemi

25. října 2019 v 13:05 | Pavlína Klemm |  Světelná poselství

To co se nyní odehrává na vaší planetě (hovoří plejáďané) je velice náročné, ale také vzbuzuje veliké naděje a sílu jít dopředu a nenechat se zastrašit.

Počet obyvatel planety, kteří jsou světelní, se v roce 2016 pohyboval na 18 %. To je veliký vzestup, neboť před rokem 2012 byl počet prosvětlených osob spočítatelný na prstech jedné ruky. Naše plejádská společnost je tím velmi nadšena. Obzvláště planetární situace a navýšení frekvence vaší zeměkoule je více než uspokojivé.

Mnoho lidí ještě běduje, naříká na osud. To jsou lidé, kteří se ještě nenapojili na světelná energetická pole kosmického vědomí a jejich uzdravovací moc.

Naše vesmírné koráby, které jsou pro vaši představu obrovské v průměru několik kilometrů, jsme transportovali světelnými portály - prostorovými vstupy, a zakryli též clonovými filtry, abychom nevzbudili strach a paniku.

Každý den a noc zde energeticky pracujeme a navyšujeme frekvenci celé vaší planety a obyvatel. Používáme techniku, kterou vám za několik vašich lidských let též představíme a budete ji sami používat. K tomu potřebujete ještě větší procento světelných a uvědomělých jedinců stejně jako i materiály, které zatím neumíte vyrobit.

Jsme ve vaší blízkosti a pozorujeme celé dění na planetě Zemi. Pozorujeme i okolí a chráníme planetu před střety s meteority. Vaše krásná modrá planeta je nádherná a jedním z našich úkolů a misí je, ji ochránit.

V naší společné galaxii je velké množství planet, které potřebují pomoc. Nachází se na nich také humanoidní bytosti, můžete ale věřit, že lidská rasa patří k jedné z nejkrásnějších civilizací.
Vaši rasu chceme zachovat a zachránit. Jednáme podle pokynů Kosmické rady.

Brzy setkání s námi

Již brzy - po několika letech vašeho lidského počítání, se budeme moci ukázat a fyzicky s vámi komunikovat. Již nás dělí jen několik málo let a měsíců, kdy se budeme setkávat tváří v tvář a budeme se společně rozpomínat na dobu bájné Atlantidy a dobu, kdy jsme vám pomohli přesídlit na tuto krásnou modrou planetu.

Planeta Země je jednou z mála, která nepřipustila kvůli nízkému stupni lidské spirituality jiné návštěvníky mimozemské rasy. Na ostatních planetách naší společné galaxie je běžné a zcela normální, že se kosmické rodiny a kosmické rasy navštěvují a žijí nebo pobývají na planetách s láskou v srdci a mysli.

Pro váš mozek je to nepochopitelné - není se čemu divit, když vám temné síly zmanipulovaly nadhled a odebraly DNA. Zmenšily využití kapacity mozku na 6 - 10 % ze 100 % a proto nemáte možnost vidět celou situaci na Zemi z jiné perspektivy.

Využití a aktivace léčivým zvukem

Chceme vám sdělit, že právě nastává doba navázání a aktivování mozkových synapsí. Pracujeme se zvukovými frekvencemi, které vám napomáhají vaše mozkové frekvence aktivovat a navázat přes vaši mozkovou vibraci nové matriční sítě mozku. Zvuk je velice důležitá fyzikální veličina, která je nám nápomocna v mnoha směrech. Zvuk aktivuje již dávno nefungující frekvence Země a její atmosféry. Tyto tóny, které patří k matrixu vaší planety, ji udržovaly v její rovnováze a síle. Tyto tóny, které nejsou pro vás slyšitelné, znovu aktivujeme a pomáháme tím planetě ke stabilitě. Aktivujeme i zvuky příslušné pro váš mozek.

Po určitém časovém úseku budeme aktivovat pole a zvuky, které vám pomohou navázat chybějící řetězce DNA. Zvuky používáme i k odstranění negativit všeho druhu. Tmavé síly, které se nachází na vaší planetě, nemají v oblibě zvuky libého charakteru. Přes naše kosmické koráby vysíláme zvuky, které nemají tmavé síly rády. Je to pro nás teprve experiment, navrhla jej Kosmická rada. Doufáme, že se experiment vydaří a tmavé civilizace opustí planetu dříve, než stanoví prognóza.

Chceme, aby vaše planeta i její obyvatelé zažili opět ráj na Zemi a pocítilo mír v srdcích. Není nic krásnějšího, než nosit mír v srdci a sdílet jej se společníky kosmické rodiny. Naše civilizace také prošla dobou temna, ale zvítězilo světlo a tím se nám otevřely dimenze míru, lásky a nekonečného kosmického vědění. Žijeme v sedmé vědomostní úrovni a chceme stoupat až do dimenze nekonečné a bezpodmínečné lásky Univerza - do třinácté dimenze. Naše civilizace je velmi prosvětlená a navštěvujeme se s našimi blízkými, kteří osidlují ostatní domovské planety. Vzdálenost pro nás není problém. Ba naopak, využíváme síly gravitace a síly energetického a magnetického elementu naší galaxie.---------------

Světelná ochrana před duchy a odvedení

25. října 2019 v 13:01 | Pavlína Klemm |  Světelná poselství

Člověk může v některých místech a domech cítit zvláštní pocit, že něco není v pořádku. Pocit oslabení, nebo chladu, mražení v zádech, celkové únavy, závratí, bolesti velkých kloubů, bolesti hlavy, změnu rychlosti dýchání a hlavně zhoršenou psychiku, špatné naladění až depresivní stavy...

Velké množství duší zemřelých se nachází v kostelech, na svatých místech. Tam se dostává duším částečné úlevy a zároveň energie kterou potřebují.

Před vstupem do kostelů, katedrál, hřbitovů, posvátných míst, se prozařte světlem a ve světle se také uzavřete. Použijte některou ze světelných ochran, které vám nabízíme (v jiných kapitolách).

Pokud máte pocit, že se u vás cizí energie usadila, použijte následující techniku. Pomůžete sobě, a hlavně duši člověka, která zde na Zemi bloudí a neví, jak by si sama mohla pomoci.


Technika odvedení do světla:

Postav se vizuálně v představě do světelného sloupce, který je vstupem do božského světla.

Představ si čtyřbokou světelnou pyramidu. Přivolej k sobě své světelné průvodce, ochranitelské anděly, můžeš přivolat i nás - plejádskou světelnou civilizaci na podporu svého úkonu.

Požádej duši člověka, která se u tebe nachází, aby odešla přes vrchol světelné pyramidy do světla. Vysvětli jí, že světelný sloupec je propojením k božské inteligenci, a tato světelná cesta je cestou k domovu lidských duší. Vysvětli jí, že rodina, která se právě nachází ve světle, již na ni čeká a těší se na její příchod.

Poděkuj z celého srdce světelnému světu za pomoc a na počest zemřelého člověka i jako symbol poděkování světlu můžeš zapálit svíci. Pravděpodobně budeš cítit změny, mrazení nebo naopak teplo a po nějaké době bys měl cítit tělesnou a psychickou úlevu.

Pokud si troufáš a chceš pomoci mnoha duším, které ještě zůstaly na hřbitovech, v nemocnicích, domovech důchodců, kostelech nebo po válečných územích:

Představ si světelný sloup přes celou plochu např. nemocnice a nad střechou celého objektu vytvoř obrovskou čtyřbokou světelnou pyramidu a postupuj dále stejným způsobem. Tím pomůžeš ubohým duším a pomůžeš prosvětlit a frekvenčně navýšit další místa tvé planety. Konec techniky.

V této době probíhá vše obrovskou rychlostí a stačí opravdu "jen" čistě pozitivní úmysl, a vaše "mise" je splněna.

Vodní ochrana

Pro ochranu a podporu tvého fyzického těla zásobuj své tělo dobrou pramenitou vodou. Voda je kosmický prvek a její frekvence je schopna napojovat se na sílu kosmu. Přes kůži a kapiláry napojuje na frekvence kosmu tvůj organismus. Přes dobrou okysličenou vodu jsi napojen na kyslík ve vzduchu a vibruješ tím stejnou silou jako přírodní elementy. Tím se tvá energetická síla navyšuje a tvé tělo a energetický systém je tím více chráněn.

Na ochranu před negativitami přenášej na vodu symbol nekonečna se dvěmi čtyřkami. Postav sklenici s okysličenou pramenitou vodou na tento symbol a nechej tři minuty (chvíli) přenášet. Popíjej tuto naprogramovanou vodu podle potřeby. Tvé buňky a celý organismus převezmou ochranitelský symbol do tvého systému.--------------

Správná životospráva – ochrana před temnými silami

14. října 2019 v 15:58 | Pavlína Klemm |  Světelná poselství

Důležitým aspektem vaší ochrany je správná životospráva - péče o vaše tělo.

Pokud budete tělo zatěžovat masem, bílou moukou (vším pečivem z ní), přemírou cukru a tuku, nebude schopné se dostatečně bránit negativním temným silám.

Zvíře zabité porážkou nebo vyrostlé v podmínkách, které bychom nepřáli ani našemu největšímu nepříteli, přenáší do vašeho systému frekvenci strachu, paniky, utrpení a beznaděje. Tyto frekvence nesete v sobě po požití "zvířete". Záměrně volíme slovo "zvíře" a ne maso.
Trvá několik týdnů, než se vaše tělo a celý energetický systém od tohoto krátkého chuťového požitku oprostí. Kdo jí maso pravidelně, denně, získává rezonančně podobné emoce, tělo je vyzařuje - vysílá do éteru a tím si rezonančně také přitahuje stejné emoce z okolí a není pak schopno se z tohoto vleku vymanit.

Tmavé síly vás vidí jako tmavě vibrující bytosti přesto, že jste třeba spirituálně na vyšší úrovni. Svojí tmavou vibrací jste automaticky napojeni na pole trpících zvířat celého masného průmyslu a následně na pole finančních zisků, vystavěné na nelidském zacházení se zvířaty.

Dalším velkým problémem jsou alkohol a drogy. Pokud je užíváte více než přiměřeně a dostáváte se do opojné= extáze kdy duše vystupuje z těla, pro tmavé síly je tento stav výzvou pro vstup do vašeho těla nebo systému. (Některé zdroje uvádí, že cizí duše nemůže obsadit cizí tělo, ale u jemnohmotnějších entit to není tak striktně vymezené.) Také duše zemřelých, které nenašly cestu k božskému světlu, čekají na příležitost (hospody, nádraží a různá místa s různými lidskými individui) a vstupují do těla nebo se jeho světlem vyživují (klesá pak vitální síla, biopole, člověk je stále nadmíru unaven až vyšťaven).

- Z praxe vnímám tento problém poměrně často - energie různých entit se pak vyskytují v poli lidí, jejich domů, bytů a nebývá snadné to čistit nebo odvádět, lepší je takovým situacím předcházet. :)
--------------------